Pokemon kpdo - Exaioros.com - lastcatch - Tibia Pokemon Server - Otpokemon

Redes Sociais

Search catchs player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character Catchs
Name:
Last Catchs
1.
2022-11-28 14:44:14By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shiny Rapidash.
2.
2022-11-27 20:16:59By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Shiny Marill.
3.
2022-11-25 18:29:16By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Remoraid.
4.
2022-11-25 18:27:12By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Magikarp.
5.
2022-11-25 18:20:47By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Starmie.
6.
2022-11-25 13:24:20By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Marill.
7.
2022-11-25 13:24:19By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Slowpoke.
8.
2022-11-25 13:24:17By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Squirtle.
9.
2022-11-25 11:51:25By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shellder.
10.
2022-11-24 17:01:53By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Goldeen.
11.
2022-11-23 22:12:56By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shiny Marill.
12.
2022-11-23 21:26:44By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shiny Staryu.
13.
2022-11-18 00:36:41By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Omanyte.
14.
2022-01-06 12:42:06By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Seadra.
15.
2022-01-06 12:35:49By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Gastly.
16.
2022-01-04 21:50:10By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Gengar.
17.
2022-01-03 13:19:56By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Miltank.
18.
2022-01-02 00:47:29By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shiny Natu.
19.
2021-11-28 16:42:30By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Poliwag.
20.
2021-11-27 16:42:33By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Zubat.
21.
2020-12-17 23:18:27By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Rattata.
22.
2020-11-26 23:58:57By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Rattata.
23.
2020-11-12 13:02:31By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Dugtrio.
24.
2020-11-12 12:18:08By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shiny Nidoking.
25.
2020-11-12 12:03:36By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shiny Exeggutor.
26.
2020-11-09 23:50:24By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Shiny Raticate.
27.
2020-11-09 23:50:12By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Rattata.
28.
2020-09-26 22:43:58By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Butterfree.
29.
2020-09-06 19:00:46By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Sandslash.
30.
2020-09-06 17:54:36By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Shiny Magikarp.
31.
2020-09-05 22:07:18By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Poliwag.
32.
2020-09-05 22:07:14By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Staryu.
33.
2020-08-15 22:23:08By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Shiny Dewgong.
34.
2020-08-12 22:08:29By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Crobat.
35.
2020-08-04 21:13:50By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Donphan.
36.
2020-07-31 23:08:25By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shiny Parasect.
37.
2020-07-31 22:13:38By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Krabby.
38.
2020-07-31 22:13:35By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Magikarp.
39.
2020-07-31 22:13:29By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Goldeen.
40.
2020-07-31 22:08:24By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Seaking.
41.
2020-07-31 22:08:14By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Seel.
42.
2020-07-30 23:12:36By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Seaking.
43.
2020-07-30 23:03:36By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Krabby.
44.
2020-07-30 22:59:01By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Krabby.
45.
2020-07-30 22:58:27By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Shiny Seadra.
46.
2020-07-30 22:52:47By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Tentacool.
47.
2020-07-30 22:52:25By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Squirtle.
48.
2020-07-27 22:37:18By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shiny Bellsprout.
49.
2020-07-27 22:25:55By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Golduck.
50.
2020-07-26 22:50:56By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Oddish.
51.
2020-07-26 22:45:43By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Poliwag.
52.
2020-07-26 22:44:40By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Shellder.
53.
2020-07-26 22:29:09By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Poliwag.
54.
2020-07-26 22:27:30By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Magikarp.
55.
2020-07-26 14:44:20By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Horsea.
56.
2020-07-26 14:43:40By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Seadra.
57.
2020-07-26 14:43:31By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Slowpoke.
58.
2020-07-26 14:42:11By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Omanyte.
59.
2020-07-26 14:42:09By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Goldeen.
60.
2020-07-26 14:36:10By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Slowpoke.
61.
2020-07-26 14:33:13By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shiny Tentacool.
62.
2020-07-26 14:33:02By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Tentacool.
63.
2020-07-26 14:24:43By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Seel.
64.
2020-07-26 14:21:57By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Goldeen.
65.
2020-07-26 14:21:55By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Seadra.
66.
2020-07-26 14:21:45By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Poliwag.
67.
2020-07-26 14:21:35By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Tentacool.
68.
2020-07-26 14:20:11By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Poliwag.
69.
2020-07-26 14:19:59By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Omanyte.
70.
2020-07-26 14:18:31By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Omanyte.
71.
2020-07-26 14:18:26By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Horsea.
72.
2020-07-25 19:24:45By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Slowbro.
73.
2020-07-25 19:24:42By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Dewgong.
74.
2020-07-25 19:24:32By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Omanyte.
75.
2020-07-25 19:19:00By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shiny Seaking.
76.
2020-07-25 19:18:58By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Poliwag.
77.
2020-07-25 19:14:18By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Psyduck.
78.
2020-07-25 19:10:40By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Seel.
79.
