Pokemon kpdo - Exaioros.com - lastcatch - Tibia Pokemon Server - Otpokemon

Redes Sociais

Search catchs player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character Catchs
Name:
Last Catchs
1.
2022-11-25 18:46:45By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Voltorb.
2.
2022-11-24 13:10:07By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Vulpix.
3.
2022-11-24 13:07:32By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Vulpix.
4.
2022-11-24 13:05:02By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Vulpix.
5.
2022-11-21 11:48:54By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Azumarill.
6.
2022-11-21 10:29:29By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Pikachu.
7.
2022-11-20 12:31:00By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Politoed.
8.
2022-11-17 18:32:59By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Pidgey.
9.
2022-11-17 15:53:56By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Pidgey.
10.
2022-11-17 15:42:14By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Rattata.
11.
2022-11-17 15:14:34By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Starmie.
12.
2022-11-17 14:45:55By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Pichu.
13.
2022-11-17 10:46:09By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Electabuzz.
14.
2022-11-17 00:20:52By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Pidgey.
15.
2022-11-17 00:16:40By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Pidgey.
16.
2022-11-16 14:34:48By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Clefairy.
17.
2022-11-15 20:38:14By: Googleyoutube. [Male] : Poliwhirl.
18.
2022-11-02 14:41:58By: Googleyoutube. [Male] : Wartortle.
19.
2022-11-02 09:36:18By: Googleyoutube. [Male] : Staryu.
20.
2022-10-29 17:23:20By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Slowbro.
21.
2022-10-27 13:12:18By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Kingler.
22.
2022-10-24 12:51:07By: Googleyoutube. [Male] : Zubat.
23.
2022-10-23 11:15:10By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Alakazam.
24.
2022-10-15 23:29:07By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Krabby.
25.
2022-10-15 23:27:39By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Slowbro.
26.
2022-10-14 12:31:55By: Googleyoutube. [Male] : Goldeen.
27.
2022-10-05 23:20:47By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Staryu.
28.
2022-09-26 11:58:23By: Googleyoutube. [Male] : Tentacool.
29.
2022-09-25 19:19:33By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Pinsir.
30.
2022-09-25 01:10:45By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Tentacruel.
31.
2022-09-25 01:09:00By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Slowbro.
32.
2022-09-22 13:21:03By: Googleyoutube. [Male] : Tentacruel.
33.
2022-09-20 14:04:38By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Tentacool.
34.
2022-09-20 11:11:59By: Googleyoutube. [Female] : Tentacool.
35.
2022-09-19 11:17:20By: Googleyoutube. [Female] : Horsea.
36.
2022-09-19 10:58:14By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Magnemite.
37.
2022-09-18 19:24:58By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Golduck.
38.
2022-09-18 19:15:47By: Googleyoutube. [Female] : Magikarp.
39.
2022-09-18 14:54:14By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Paras.
40.
2022-09-17 14:47:06By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Seadra.
41.
2022-09-09 09:30:10By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Staryu.
42.
2022-08-31 23:29:59By: Googleyoutube. [Female] : Tentacool.
43.
2022-08-28 10:20:00By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Golduck.
44.
2022-08-28 10:00:27By: Googleyoutube. [Male] : Slowpoke.
45.
2022-08-28 09:53:14By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Tentacruel.
46.
2022-08-28 09:49:45By: Googleyoutube. [Male] : Poliwhirl.
47.
2022-08-27 20:47:24By: Googleyoutube. [Male] : Omanyte.
48.
2022-08-27 20:17:38By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Primeape.
49.
2022-08-24 23:00:19By: Googleyoutube. [Female] : Poliwhirl.
50.
2022-08-24 23:00:13By: Googleyoutube. [Male] : Tentacool.
51.
2022-08-24 22:57:57By: Googleyoutube. [Male] : Magikarp.
52.
2022-08-24 22:57:45By: Googleyoutube. [Male] : Krabby.
53.
2022-08-24 22:56:04By: Googleyoutube. [Female] : Seadra.
54.
2022-08-23 22:57:02By: Googleyoutube. [Male] : Shellder.
55.
2022-08-21 13:00:55By: Googleyoutube. [Male] : Poliwag.
56.
2022-08-21 09:18:58By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Staryu.
57.
2022-08-20 23:36:05By: Googleyoutube. [Female] : Kingler.
58.
