Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
31.03.2023, 14:06:11Zat killed at level 87 by Pokemon Slowpoke .Pandora
2.
7.12.2022, 12:04:07Zat killed at level 87 by Pokemon Gengar .Pandora
3.
7.12.2022, 12:00:34Zat killed at level 88 by Pokemon Gengar .Pandora
4.
3.03.2022, 18:14:30Zat killed at level 89 by Pokemon Shiny Politoed .Pandora
5.
4.12.2021, 19:00:11Zat killed at level 90 by Pokemon Lanturn .Pandora
6.
30.10.2020, 15:44:33Zat killed at level 86 by Pokemon Chansey .Pandora
7.
13.07.2020, 12:04:55Zat killed at level 87 by Pokemon Dewgong .Pandora
8.
15.05.2020, 13:39:54Zat killed at level 88 by Pokemon Wartortle .Pandora
9.
22.04.2020, 1:04:17Zat killed at level 78 by Pokemon Illumise .Pandora
10.
17.02.2020, 1:11:40Zat killed at level 79 by Pokemon Chansey .Pandora
11.
17.12.2019, 23:42:40Zat killed at level 80 by Pokemon Venusaur .Pandora
12.
18.09.2019, 15:50:00Zat killed at level 76 by Pokemon Pinsir .Pandora
13.
11.09.2019, 14:06:36Zat killed at level 41 by Pokemon Vaporeon .Pandora
14.
20.08.2019, 23:22:26Zat killed at level 36 by Pokemon Cloyster .Pandora
15.
4.05.2017, 11:09:53Zat killed at level 23 by Pokemon Marill .Pandora