2020-07-25 19:10:33By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Magikarp.
80.
2020-07-25 19:07:38By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Tentacool.
81.
2020-07-24 22:18:15By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Krabby.
82.
2020-07-24 22:12:52By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Magikarp.
83.
2020-07-24 22:12:51By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Krabby.
84.
2020-07-24 22:06:54By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Goldeen.
85.
2020-07-23 23:06:09By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Seel.
86.
2020-05-16 15:22:18By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Pidgey.
87.
2020-05-16 15:22:16By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Pidgeotto.
88.
2020-05-16 15:12:07By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Omanyte.
89.
2020-02-09 22:58:22By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shiny Fearow.
90.
2020-02-07 22:45:22By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Seel.
91.
2020-02-07 22:11:18By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Goldeen.
92.
2020-02-05 23:35:42By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shiny Spearow.
93.
2020-02-05 23:29:22By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Natu.
94.
2020-02-05 23:03:09By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Machop.
95.
2020-02-05 22:41:22By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Shiny Lickitung.
96.
2020-02-04 23:04:37By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Magikarp.
97.
2020-02-04 23:01:24By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Seaking.
98.
2020-02-04 22:24:28By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Tentacruel.
99.
2020-02-03 20:17:38By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Ditto.
100.
2020-01-31 00:14:09By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shiny Jumpluff.
101.
2020-01-30 16:46:00By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Shiny Rapidash.
102.
2020-01-27 17:32:33By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shiny Staryu.
103.
2020-01-27 17:28:29By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Krabby.
104.
2020-01-25 23:38:51By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shiny Machoke.
105.
2020-01-25 22:01:59By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Dratini.
106.
2020-01-25 00:50:14By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Diglett.
107.
2020-01-25 00:50:09By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Caterpie.
108.
2020-01-24 21:58:45By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Jynx.
109.
2018-10-16 15:18:31By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Tentacruel.
110.
2018-10-14 22:26:22By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Magikarp.
111.
2018-10-14 22:26:18By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Magikarp.
112.
2018-10-14 22:26:06By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Magikarp.
113.
2018-10-14 22:15:48By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Magikarp.
114.
2018-09-25 16:38:39By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Horsea.
115.
2018-09-23 16:28:48By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Poliwag.
116.
2018-09-23 16:26:17By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Poliwag.
117.
2018-09-23 16:05:39By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Poliwag.
118.
2018-09-23 15:53:30By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Marill.
119.
2018-09-23 15:34:51By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shiny Kingler.
120.
2018-09-23 15:33:08By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Poliwag.
121.
2018-09-13 17:23:02By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Aipom.
122.
2018-09-13 16:26:04By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Nidoran.
123.
2018-09-13 16:20:18By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Wurmple.
124.
2018-09-13 15:56:46By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shiny Spinarak.
125.
2018-09-12 13:11:43By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shiny Krabby.
126.
2018-09-11 20:44:13By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shiny Weedle.
127.
2018-09-11 20:18:16By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Magikarp.
128.
2018-09-10 22:19:05By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shiny Horsea.
129.
2018-09-10 21:57:58By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Golduck.
130.
2018-09-10 21:56:51By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Krabby.
131.
2018-09-10 21:03:23By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Horsea.
132.
2018-09-10 21:02:18By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Magikarp.
133.
2018-08-12 18:10:39By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Kingler.
134.
2018-08-12 18:09:19By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Magikarp.
135.
2018-08-12 18:03:04By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Remoraid.
136.
2018-08-12 18:01:21By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Krabby.
137.
2018-08-12 18:00:29By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Krabby.
138.
2018-08-12 17:57:24By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Shiny Horsea.
139.
2018-08-12 17:44:06By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Vespiquen.
140.
2018-07-14 23:02:19By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Wartortle.
141.
2018-07-13 21:56:35By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Tentacool.
142.
2018-07-13 21:46:53By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Magikarp.
143.
2018-07-13 20:28:44By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Rattata.
144.
2018-07-09 21:10:55By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Vaporeon.
145.
2018-07-09 13:58:47By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Meganium.
146.
2018-07-09 13:33:24By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Umbreon.
147.
2018-07-02 21:27:48By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Rattata.
148.
2018-07-02 21:23:52By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Zubat.
149.
2018-07-02 21:22:45By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Shiny Zubat.
150.
2018-07-01 14:01:22By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Zubat.
151.
2018-06-10 15:05:45By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Porygon.
152.
2018-06-10 14:37:03By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Caterpie.
153.
2018-06-10 14:22:42By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Beedrill.
154.
2018-05-06 09:59:16By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shiny Weepinbell.
155.
2018-05-02 21:55:56By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Porygon.
156.
2018-05-02 21:27:36By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Togekiss.
157.
2018-05-02 21:18:53By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Farfetchd.
158.
2018-04-29 17:11:52By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Magikarp.
159.
2018-04-29 14:59:15By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Cyndaquil.
160.