2022-08-20 12:03:27By: Googleyoutube. [Female] : Voltorb.
59.
2022-08-20 12:03:10By: Googleyoutube. [Female] : Pichu.
60.
2022-08-20 11:56:37By: Googleyoutube. [Male] : Pikachu.
61.
2022-08-20 11:56:24By: Googleyoutube. [Male] : Pikachu.
62.
2022-08-20 11:55:11By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Pichu.
63.
2022-08-20 11:52:57By: Googleyoutube. [Male] : Raichu.
64.
2022-08-20 11:51:39By: Googleyoutube. [Female] : Raichu.
65.
2022-08-20 11:47:17By: Googleyoutube. [Female] : Raichu.
66.
2022-08-20 11:44:54By: Googleyoutube. [Female] : Raichu.
67.
2022-08-20 11:44:05By: Googleyoutube. [Female] : Flaaffy.
68.
2022-08-20 11:42:17By: Googleyoutube. [Female] : Electrode.
69.
2022-08-20 11:40:33By: Googleyoutube. [Female] : Raichu.
70.
2022-08-20 11:39:11By: Googleyoutube. [Female] : Raichu.
71.
2022-08-20 11:37:22By: Googleyoutube. [Female] : Raichu.
72.
2022-08-20 11:34:16By: Googleyoutube. [Male] : Raichu.
73.
2022-08-20 11:34:10By: Googleyoutube. [Male] : Electrode.
74.
2022-08-20 11:32:30By: Googleyoutube. [Female] : Electrode.
75.
2022-08-20 11:25:23By: Googleyoutube. [Female] : Gastly.
76.
2022-08-20 11:25:20By: Googleyoutube. [Male] : Gastly.
77.
2022-08-20 11:23:04By: Googleyoutube. [Female] : Gengar.
78.
2022-08-20 11:22:35By: Googleyoutube. [Male] : Gengar.
79.
2022-08-20 11:21:56By: Googleyoutube. [Female] : Haunter.
80.
2022-08-20 11:18:26By: Googleyoutube. [Male] : Gengar.
81.
2022-08-20 11:17:32By: Googleyoutube. [Male] : Gengar.
82.
2022-08-20 11:17:30By: Googleyoutube. [Female] : Gengar.
83.
2022-08-20 11:17:28By: Googleyoutube. [Male] : Gengar.
84.
2022-08-20 11:15:40By: Googleyoutube. [Female] : Haunter.
85.
2022-08-20 11:15:26By: Googleyoutube. [Male] : Gengar.
86.
2022-08-20 11:14:55By: Googleyoutube. [Female] : Gastly.
87.
2022-08-20 11:14:14By: Googleyoutube. [Male] : Gengar.
88.
2022-08-20 11:13:17By: Googleyoutube. [Male] : Haunter.
89.
2022-08-20 11:12:57By: Googleyoutube. [Female] : Haunter.
90.
2022-08-20 11:12:52By: Googleyoutube. [Male] : Haunter.
91.
2022-08-20 11:12:44By: Googleyoutube. [Male] : Gastly.
92.
2022-08-20 11:11:25By: Googleyoutube. [Male] : Gastly.
93.
2022-08-20 11:11:14By: Googleyoutube. [Male] : Gastly.
94.
2022-08-20 11:07:11By: Googleyoutube. [Male] : Alakazam.
95.
2022-08-20 11:02:30By: Googleyoutube. [Female] : Hypno.
96.
2022-08-20 10:53:41By: Googleyoutube. [Female] : Pichu.
97.
2022-08-20 10:52:30By: Googleyoutube. [Male] : Pikachu.
98.
2022-08-20 07:49:27By: Googleyoutube. [Male] : Seel.
99.
2022-08-20 07:48:23By: Googleyoutube. [Male] : Poliwhirl.
100.
2022-08-20 07:47:51By: Googleyoutube. [Male] : Cloyster.
101.
2022-08-20 07:46:47By: Googleyoutube. [Male] : Tentacool.
102.
2022-08-20 07:46:45By: Googleyoutube. [Male] : Poliwag.
103.
2022-08-20 07:46:39By: Googleyoutube. [Female] : Vaporeon.
104.
2022-08-20 07:46:38By: Googleyoutube. [Male] : Dewgong.
105.
2022-08-20 07:43:11By: Googleyoutube. [Female] : Omanyte.
