Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
10.04.2023, 2:50:57Akatukaa killed at level 315 by Pokemon Lucario .Pandora
2.
7.04.2023, 12:34:23Akatukaa killed at level 307 by Pokemon Lucario .Pandora
3.
7.04.2023, 3:19:27Akatukaa killed at level 309 by Pokemon Mothim .Pandora
4.
6.04.2023, 15:02:06Akatukaa killed at level 305 by Pokemon Strong Electrode .Pandora
5.
5.04.2023, 20:57:25Akatukaa killed at level 305 by Pokemon Metagross .Pandora
6.
5.04.2023, 1:59:45Akatukaa killed at level 304 by Pokemon Dragonite .Pandora
7.
4.04.2023, 12:36:51Akatukaa killed at level 305 by Pokemon Chatot .Pandora
8.
1.04.2023, 4:08:37Akatukaa killed at level 303 by Pokemon Salamence .Pandora
9.
30.03.2023, 15:02:01Akatukaa killed at level 292 by Pokemon Hitmontop .Pandora
10.
29.03.2023, 16:08:03Akatukaa killed at level 287 by Pokemon Charizard .Pandora
11.
27.03.2023, 21:14:29Akatukaa killed at level 275 by Pokemon Shellos .Pandora
12.
19.03.2023, 4:44:10Akatukaa killed at level 262 by Pokemon Hitmontop .Pandora
13.
10.05.2020, 21:53:26Akatukaa killed at level 251 by Pokemon Shiny Seadra .Pandora
14.
6.05.2020, 17:19:31Akatukaa killed at level 249 by Pokemon Electabuzz .Pandora
15.
13.02.2020, 14:34:09Akatukaa killed at level 250 by Pokemon Poliwag .Pandora
16.
8.02.2020, 22:34:54Akatukaa killed at level 250 by Pokemon Kirlia .Pandora
17.
7.02.2020, 0:40:42Akatukaa killed at level 250 by Pokemon Granbull .Pandora
18.
5.02.2020, 17:07:28Akatukaa killed at level 250 by Pokemon Togetic .Pandora
19.
5.02.2020, 16:45:58Akatukaa killed at level 252 by Pokemon Purugly .Pandora
20.
5.02.2020, 3:24:10Akatukaa killed at level 250 by Pokemon Scyther .Pandora
21.
3.02.2020, 17:27:10Akatukaa killed at level 236 by Pokemon Strong Lanturn .Pandora
22.
8.11.2019, 5:12:45Akatukaa killed at level 232 by Pokemon Jirachi .Pandora
23.
6.11.2019, 0:50:40Akatukaa killed at level 207 by Pokemon Strong Electrode .Pandora
24.
4.11.2019, 2:19:27Akatukaa killed at level 190 by Pokemon Togetic .Pandora
25.
3.11.2019, 4:06:54Akatukaa killed at level 185 by Pokemon Charizard .Pandora
26.
3.11.2019, 3:38:53Akatukaa killed at level 187 by Pokemon Hariyama .Pandora
27.
2.11.2019, 15:58:49Akatukaa killed at level 184 by Pokemon Abra .Pandora
28.
2.11.2019, 13:47:46Akatukaa killed at level 184 by Pokemon Gyarados .Pandora
29.
2.11.2019, 13:42:47Akatukaa killed at level 185 by Pokemon Vaporeon .Pandora
30.
2.11.2019, 12:14:38Akatukaa killed at level 183 by Pokemon Gengar .Pandora
31.
2.11.2019, 2:29:12Akatukaa killed at level 179 by Pokemon Golduck .Pandora
32.
2.11.2019, 0:56:27Akatukaa killed at level 180 by Pokemon Raichu .Pandora
33.
1.11.2019, 23:37:02Akatukaa killed at level 179 by Pokemon Sharpedo .Pandora
34.
1.11.2019, 23:27:52Akatukaa killed at level 180 by Pokemon Pinsir .Pandora
35.
1.11.2019, 21:34:03Akatukaa killed at level 178 by Pokemon Tyranitar .Pandora
36.
31.10.2019, 21:16:31Akatukaa killed at level 162 by Pokemon Flygon .Pandora
37.
31.10.2019, 12:53:53Akatukaa killed at level 160 by Pokemon Remoraid .Pandora
38.
19.12.2018, 1:20:12Akatukaa killed at level 152 by Pokemon Slowbro .Pandora
39.
18.12.2018, 19:55:03Akatukaa killed at level 152 by Pokemon Scizor .Pandora