2018-04-27 20:57:53By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Houndour.
161.
2018-04-27 20:34:59By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Togetic.
162.
2018-04-25 15:30:41By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shiny Mr Mime.
163.
2018-04-25 13:59:29By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Shiny Persian.
164.
2018-04-23 17:11:25By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Mr Mime.
165.
2018-04-23 16:21:46By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Shiny Alakazam.
166.
2018-04-23 16:05:42By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shiny Alakazam.
167.
2018-04-23 16:02:08By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shiny Hypno.
168.
2018-04-23 15:52:46By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Shiny Hypno.
169.
2018-04-21 18:35:57By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Shiny Weepinbell.
170.
2018-04-21 18:35:13By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Shiny Vileplume.
171.
2018-04-20 18:02:47By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Shiny Fearow.
172.
2018-04-20 17:27:07By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Shiny Pidgey.
173.
2018-04-20 15:44:09By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Shiny Miltank.
174.
2018-04-19 21:58:14By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shiny Exeggutor.
175.
2018-04-19 21:46:34By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shiny Scyther.
176.
2018-04-19 21:40:51By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shiny Hoothoot.
177.
2018-04-19 21:36:42By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Nidoking.
178.
2018-04-18 14:18:51By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shiny Nidorina.
179.
2018-04-18 13:44:00By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Staryu.
180.
2018-04-17 17:44:17By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Seel.
181.
2018-04-17 17:42:16By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shiny Marill.
182.
2018-04-17 16:36:43By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Poliwhirl.
183.
2018-04-17 16:13:18By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shiny Totodile.
184.
2018-04-17 15:42:21By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Kingler.
185.
2018-04-17 15:42:14By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Marill.
186.
2018-04-17 15:40:22By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Goldeen.
187.
2018-04-17 15:12:45By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shiny Zubat.
188.
2018-04-17 15:09:54By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Rattata.
189.
2018-04-17 15:04:43By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Omanyte.
190.
2018-04-16 20:41:18By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Shiny Spinarak.
191.
2018-04-16 20:41:18By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Shiny Spinarak.
192.
2018-04-16 20:41:18By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Shiny Spinarak.
193.
2018-04-16 20:41:18By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Shiny Spinarak.
194.
2018-04-09 21:39:19By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Goldeen.
195.
2018-04-09 15:25:49By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Lapras.
196.
2018-04-09 14:33:17By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Makuhita.
197.
2018-04-09 14:16:34By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Combee.
198.
2018-04-09 14:05:15By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Gengar.
199.
2018-04-09 13:31:57By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Horsea.
200.
2018-04-09 13:26:21By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shiny Marill.
201.
2018-04-09 13:20:45By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Seel.
202.
2018-04-08 21:47:10By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Hoothoot.
203.
2018-04-08 21:44:25By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Exploud.
204.
2018-04-08 21:26:53By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Shiny Rattata.
205.
2018-04-08 21:23:45By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Shiny Weedle.
206.
2018-04-07 12:44:46By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shiny Weepinbell.
207.
2018-04-06 21:07:41By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Krabby.
208.
2018-04-06 20:34:55By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Slowbro.
209.
2018-04-06 20:27:53By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Magikarp.
210.
2018-04-06 20:25:54By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shellder.
211.
2018-04-06 17:27:33By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Shiny Horsea.
212.
2018-04-05 15:00:06By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shiny Gengar.
213.
2018-04-05 13:55:49By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shiny Tangela.
214.
2018-04-05 13:54:04By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Flareon.
215.
2018-04-02 16:45:32By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shiny Zubat.
216.
2018-04-02 16:32:32By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shiny Rattata.
217.
2018-04-02 16:31:09By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Shiny Rattata.
218.
2018-04-02 16:28:47By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shiny Rattata.
219.
2018-04-02 16:10:19By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Zubat.
220.
2018-04-02 16:10:14By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Rattata.
221.
2018-04-02 16:05:14By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Zubat.
222.
2018-04-02 11:38:42By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shiny Krabby.
223.
2018-04-02 10:57:56By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Shiny Ninetales.
224.
2018-04-02 10:26:30By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Shiny Vulpix.
225.
2018-04-01 16:05:05By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Shiny Nidorina.
226.
2018-04-01 15:58:21By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shiny Rattata.
227.
2018-03-31 22:44:21By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shiny Kakuna.
228.
2018-03-31 21:33:08By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shiny Krabby.
229.
2018-03-31 21:21:31By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Horsea.
230.
2018-03-31 21:14:27By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Shellder.
231.
2018-03-31 16:56:36By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shiny Persian.
232.
2018-03-31 11:05:07By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Shiny Primeape.
233.
2018-03-30 23:00:22By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Snubbull.
234.
2018-03-30 22:55:56By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Shiny Paras.
235.
2018-03-30 22:52:21By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shiny Metapod.
236.
2018-03-30 17:22:24By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Shiny Pidgeot.
237.
2018-03-28 22:00:09By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Linoone.