106.
2022-08-20 07:42:44By: Googleyoutube. [Female] : Horsea.
107.
2022-08-20 07:42:31By: Googleyoutube. [Female] : Slowpoke.
108.
2022-08-20 07:42:30By: Googleyoutube. [Male] : Shellder.
109.
2022-08-20 07:42:19By: Googleyoutube. [Male] : Squirtle.
110.
2022-08-20 07:41:18By: Googleyoutube. [Female] : Squirtle.
111.
2022-08-20 07:37:51By: Googleyoutube. [Male] : Shellder.
112.
2022-08-20 07:37:47By: Googleyoutube. [Male] : Tentacool.
113.
2022-08-20 07:35:05By: Googleyoutube. [Female] : Krabby.
114.
2022-08-20 07:30:20By: Googleyoutube. [Male] : Kingler.
115.
2022-08-20 07:29:47By: Googleyoutube. [Female] : Tentacool.
116.
2022-08-20 07:29:44By: Googleyoutube. [Female] : Goldeen.
117.
2022-08-20 07:29:41By: Googleyoutube. [Female] : Shellder.
118.
2022-08-20 07:29:36By: Googleyoutube. [Male] : Poliwhirl.
119.
2022-08-20 07:29:33By: Googleyoutube. [Female] : Cloyster.
120.
2022-08-20 07:29:27By: Googleyoutube. [Female] : Magikarp.
121.
2022-08-20 07:29:21By: Googleyoutube. [Female] : Horsea.
122.
2022-08-20 07:29:19By: Googleyoutube. [Male] : Poliwag.
123.
2022-08-20 07:27:32By: Googleyoutube. [Male] : Seel.
124.
2022-08-20 07:26:05By: Googleyoutube. [Female] : Kingler.
125.
2022-08-20 07:25:57By: Googleyoutube. [Female] : Omanyte.
126.
2022-08-20 07:24:21By: Googleyoutube. [Female] : Starmie.
127.
2022-08-20 07:23:21By: Googleyoutube. [Male] : Slowbro.
128.
2022-08-20 07:23:12By: Googleyoutube. [Female] : Poliwag.
129.
2022-08-20 07:23:11By: Googleyoutube. [Male] : Shellder.
130.
2022-08-20 07:16:54By: Googleyoutube. [Female] : Vaporeon.
131.
2022-08-20 07:16:51By: Googleyoutube. [Male] : Slowpoke.
132.
2022-08-20 07:16:38By: Googleyoutube. [Female] : Krabby.
133.
2022-08-20 07:16:29By: Googleyoutube. [Female] : Squirtle.
134.
2022-08-20 07:16:16By: Googleyoutube. [Male] : Wartortle.
135.
2022-08-20 07:16:11By: Googleyoutube. [Female] : Staryu.
136.
2022-08-20 07:15:12By: Googleyoutube. [Female] : Goldeen.
137.
2022-08-20 07:15:11By: Googleyoutube. [Female] : Goldeen.
138.
2022-08-20 07:15:09By: Googleyoutube. [Female] : Tentacool.
139.
2022-08-20 07:15:06By: Googleyoutube. [Female] : Sandshrew.
140.
2022-08-20 07:14:57By: Googleyoutube. [Female] : Seadra.
141.
2022-08-20 07:14:11By: Googleyoutube. [Male] : Cloyster.
142.
2022-08-20 07:13:54By: Googleyoutube. [Female] : Tentacool.
143.
2022-08-20 07:13:50By: Googleyoutube. [Female] : Shellder.
144.
2022-08-20 07:13:48By: Googleyoutube. [Male] : Psyduck.
145.
2022-08-20 07:12:43By: Googleyoutube. [Male] : Starmie.
146.
2022-08-20 07:11:57By: Googleyoutube. [Female] : Wartortle.
147.
2022-08-20 07:11:49By: Googleyoutube. [Male] : Poliwag.
148.
2022-08-20 07:11:47By: Googleyoutube. [Female] : Horsea.
149.
2022-08-20 07:11:44By: Googleyoutube. [Female] : Krabby.
150.
2022-08-20 07:08:32By: Googleyoutube. [Male] : Diglett.
151.
2022-08-20 07:04:22By: Googleyoutube. [Male] : Poliwag.
152.
2022-08-20 07:04:10By: Googleyoutube. [Male] : Poliwag.
