Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
2.06.2024, 13:29:48Zordy killed at level 287 by Pokemon Lucario .Nibiru
2.
30.01.2024, 22:35:25Zordy killed at level 284 by Pokemon Medicham .Nibiru
3.
29.01.2024, 22:30:29Zordy killed at level 284 by Pokemon Togekiss .Nibiru
4.
23.01.2024, 22:46:03Zordy killed at level 285 by Pokemon Venusaur .Nibiru
5.
21.11.2023, 21:49:17Zordy killed at level 283 by Pokemon Metagross .Nibiru
6.
27.05.2023, 20:08:55Zordy killed at level 280 by Pokemon Venusaur .Nibiru
7.
26.05.2023, 13:25:16Zordy killed at level 279 by Pokemon Venusaur .Nibiru
8.
22.05.2023, 19:14:14Zordy killed at level 277 by Pokemon Donphan .Nibiru
9.
6.05.2023, 23:11:42Zordy killed at level 279 by Pokemon Taillow .Nibiru
10.
4.05.2023, 20:50:57Zordy killed at level 281 by Pokemon Altaria .Nibiru
11.
2.05.2023, 14:52:11Zordy killed at level 278 by Pokemon Staryu .Nibiru
12.
30.04.2023, 23:23:13Zordy killed at level 272 by Pokemon Venusaur .Nibiru
13.
30.04.2023, 21:54:06Zordy killed at level 269 by Pokemon Electrode .Nibiru
14.
13.04.2023, 19:09:52Zordy killed at level 261 by Pokemon Metagross .Nibiru
15.
9.04.2023, 22:51:14Zordy killed at level 256 by Pokemon Shiny Roserade .Nibiru
16.
9.04.2023, 16:11:49Zordy killed at level 258 by Pokemon Tropius .Nibiru
17.
4.04.2023, 13:08:48Zordy killed at level 260 by Pokemon Altaria .Nibiru
18.
3.04.2023, 23:48:20Zordy killed at level 261 by Pokemon Venusaur .Nibiru
19.
1.04.2023, 14:48:32Zordy killed at level 259 by Pokemon Nidoking .Nibiru
20.
31.03.2023, 13:49:36Zordy killed at level 259 by Pokemon Nidoking .Nibiru
21.
29.03.2023, 21:05:16Zordy killed at level 260 by Pokemon Floatzel .Nibiru
22.
28.07.2022, 22:47:06Zordy killed at level 250 by Pokemon Lucario .Nibiru
23.
17.03.2022, 16:15:39Zordy killed at level 252 by Pokemon Squirtle .Nibiru
24.
14.02.2022, 22:36:01Zordy killed at level 254 by Pokemon Ancient Venusaur .Nibiru
25.
6.12.2021, 18:28:38Zordy killed at level 254 by Pokemon Nosepass .Nibiru
26.
30.05.2021, 23:10:07Zordy killed at level 199 by Pokemon Slaking .Nibiru
27.
29.05.2021, 18:40:02Zordy killed at level 201 by Pokemon Blastoise .Nibiru
28.
29.05.2021, 18:39:33Zordy killed at level 203 by Pokemon Poliwrath .Nibiru
29.
29.05.2021, 18:39:09Zordy killed at level 204 by Pokemon Seaking .Nibiru
30.
29.05.2021, 18:38:53Zordy killed at level 206 by Pokemon Vaporeon .Nibiru
31.
29.05.2021, 18:38:40Zordy killed at level 207 by Pokemon Shiny Dewgong .Nibiru
32.
29.05.2021, 18:38:05Zordy killed at level 209 by Pokemon Vaporeon .Nibiru
33.
29.05.2021, 18:37:53Zordy killed at level 211 by Pokemon Vaporeon .Nibiru
34.
29.05.2021, 18:37:41Zordy killed at level 213 by Pokemon Vaporeon .Nibiru
35.
29.05.2021, 18:37:28Zordy killed at level 214 by Pokemon Vaporeon .Nibiru
36.
29.05.2021, 18:37:14Zordy killed at level 216 by Pokemon Tentacruel .Nibiru
37.
29.05.2021, 18:36:49Zordy killed at level 218 by Pokemon Azumarill .Nibiru
38.
29.05.2021, 18:36:20Zordy killed at level 219 by Pokemon Politoed .Nibiru
39.
29.05.2021, 18:35:37Zordy killed at level 221 by Pokemon Kingler .Nibiru
40.
29.05.2021, 18:33:41Zordy killed at level 223 by Pokemon Cloyster .Nibiru
41.
23.05.2021, 17:15:56Zordy killed at level 215 by Pokemon Sneasel .Nibiru
42.
17.05.2021, 14:02:20Zordy killed at level 199 by Pokemon Psyduck .Nibiru
43.
17.05.2021, 14:01:04Zordy killed at level 200 by Pokemon Psyduck .Nibiru
44.
17.05.2021, 14:00:42Zordy killed at level 202 by Pokemon Psyduck .Nibiru
45.
17.05.2021, 14:00:20Zordy killed at level 204 by Pokemon Seaking .Nibiru
46.
17.05.2021, 13:59:52Zordy killed at level 205 by Pokemon Psyduck .Nibiru
47.
17.05.2021, 13:59:35Zordy killed at level 207 by Pokemon Psyduck .Nibiru
48.
17.05.2021, 13:59:15Zordy killed at level 209 by Pokemon Slowpoke .Nibiru
49.
17.05.2021, 13:58:57Zordy killed at level 210 by Pokemon Squirtle .Nibiru
50.
11.05.2021, 13:28:16Zordy killed at level 201 by Pokemon Venusaur .Nibiru
51.
18.04.2021, 10:44:42Zordy killed at level 201 by Pokemon Slowpoke .Nibiru
52.
18.04.2021, 10:44:25Zordy killed at level 202 by Pokemon Slowpoke .Nibiru
53.
18.04.2021, 10:44:09Zordy killed at level 204 by Pokemon Slowpoke .Nibiru
54.
18.04.2021, 10:43:50Zordy killed at level 206 by Pokemon Seaking .Nibiru
55.
18.04.2021, 10:43:31Zordy killed at level 207 by Pokemon Seaking .Nibiru
56.
18.04.2021, 10:43:08Zordy killed at level 209 by Pokemon Slowpoke .Nibiru
57.
18.04.2021, 10:42:43Zordy killed at level 211 by Pokemon Seel .Nibiru
58.
18.04.2021, 10:42:27Zordy killed at level 212 by Pokemon Seaking .Nibiru
59.
18.04.2021, 10:42:05Zordy killed at level 214 by Pokemon Horsea .Nibiru
60.
18.04.2021, 10:41:31Zordy killed at level 216 by Pokemon Poliwag .Nibiru
61.
29.01.2021, 15:45:43Zordy killed at level 209 by Pokemon Venusaur .Nibiru
62.
30.12.2020, 21:48:55Zordy killed at level 117 by Pokemon Ancient Venusaur .Nibiru
63.
2.05.2020, 18:07:24Zordy killed at level 90 by Pokemon Giratina .Nibiru
64.
2.05.2020, 18:04:35Zordy killed at level 90 by Pokemon Giratina .Nibiru
65.
2.05.2020, 18:00:09Zordy killed at level 91 by Pokemon Giratina .Nibiru
66.
2.05.2020, 17:55:46Zordy killed at level 92 by Pokemon Giratina .Nibiru