238.
2018-03-19 22:38:55By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Cloyster.
239.
2018-02-27 12:14:53By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shiny Jynx.
240.
2018-02-26 21:21:32By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Smoochum.
241.
2018-02-25 15:46:30By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Shiny Parasect.
242.
2018-02-13 23:26:07By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Butterfree.
243.
2018-02-13 23:11:52By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Eevee.
244.
2018-02-09 20:54:19By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shiny Cloyster.
245.
2018-02-07 13:58:10By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shiny Donphan.
246.
2018-02-04 15:49:17By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Spinarak.
247.
2018-02-04 15:48:02By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Skiploom.
248.
2018-02-04 15:37:39By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Krabby.
249.
2018-02-04 14:56:59By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Spinda.
250.
2018-01-29 13:55:48By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Ninetales.
251.
2018-01-29 13:52:30By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Vulpix.
252.
2018-01-24 17:02:37By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Togepi.
253.
2018-01-22 14:10:29By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Chimecho.
254.
2018-01-20 22:47:16By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Slaking.
255.
2018-01-20 22:31:41By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Abra.
256.
2018-01-20 16:33:43By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Goldeen.
257.
2018-01-20 16:25:25By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Poliwag.
258.
2018-01-16 11:10:38By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Shiny Pidgey.
259.
2018-01-16 09:10:51By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Shroomish.
260.
2018-01-13 16:39:39By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Rhyperior.
261.
2018-01-12 17:16:30By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Ditto.
262.
2018-01-12 15:50:13By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Wooper.
263.
2018-01-12 15:15:52By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Cascoon.
264.
2018-01-11 15:20:36By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Shiny Nidoqueen.
265.
2018-01-05 13:52:26By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Girafarig.
266.
2018-01-05 13:52:26By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shiny Nidorino.
267.
2018-01-03 22:10:51By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Trapinch.
268.
2018-01-03 20:14:32By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Leafeon.
269.
2018-01-03 19:38:51By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Shiny Golem.
270.
2018-01-03 15:45:47By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Tyranitar.
271.
2018-01-02 21:24:06By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Hitmontop.
272.
2018-01-02 20:57:51By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Graveler.
273.
2018-01-02 16:10:18By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Aron.
274.
2018-01-02 16:08:06By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Shiny Rhydon.
275.
2018-01-02 15:44:00By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Shiny Graveler.
276.
2018-01-02 15:40:41By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Shiny Graveler.
277.
2018-01-02 11:52:25By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Geodude.
278.
2018-01-01 20:36:32By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Shiny Tangela.
279.
2017-12-30 13:38:52By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shiny Caterpie.
280.
2017-12-30 12:25:21By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shiny Rattata.
281.
2017-12-30 12:25:09By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shiny Butterfree.
282.
2017-12-30 12:22:53By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Shiny Caterpie.
283.
2017-12-30 12:22:50By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shiny Metapod.
284.
2017-12-30 12:22:35By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Rattata.
285.
2017-12-29 22:05:54By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Shiny Weepinbell.
286.
2017-12-29 16:06:43By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Shiny Krabby.
287.
2017-12-24 22:27:49By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Teddiursa.
288.
2017-12-18 12:23:36By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Stantler.
289.
2017-12-17 13:30:35By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Butterfree.
290.
2017-12-17 13:09:49By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Dewgong.
291.
2017-12-16 15:49:37By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Gengar.
292.
2017-12-16 15:32:30By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Butterfree.
293.
2017-12-15 23:22:00By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Shiny Krabby.
294.
2017-12-15 22:59:17By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shiny Victreebel.
295.
2017-12-13 14:41:16By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shiny Staryu.
296.
2017-12-13 14:24:34By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Shiny Rattata.
297.
2017-12-13 14:18:57By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Ancient Blastoise.
298.
2017-11-22 12:25:43By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Shiny Raticate.
299.
2017-11-20 11:34:44By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Electabuzz.
300.
2017-11-20 10:24:50By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shiny Zubat.
301.
2017-11-20 10:24:50By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Zubat.
302.
2017-11-06 21:41:15By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Shiny Horsea.
303.
2017-11-06 21:35:47By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Tentacruel.
304.
2017-11-06 20:36:14By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Scyther.
305.
2017-11-06 15:51:53By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Scizor.
306.
2017-11-06 08:58:39By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Voltorb.
307.
2017-11-05 14:04:57By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Seaking.
308.
2017-11-03 19:02:48By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Mudkip.
309.
2017-11-03 15:07:34By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Poliwag.
310.
2017-11-03 14:31:11By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Seaking.
311.
2017-11-03 14:26:32By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shiny Horsea.
312.
2017-11-02 15:24:24By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Goldeen.
313.
2017-11-02 15:21:14By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Horsea.
314.
2017-11-02 15:20:30By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Shiny Tentacool.
315.
2017-11-02 15:19:28By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shiny Krabby.
316.