153.
2022-08-20 07:03:35By: Googleyoutube. [Male] : Kingler.
154.
2022-08-20 07:03:28By: Googleyoutube. [Male] : Poliwrath.
155.
2022-08-20 07:02:44By: Googleyoutube. [Male] : Staryu.
156.
2022-08-20 07:02:42By: Googleyoutube. [Male] : Seadra.
157.
2022-08-20 07:02:24By: Googleyoutube. [Male] : Vaporeon.
158.
2022-08-20 07:00:49By: Googleyoutube. [Male] : Slowpoke.
159.
2022-08-20 06:59:23By: Googleyoutube. [Female] : Omanyte.
160.
2022-08-20 06:58:56By: Googleyoutube. [Female] : Seaking.
161.
2022-08-20 06:58:54By: Googleyoutube. [Male] : Goldeen.
162.
2022-08-20 06:58:50By: Googleyoutube. [Male] : Cloyster.
163.
2022-08-20 06:58:49By: Googleyoutube. [Male] : Poliwag.
164.
2022-08-20 06:58:46By: Googleyoutube. [Male] : Horsea.
165.
2022-08-20 06:57:13By: Googleyoutube. [Female] : Tentacool.
166.
2022-08-20 06:57:10By: Googleyoutube. [Female] : Seaking.
167.
2022-08-20 06:57:09By: Googleyoutube. [Female] : Seaking.
168.
2022-08-20 06:57:04By: Googleyoutube. [Male] : Psyduck.
169.
2022-08-20 06:57:03By: Googleyoutube. [Female] : Goldeen.
170.
2022-08-20 06:56:10By: Googleyoutube. [Female] : Tentacool.
171.
2022-08-20 06:56:07By: Googleyoutube. [Male] : Squirtle.
172.
2022-08-20 06:55:58By: Googleyoutube. [Male] : Poliwhirl.
173.
2022-08-19 23:47:37By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Kingler.
174.
2022-08-19 15:56:27By: Googleyoutube. [Male] : Pidgeot.
175.
2022-08-19 10:57:12By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Jynx.
176.
2022-08-19 09:06:58By: Googleyoutube. [Female] : Weezing.
177.
2022-08-19 09:03:53By: Googleyoutube. [Female] : Grimer.
178.
2022-08-19 09:00:50By: Googleyoutube. [Female] : Muk.
179.
2022-08-19 09:00:16By: Googleyoutube. [Male] : Muk.
180.
2022-08-19 08:59:51By: Googleyoutube. [Female] : Arbok.
181.
2022-08-19 08:57:01By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Parasect.
182.
2022-08-19 08:37:25By: Googleyoutube. [Female] : Azumarill.
183.
2022-08-19 08:20:26By: Googleyoutube. [Male] : Charizard.
184.
2022-08-19 08:09:15By: Googleyoutube. [Male] : Charizard.
185.
2022-08-19 08:03:09By: Googleyoutube. [Female] : Charizard.
186.
2022-08-19 07:59:11By: Googleyoutube. [Female] : Charizard.
187.
2022-08-16 14:04:00By: Googleyoutube. [Female] : Victreebel.
188.
2022-08-16 13:57:02By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Bellsprout.
189.
2022-08-16 13:51:43By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Voltorb.
190.
2022-08-16 13:48:17By: Googleyoutube. [Female] : Pikachu.
191.
2022-08-16 13:41:21By: Googleyoutube. [Male] : Rhydon.
192.
2022-08-16 13:25:11By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Raticate.
193.
2022-08-16 13:19:07By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Golduck.
194.
2022-08-16 12:44:16By: Googleyoutube. [Female] : Slowbro.
195.
2022-08-16 12:11:16By: Googleyoutube. [Male] : Wartortle.
196.
2022-08-16 12:09:34By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Kingler.
197.
2022-08-16 11:56:53By: Googleyoutube. [Female] : Blastoise.
198.
2022-08-15 14:31:13By: Googleyoutube. [Male] : Poliwhirl.
199.
2022-08-15 14:31:11By: Googleyoutube. [Male] : Seaking.
200.
2022-08-15 14:31:01By: Googleyoutube. [Male] : Golduck.
201.
2022-08-15 14:30:59By: Googleyoutube. [Female] : Slowbro.
202.
2022-08-15 14:30:45By: Googleyoutube. [Female] : Dewgong.