2017-11-02 15:17:11By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Shiny Krabby.
317.
2017-11-02 15:16:18By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Marill.
318.
2017-11-02 15:14:52By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shellder.
319.
2017-11-02 15:14:16By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Shiny Krabby.
320.
2017-11-02 15:12:48By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Omanyte.
321.
2017-11-02 15:12:16By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Seadra.
322.
2017-11-02 15:12:01By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Horsea.
323.
2017-11-02 15:11:57By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shellder.
324.
2017-11-02 15:10:25By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Krabby.
325.
2017-11-02 15:08:17By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Omanyte.
326.
2017-11-02 15:05:44By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Croconaw.
327.
2017-11-02 13:50:17By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Manectric.
328.
2017-11-01 20:52:19By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Shiny Nidoqueen.
329.
2017-11-01 20:21:55By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Shiny Nidoking.
330.
2017-11-01 20:20:07By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shiny Dugtrio.
331.
2017-11-01 16:26:47By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shiny Nidoking.
332.
2017-11-01 16:08:17By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Shiny Zubat.
333.
2017-11-01 16:06:03By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shiny Rattata.
334.
2017-11-01 16:03:54By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Rattata.
335.
2017-11-01 16:01:21By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shiny Zubat.
336.
2017-10-30 16:50:19By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Fearow.
337.
2017-10-30 15:16:22By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Porygon.
338.
2017-10-30 14:42:35By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Scyther.
339.
2017-10-30 12:37:06By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Flareon.
340.
2017-10-30 12:24:35By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Tangela.
341.
2017-10-28 19:22:40By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Pidgeot.
342.
2017-10-28 18:49:11By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Gengar.
343.
2017-10-27 16:13:43By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Cloyster.
344.
2017-10-27 16:13:41By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Dewgong.
345.
2017-10-27 16:13:07By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Magikarp.
346.
2017-10-27 16:12:39By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Cloyster.
347.
2017-10-27 16:09:05By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Shellder.
348.
2017-10-27 16:09:03By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Poliwag.
349.
2017-10-27 16:08:49By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Shiny Kingler.
350.
2017-10-27 15:59:21By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shiny Rattata.
351.
2017-10-22 14:40:56By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Electivire.
352.
2017-10-22 14:17:09By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Cacturne.
353.
2017-10-16 13:55:15By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shiny Slowbro.
354.
2017-10-15 16:58:25By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Gyarados.
355.
2017-10-09 18:35:17By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Tangrowth.
356.
2017-10-05 15:55:09By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Hippopotas.
357.
2017-10-05 13:21:14By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Kingler.
358.
2017-10-05 11:56:53By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Ursaring.
359.
2017-10-05 11:34:52By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Miltank.
360.
2017-10-04 21:29:01By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Shiny Hoothoot.
361.
2017-10-04 21:29:01By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Chansey.
362.
2017-10-01 19:15:16By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Beldum.
363.
2017-09-30 11:55:11By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Tauros.
364.
2017-09-27 13:35:16By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Natu.
365.
2017-09-26 11:50:04By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Whiscash.
366.
2017-09-26 11:28:29By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Golem.
367.
2017-09-20 12:45:49By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Seaking.
368.
2017-09-20 10:25:04By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Carvanha.
369.
2017-09-18 20:08:07By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Spinarak.
370.
2017-09-16 14:19:28By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Magneton.
371.
2017-09-14 13:00:53By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Loudred.
372.
2017-09-13 15:47:55By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Magmar.
373.
2017-09-13 15:09:56By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shiny Pinsir.
374.
2017-09-13 14:51:01By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Pinsir.
375.
2017-09-13 12:02:23By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Clefable.
376.
2017-09-13 11:08:02By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Natu.
377.
2017-09-12 18:00:21By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Nidoqueen.
378.
2017-09-11 20:41:56By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Torterra.
379.
2017-09-10 22:06:32By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Shiny Alakazam.
380.
2017-09-10 21:58:07By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Zubat.
381.
2017-09-02 15:03:21By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Shiny Zubat.
382.
2017-09-02 12:04:55By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shiny Cloyster.
383.
2017-09-02 11:00:31By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Shiny Crobat.
384.
2017-09-02 10:54:24By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shiny Typhlosion.
385.
2017-09-02 10:36:37By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Steelix.
386.
2017-08-30 15:23:47By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Mr Mime.
387.
2017-08-30 10:47:43By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Seadra.
388.
2017-08-30 10:36:47By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Totodile.
389.
2017-08-30 10:22:10By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Elekid.
390.
2017-08-28 12:45:50By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shiny Miltank.
391.
2017-08-27 16:57:32By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Flygon.
392.
2017-08-27 16:22:02By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Crobat.
393.
2017-08-27 14:38:38By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Onix.
394.
2017-08-27 14:32:42By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shiny Gloom.
395.
2017-08-26 18:41:29By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Shiny Pikachu.
396.
2017-08-26 17:42:59By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shiny Voltorb.