203.
2022-08-15 14:25:46By: Googleyoutube. [Female] : Poliwrath.
204.
2022-08-15 14:25:45By: Googleyoutube. [Male] : Poliwrath.
205.
2022-08-15 14:22:12By: Googleyoutube. [Female] : Mr Mime.
206.
2022-08-15 07:48:59By: Googleyoutube. [Female] : Vileplume.
207.
2022-08-15 07:40:00By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Weepinbell.
208.
2022-08-15 07:17:35By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Caterpie.
209.
2022-08-15 07:07:15By: Googleyoutube. [Female] : Krabby.
210.
2022-08-15 07:07:08By: Googleyoutube. [Male] : Krabby.
211.
2022-08-15 00:08:02By: Googleyoutube. [Male] : Venomoth.
212.
2022-08-15 00:05:40By: Googleyoutube. [Female] : Tentacruel.
213.
2022-08-15 00:05:16By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Staryu.
214.
2022-08-15 00:02:33By: Googleyoutube. [Male] : Staryu.
215.
2022-08-14 23:46:06By: Googleyoutube. [Male] : Cloyster.
216.
2022-08-14 23:33:19By: Googleyoutube. [Male] : Nidoqueen.
217.
2022-08-14 20:39:56By: Googleyoutube. [Female] : Poliwrath.
218.
2022-08-14 20:11:42By: Googleyoutube. [Male] : Goldeen.
219.
2022-08-14 20:09:50By: Googleyoutube. [Female] : Dugtrio.
220.
2022-08-14 20:07:31By: Googleyoutube. [Male] : Tentacruel.
221.
2022-08-14 20:01:43By: Googleyoutube. [Male] : Pidgeotto.
222.
2022-08-14 20:01:42By: Googleyoutube. [Female] : Pidgeotto.
223.
2022-08-14 20:01:30By: Googleyoutube. [Female] : Pidgeot.
224.
2022-08-14 20:00:31By: Googleyoutube. [Female] : Pidgeot.
225.
2022-08-14 19:59:50By: Googleyoutube. [Male] : Pidgeotto.
226.
2022-08-14 19:59:04By: Googleyoutube. [Female] : Pidgeotto.
227.
2022-08-14 19:58:16By: Googleyoutube. [Female] : Mankey.
228.
2022-08-14 19:54:22By: Googleyoutube. [Male] : Slowbro.
229.
2022-08-14 19:54:14By: Googleyoutube. [Male] : Starmie.
230.
2022-08-14 19:53:28By: Googleyoutube. [Female] : Butterfree.
231.
2022-08-14 19:48:51By: Googleyoutube. [Male] : Starmie.
232.
2022-08-14 19:48:41By: Googleyoutube. [Female] : Slowbro.
233.
2022-08-14 19:43:16By: Googleyoutube. [Male] : Natu.
234.
2022-08-14 17:39:49By: Googleyoutube. [Female] : Paras.
235.
2022-08-14 17:39:16By: Googleyoutube. [Male] : Parasect.
236.
2022-08-14 17:03:16By: Googleyoutube. [Female] : Clefairy.
237.
2022-08-14 17:01:00By: Googleyoutube. [Female] : Clefairy.
238.
2022-08-14 16:59:09By: Googleyoutube. [Female] : Clefairy.
239.
2022-08-14 16:58:09By: Googleyoutube. [Male] : Jigglypuff.
240.
2022-08-14 16:56:49By: Googleyoutube. [Male] : Clefairy.
241.
2022-08-14 16:55:41By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Zubat.
242.
2022-08-14 16:52:13By: Googleyoutube. [Female] : Fearow.
243.
2022-08-14 16:51:39By: Googleyoutube. [Female] : Fearow.
244.
2022-08-14 16:50:47By: Googleyoutube. [Female] : Igglybuff.
245.
2022-08-14 16:50:46By: Googleyoutube. [Female] : Cleffa.
246.
2022-08-14 16:42:04By: Googleyoutube. [Male] : Diglett.
247.
2022-08-14 16:41:10By: Googleyoutube. [Male] : Dugtrio.
248.
2022-08-14 16:39:50By: Googleyoutube. [Male] : Dugtrio.
249.
2022-08-14 16:39:41By: Googleyoutube. [Male] : Dugtrio.
250.
2022-08-14 16:08:45By: Googleyoutube. [Female] : Cloyster.
251.
2022-08-14 13:47:36By: Googleyoutube. [Female] : Hypno.
252.
2022-08-14 13:46:29By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Alakazam.
253.
2022-08-14 13:24:45By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Alakazam.
254.
2022-08-14 13:15:00By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Voltorb.
255.
2022-08-12 23:31:47By: Googleyoutube. [Female] : Pidgeot.
256.
2022-08-10 09:08:32By: Googleyoutube. [Male] : Weavile.
257.
2022-08-09 15:39:51By: Googleyoutube. [Female] : Ancient Venusaur.
258.
2022-08-09 11:27:18By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Cloyster.
259.
2022-08-08 10:19:28By: Googleyoutube. [Female] : Poliwhirl.
260.
2022-08-08 10:09:12By: Googleyoutube. [Male] : Goldeen.
261.
2022-08-07 22:46:55By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Tentacruel.
262.
2022-08-06 13:52:56By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Krabby.
263.
2022-08-06 13:26:20By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Seadra.
264.
2022-08-06 13:12:27By: Googleyoutube. [Female] : Nosepass.
265.
2022-08-06 07:58:37By: Googleyoutube. [Female] : Golduck.
266.
2022-08-03 14:32:48By: Googleyoutube. [Male] : Ambipom.
267.
2022-08-02 15:49:20By: Googleyoutube. [Male] : Tentacool.
268.
2022-08-02 07:22:11By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Oddish.
269.
2022-08-02 07:21:12By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Weedle.
270.
2022-08-01 09:47:49By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Seaking.
271.
2022-08-01 09:02:55By: Googleyoutube. [Male] : Wartortle.
272.
2022-08-01 09:01:07By: Googleyoutube. [Male] : Starmie.
273.
2022-08-01 08:59:34By: Googleyoutube. [Male] : Slowbro.
274.
2022-08-01 08:59:10By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Krabby.
275.
2022-08-01 08:57:31By: Googleyoutube. [Male] : Goldeen.
276.
2022-08-01 08:21:35By: Googleyoutube. [Male] : Pidgeot.
277.
2022-07-31 17:07:14By: Googleyoutube. [Female] : Mr Mime.
278.
2022-07-30 23:45:58By: Googleyoutube. [Female] : Tentacruel.
279.
2022-07-30 23:45:56By: Googleyoutube. [Male] : Vaporeon.
280.
2022-07-30 23:45:08By: Googleyoutube. [Male] : Krabby.
281.
2022-07-30 22:47:06By: Googleyoutube. [Female] : Abomasnow.
282.
2022-07-28 19:33:50By: Googleyoutube. [Male] : Tentacool.
283.
2022-07-28 15:39:24By: Googleyoutube. [Female] : Toxicroak.
284.
2022-07-28 13:18:29By: Googleyoutube. [Female] : Grumpig.
285.
2022-07-27 23:08:41By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Golduck.
286.
2022-07-22 08:19:35By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Nidoqueen.
287.
2022-07-18 23:15:23By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Pikachu.
288.
2022-07-17 13:04:39By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Marill.
289.
2022-07-14 20:09:37By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Staryu.
290.
2022-07-09 14:23:01By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Metapod.
291.
2022-07-07 20:21:38By: Googleyoutube. [Male] : Cloyster.
292.
2022-07-07 00:15:38By: Googleyoutube. [Female] : Medicham.
293.
2022-07-06 15:58:42By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Spearow.
294.
2022-07-03 15:09:15By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Staryu.
295.
2022-07-02 08:54:40By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Zubat.
296.
2022-06-28 21:57:14By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Paras.
297.
2022-06-28 21:43:29By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Weepinbell.
298.
2022-06-24 09:29:31By: Googleyoutube. [Male] : Goldeen.
299.
2022-06-23 20:09:25By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Sentret.
300.
2022-06-17 12:21:24By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Tentacruel.
301.
2022-04-16 20:41:19By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Gloom.
302.
2022-04-03 19:07:47By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Slowbro.
303.
2022-03-22 13:14:51By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Tentacool.
304.
2022-03-21 14:59:37By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Rattata.
305.
2022-03-17 08:30:14By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Pikachu.
306.
2022-03-13 13:08:38By: Googleyoutube. [Male] : Wartortle.
307.
2022-03-13 12:51:07By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Caterpie.