397.
2017-08-26 17:42:09By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shiny Voltorb.
398.
2017-08-26 17:35:36By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shiny Mareep.
399.
2017-08-26 17:29:49By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Shiny Raichu.
400.
2017-08-26 17:12:29By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Magneton.
401.
2017-08-26 17:11:34By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Raichu.
402.
2017-08-26 16:57:07By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Shiny Vulpix.
403.
2017-08-26 16:11:37By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Arcanine.
404.
2017-08-26 16:10:15By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Charizard.
405.
2017-08-26 16:01:12By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Vulpix.
406.
2017-08-26 15:55:38By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Charmeleon.
407.
2017-08-26 15:24:51By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Muk.
408.
2017-08-26 15:21:38By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Grimer.
409.
2017-08-26 15:20:41By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Golduck.
410.
2017-08-25 17:09:28By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Kingler.
411.
2017-08-25 16:58:00By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shiny Parasect.
412.
2017-08-25 16:57:59By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Spearow.
413.
2017-08-25 16:57:57By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Shiny Parasect.
414.
2017-08-25 16:55:34By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Natu.
415.
2017-08-25 16:53:57By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Shiny Spearow.
416.
2017-08-25 16:42:15By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Fearow.
417.
2017-08-25 16:40:42By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shiny Parasect.
418.
2017-08-25 16:34:22By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Pidgey.
419.
2017-08-25 14:40:49By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shiny Tangela.
420.
2017-08-25 14:15:54By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Shiny Pichu.
421.
2017-08-22 16:46:38By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Magmortar.
422.
2017-08-19 18:23:44By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Poliwrath.
423.
2017-08-18 16:51:36By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shiny Snubbull.
424.
2017-08-18 16:17:39By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Togetic.
425.
2017-08-16 17:34:40By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Gengar.
426.
2017-08-16 11:55:41By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shiny Pichu.
427.
2017-08-15 22:03:45By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Seadra.
428.
2017-08-15 15:57:45By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Psyduck.
429.
2017-08-15 13:10:35By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Chinchou.
430.
2017-08-15 13:01:20By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Electrode.
431.
2017-08-13 15:51:54By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shiny Gloom.
432.
2017-08-13 15:16:30By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Shiny Hoothoot.
433.
2017-08-13 11:27:07By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Shiny Houndour.
434.
2017-08-13 10:39:46By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Crobat.
435.
2017-08-11 19:30:12By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Machoke.
436.
2017-08-11 15:36:59By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Shiny Gloom.
437.
2017-08-06 15:46:00By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Baltoy.
438.
2017-08-06 15:17:51By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Growlithe.
439.
2017-08-05 22:43:04By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Goldeen.
440.
2017-08-05 11:12:42By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Meowth.
441.
2017-08-04 22:19:10By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Meowth.
442.
2017-08-04 22:18:57By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Pidgeotto.
443.
2017-08-04 22:18:47By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Dodrio.
444.
2017-08-04 21:05:17By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Shiny Beedrill.
445.
2017-08-02 15:30:15By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shiny Smoochum.
446.
2017-08-02 15:00:36By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Shiny Metapod.
447.
2017-08-02 14:57:15By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Nidorina.
448.
2017-08-02 14:45:55By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Nidoran.
449.
2017-08-02 13:55:38By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Whismur.
450.
2017-08-01 14:25:35By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Feraligatr.
451.
2017-08-01 13:13:43By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Espeon.
452.
2017-08-01 13:13:42By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Hypno.
453.
2017-08-01 13:09:21By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Alakazam.
454.
2017-08-01 12:54:54By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shiny Hypno.
455.
2017-08-01 10:26:54By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shiny Parasect.
456.
2017-08-01 09:40:25By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Blissey.
457.
2017-07-31 15:33:31By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Barboach.
458.
2017-07-31 14:44:46By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shiny Lapras.
459.
2017-07-31 14:39:38By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Smoochum.
460.
2017-07-30 15:48:47By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Dewgong.
461.
2017-07-30 15:29:43By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Cloyster.
462.
2017-07-30 15:29:10By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Poliwrath.
463.
2017-07-30 15:11:49By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Jynx.
464.
2017-07-30 14:15:47By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Togetic.
465.
2017-07-30 12:56:52By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shiny Lickitung.
466.
2017-07-30 12:49:52By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Dodrio.
467.
2017-07-30 12:48:02By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Nidoking.
468.
2017-07-30 12:44:47By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Lickitung.
469.
2017-07-30 12:44:08By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Persian.
470.
2017-07-30 12:43:49By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Meowth.
471.
2017-07-23 13:41:09By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Wigglytuff.
472.
2017-07-23 13:18:10By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Shiny Fearow.
473.
2017-07-23 12:25:46By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shiny Bellsprout.
474.
2017-07-22 20:27:07By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shiny Cubone.
475.
2017-07-22 20:16:44By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Marowak.
476.
2017-07-22 20:15:02By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Sandslash.