308.
2022-03-10 13:08:06By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Croconaw.
309.
2022-03-08 10:55:16By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Paras.
310.
2022-03-08 10:17:04By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Spinarak.
311.
2022-03-08 10:03:43By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Rattata.
312.
2022-02-07 22:18:04By: Googleyoutube. [Female] : Magikarp.
313.
2022-02-05 12:07:13By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Pikachu.
314.
2022-02-03 12:38:52By: Googleyoutube. [Female] : Krabby.
315.
2022-02-02 14:21:43By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Golbat.
316.
2022-01-26 18:18:34By: Googleyoutube. [Female] : Octillery.
317.
2022-01-26 18:07:00By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Pikachu.
318.
2022-01-25 21:32:36By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Nidoran.
319.
2022-01-11 13:32:27By: Googleyoutube. [Male] : Tentacool.
320.
2022-01-09 20:07:36By: Googleyoutube. [Female] : Shuppet.
321.
2022-01-02 19:00:07By: Googleyoutube. [Female] : Stantler.
322.
2022-01-02 17:50:13By: Googleyoutube. [Female] : Wailmer.
323.
2021-12-17 12:39:02By: Googleyoutube. [Female] : Sandslash.
324.
2021-12-10 23:10:18By: Googleyoutube. [Male] : Magikarp.
325.
2021-12-10 14:12:58By: Googleyoutube. [Female] : Magikarp.
326.
2021-12-05 19:27:54By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Nidoqueen.
327.
2021-12-04 12:21:25By: Googleyoutube. [Male] : Vaporeon.
328.
2021-12-04 11:23:20By: Googleyoutube. [Male] : Golduck.
329.
2021-12-03 00:43:37By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Metapod.
330.
2021-12-03 00:34:36By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Zubat.
331.
2021-11-30 21:54:16By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Horsea.
332.
2021-11-30 21:53:51By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Seadra.
333.
2021-11-27 07:31:13By: Googleyoutube. [Female] : Marill.
334.
2021-11-25 15:49:14By: Googleyoutube. [Female] : Poliwag.
335.
2021-11-24 09:45:05By: Googleyoutube. [Male] : Staryu.
336.
2021-11-24 09:08:12By: Googleyoutube. [Male] : Tentacool.
337.
2021-11-24 08:50:33By: Googleyoutube. [Male] : Tentacool.
338.
2021-11-23 18:25:18By: Googleyoutube. [Female] : Shellder.
339.
2021-11-21 16:49:46By: Googleyoutube. [Female] : Horsea.
340.
2021-11-21 08:39:25By: Googleyoutube. [Female] : Vaporeon.
341.
2021-11-20 16:59:36By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Tangela.
342.
2021-11-20 11:47:11By: Googleyoutube. [Female] : Squirtle.
343.
2021-11-20 11:46:51By: Googleyoutube. [Male] : Seel.
344.
2021-11-20 07:44:24By: Googleyoutube. [Female] : Omanyte.
345.
2021-11-19 21:51:27By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Pidgey.
346.
2021-11-19 15:56:31By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Pikachu.
347.
2021-11-19 13:22:44By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Rhydon.
348.
2021-11-19 12:08:27By: Googleyoutube. [Male] : Slowpoke.
349.
2021-11-19 12:04:29By: Googleyoutube. [Male] : Dewgong.
350.
2021-11-19 11:22:41By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Fearow.
351.
2021-11-18 11:23:44By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Rhydon.
352.
2021-11-18 08:37:09By: Googleyoutube. [Male] : Gengar.
353.
2021-11-17 10:00:53By: Googleyoutube. [Male] : Starmie.
354.
2021-11-16 19:43:31By: Googleyoutube. [Female] : Horsea.
355.
2021-11-16 16:38:11By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Vaporeon.
356.
2021-11-15 17:44:10By: Googleyoutube. [Male] : Poliwag.
357.
2021-11-15 07:43:19By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Oddish.
358.
2021-11-14 19:25:57By: Googleyoutube. [Male] : Magikarp.
359.
2021-11-14 14:46:33By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Pikachu.
360.
2021-11-14 00:06:35By: Googleyoutube. [Female] : Mr Mime.
361.
2021-11-14 00:06:35By: Googleyoutube. [Male] : Diglett.
362.
2021-11-14 00:06:35By: Googleyoutube. [Female] : Electrode.