477.
2017-07-22 20:13:43By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Dugtrio.
478.
2017-07-22 19:42:32By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Beedrill.
479.
2017-07-22 19:42:08By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Raticate.
480.
2017-07-20 22:40:26By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Golbat.
481.
2017-07-20 21:28:44By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Haunter.
482.
2017-07-20 21:28:16By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Gengar.
483.
2017-07-20 21:25:33By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Gastly.
484.
2017-07-20 21:08:12By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Rapidash.
485.
2017-07-20 21:07:47By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Ponyta.
486.
2017-07-20 21:06:31By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Doduo.
487.
2017-07-17 22:58:33By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Meowth.
488.
2017-07-17 22:58:03By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Exeggutor.
489.
2017-07-17 22:54:37By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Butterfree.
490.
2017-07-17 22:53:43By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Kangaskhan.
491.
2017-07-17 22:43:18By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Nidorina.
492.
2017-07-17 22:42:03By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Diglett.
493.
2017-07-17 22:42:01By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Sandshrew.
494.
2017-07-17 22:32:20By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Tentacool.
495.
2017-07-17 22:32:16By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Magikarp.
496.
2017-07-17 22:31:11By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Seel.
497.
2017-07-17 22:30:59By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Horsea.
498.
2017-07-17 22:30:49By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Poliwag.
499.
2017-07-17 22:30:44By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Golduck.
500.
2017-07-17 22:29:10By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Krabby.
501.
2017-07-17 22:27:12By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Shellder.
502.
2017-07-17 22:23:15By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Slowking.
503.
2017-07-17 22:20:11By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Slowbro.
504.
2017-07-17 22:17:43By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Tentacool.
505.
2017-07-17 22:01:27By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Blastoise.
506.
2017-07-17 21:59:00By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Wartortle.
507.
2017-07-17 21:55:12By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Grimer.
508.
2017-07-17 21:54:12By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Arbok.
509.
2017-07-17 21:52:42By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Koffing.
510.
2017-07-17 21:43:54By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Shiny Magikarp.
511.
2017-07-16 18:21:50By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Exeggcute.
512.
2017-07-16 11:37:57By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shiny Rattata.
513.
2017-07-16 11:25:26By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Poliwhirl.
514.
2017-07-16 11:22:34By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Slowpoke.
515.
2017-07-16 11:14:17By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shiny Horsea.
516.
2017-07-16 10:57:31By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Shiny Staryu.
517.
2017-07-16 10:38:12By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Golduck.
518.
2017-07-16 10:37:05By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Weezing.
519.
2017-07-16 10:35:16By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Starmie.
520.
2017-07-16 10:19:16By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Ledian.
521.
2017-07-15 20:57:42By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Geodude.
522.
2017-07-15 20:57:01By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Furret.
523.
2017-07-13 21:19:48By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Starly.
524.
2017-07-13 20:59:11By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Cleffa.
525.
2017-07-13 20:57:59By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Butterfree.
526.
2017-07-11 21:52:31By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Fearow.
527.
2017-07-11 21:33:37By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Exeggutor.
528.
2017-07-11 21:33:22By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Meowth.
529.
2017-07-11 21:04:52By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Golem.
530.
2017-07-11 21:03:42By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Graveler.
531.
2017-07-11 21:03:19By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Rhyhorn.
532.
2017-07-11 21:01:40By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Machoke.
533.
2017-07-10 19:28:52By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Seaking.
534.
2017-07-10 19:28:32By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Seel.
535.
2017-07-10 19:28:30By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Slowpoke.
536.
2017-07-10 18:50:31By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Kakuna.
537.
2017-07-10 18:50:30By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Oddish.
538.
2017-07-10 18:32:28By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Nidoqueen.
539.
2017-07-09 19:06:30By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Gligar.
540.
2017-07-09 18:49:16By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Machop.
541.
2017-07-09 18:49:12By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Machamp.
542.
2017-07-09 18:48:42By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Machamp.
543.
2017-07-09 18:46:21By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Primeape.
544.
2017-07-09 18:43:38By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Noctowl.
545.
2017-07-09 18:20:58By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Farfetchd.
546.
2017-07-09 16:37:23By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Nidorino.
547.
2017-07-09 16:33:45By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Ledyba.
548.
2017-07-09 16:28:36By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Sentret.
549.
2017-07-09 16:28:32By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Sentret.
550.
2017-07-09 16:01:01By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Bayleef.
551.
2017-07-09 15:57:36By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Chikorita.
552.
2017-07-09 15:54:31By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Furret.
553.
2017-07-09 15:52:51By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Hoothoot.
554.
2017-07-09 15:29:23By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Parasect.
555.
2017-07-09 14:59:21By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Shiny Jigglypuff.
556.
2017-07-09 14:58:34By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Natu.
557.
2017-07-09 14:57:23By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Paras.
558.
2017-07-09 14:56:56By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Spearow.
559.
2017-07-09 14:55:18By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Clefairy.
560.
2017-07-09 14:54:52By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Jigglypuff.
561.
2017-07-09 14:20:30By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Golem.
562.
2017-07-09 14:20:22By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Rhydon.
563.
2017-07-09 14:18:02By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Venusaur.
564.
2017-07-09 14:02:10By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Pikachu.
565.
2017-07-01 19:20:32By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Voltorb.
566.
2017-06-10 18:54:30By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Kadabra.
567.
2017-06-10 18:53:04By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Abra.
568.
2017-06-10 18:52:26By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Drowzee.
569.
2017-06-10 18:20:51By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Cleffa.
570.
2017-06-08 19:08:34By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Torkoal.
571.
2017-06-08 18:54:57By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Venonat.
572.
2017-06-08 18:48:52By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Nidorino.
573.
2017-06-04 20:33:41By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Hoothoot.
574.
2017-06-04 20:31:19By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Nidoranfe.
575.
2017-06-04 20:30:02By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Nidorina.
576.
2017-06-04 20:25:54By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Nidoran.
577.
2017-06-04 20:20:46By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Persian.
578.
2017-06-04 20:20:44By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Ekans.
579.
2017-06-04 18:03:52By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Exeggutor.
580.
2017-06-03 16:39:07By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Nidoranfe.
581.
2017-06-03 16:14:14By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Doduo.
582.
2017-06-03 16:10:06By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Mankey.
583.
2017-06-03 16:03:57By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Raticate.
584.
2017-06-03 16:02:21By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Pidgeot.
585.
2017-06-03 16:01:49By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Pidgeotto.
586.
2017-06-03 16:01:06By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Pidgey.
587.
2017-06-03 15:52:20By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Spearow.
588.
2017-06-03 15:14:51By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Machoke.
589.
2017-06-03 15:13:36By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Nidoran.
590.
2017-06-03 14:50:31By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Voltorb.
591.
2017-06-03 14:49:44By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Voltorb.
592.
2017-06-03 14:49:33By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Pichu.
593.
2017-06-03 14:49:31By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Pichu.
594.
2017-06-01 15:12:44By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Vileplume.
595.
2017-06-01 15:09:19By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Metapod.
596.
2017-06-01 15:08:39By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Kakuna.
597.
2017-06-01 15:04:29By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Staryu.
598.
2017-06-01 15:03:33By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Venomoth.
599.
2017-06-01 15:01:37By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Squirtle.
600.
2017-06-01 14:58:51By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Oddish.
601.
2017-06-01 14:58:27By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Oddish.
602.
2017-06-01 14:58:17By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Weepinbell.
603.
2017-06-01 14:49:00By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Charmander.
604.
2017-06-01 14:24:45By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Ninetales.
605.
2017-06-01 14:24:08By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Growlithe.
606.
2017-06-01 14:22:36By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Vulpix.
607.
2017-06-01 14:14:49By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Nidorina.
608.
2017-06-01 14:13:36By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Venonat.
609.
2017-06-01 14:11:04By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Bellsprout.
610.
2017-06-01 11:27:40By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Nidoranfe.
611.
2017-06-01 11:27:14By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Paras.
612.
2017-05-28 21:59:53By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Ekans.
613.
2017-05-28 21:59:43By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Beedrill.
614.
2017-05-21 16:41:30By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Victreebel.
615.
2017-05-21 16:32:52By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Ivysaur.
616.
2017-05-21 16:30:14By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Exeggcute.
617.
2017-05-21 16:28:55By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Bulbasaur.
618.
2017-05-21 16:28:22By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Gloom.
619.
2017-05-21 16:27:07By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Venonat.
620.
2017-05-21 16:26:23By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Psyduck.
621.
2017-04-30 14:11:18By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Rhydon.
622.
2017-04-29 11:47:24By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Drowzee.
623.
2017-04-29 11:47:24By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Abra.
624.
2017-04-29 11:47:24By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Kadabra.
625.
2017-04-28 15:44:31By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Fearow.
626.
2017-04-28 15:41:32By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Venonat.
627.
2017-04-28 15:15:18By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Nidoranfe.
628.
2017-04-28 15:14:02By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Eevee.
629.
2017-04-28 15:11:46By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Exeggcute.
630.
2017-04-28 15:11:29By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Nidoran.
631.
2017-04-28 15:09:34By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Butterfree.
632.
2017-04-28 15:06:43By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Igglybuff.
633.
2017-04-28 14:26:42By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Pichu.
634.
2017-04-28 14:10:51By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Buneary.
635.
2017-04-28 13:55:25By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Sentret.
636.
2017-04-28 13:40:27By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Weepinbell.
637.
2017-04-28 13:25:40By: Deuza Do Olimpiio. [Male] : Magikarp.
638.
2017-04-28 13:25:34By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Slowpoke.
639.
2017-04-27 16:13:14By: Deuza Do Olimpiio. [Female] : Nidoranfe.