363.
2021-11-14 00:06:35By: Googleyoutube. [Female] : Kingler.
364.
2021-11-11 14:15:26By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Totodile.
365.
2021-11-11 00:38:45By: Googleyoutube. [Female] : Wartortle.
366.
2021-11-10 11:42:59By: Googleyoutube. [Female] : Seaking.
367.
2021-11-10 11:42:50By: Googleyoutube. [Male] : Golduck.
368.
2021-11-09 08:57:48By: Googleyoutube. [Male] : Shellder.
369.
2021-11-04 22:44:25By: Googleyoutube. [Male] : Vaporeon.
370.
2021-11-04 01:16:01By: Googleyoutube. [Male] : Slowbro.
371.
2021-11-04 01:13:28By: Googleyoutube. [Male] : Poliwhirl.
372.
2021-11-04 00:53:51By: Googleyoutube. [Female] : Magikarp.
373.
2021-11-04 00:35:58By: Googleyoutube. [Male] : Staryu.
374.
2021-11-04 00:19:12By: Googleyoutube. [Male] : Slowpoke.
375.
2021-11-04 00:03:15By: Googleyoutube. [Female] : Seadra.
376.
2021-11-03 14:34:17By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Paras.
377.
2021-11-03 12:23:23By: Googleyoutube. [Female] : Squirtle.
378.
2021-11-03 12:19:50By: Googleyoutube. [Male] : Gengar.
379.
2021-11-03 12:02:42By: Googleyoutube. [Male] : Tentacruel.
380.
2021-11-03 12:00:16By: Googleyoutube. [Female] : Horsea.
381.
2021-11-02 18:39:12By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Primeape.
382.
2021-10-31 18:49:48By: Googleyoutube. [Female] : Horsea.
383.
2021-10-31 18:47:05By: Googleyoutube. [Female] : Seaking.
384.
2021-10-31 18:47:03By: Googleyoutube. [Female] : Psyduck.
385.
2021-10-28 23:53:45By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Raichu.
386.
2021-10-28 23:53:45By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Weedle.
387.
2021-10-27 15:24:17By: Googleyoutube. [Female] : Horsea.
388.
2021-10-27 13:59:53By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Cubone.
389.
2021-10-27 13:47:57By: Googleyoutube. [Female] : Snorlax.
390.
2021-10-27 12:02:46By: Googleyoutube. [Male] : Cloyster.
391.
2021-10-27 12:02:26By: Googleyoutube. [Female] : Magikarp.
392.
2021-10-26 21:40:41By: Googleyoutube. [Male] : Starmie.
393.
2021-10-25 13:49:55By: Googleyoutube. [Male] : Krabby.
394.
2021-10-24 11:56:31By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Nidorino.
395.
2021-10-24 09:08:10By: Googleyoutube. [Male] : Shellder.
396.
2021-10-23 23:22:17By: Googleyoutube. [Male] : Tentacool.
397.
2021-10-21 14:08:37By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Spinarak.
398.
2021-10-20 15:01:47By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Spinarak.
399.
2021-10-19 13:10:51By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Azumarill.
400.
2021-10-19 07:45:34By: Googleyoutube. [Male] : Poliwag.
401.
2021-10-19 07:25:57By: Googleyoutube. [Female] : Krabby.
402.
2021-10-18 00:43:00By: Googleyoutube. [Male] : Goldeen.
403.
2021-10-17 20:13:25By: Googleyoutube. [Female] : Krabby.
404.
2021-10-17 19:34:57By: Googleyoutube. [Male] : Squirtle.
405.
2021-10-17 18:24:26By: Googleyoutube. [Female] : Magikarp.
406.
2021-10-17 18:24:21By: Googleyoutube. [Male] : Seadra.
407.
2021-10-17 14:26:12By: Googleyoutube. [Female] : Horsea.
408.
2021-10-17 14:11:54By: Googleyoutube. [Male] : Poliwag.
409.
2021-10-17 13:27:31By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Raichu.
410.
2021-10-17 10:43:47By: Googleyoutube. [Male] : Krabby.
411.
2021-10-17 10:43:46By: Googleyoutube. [Male] : Poliwag.
412.
2021-10-17 10:03:37By: Googleyoutube. [Male] : Seaking.
413.
2021-10-16 17:18:03By: Googleyoutube. [Female] : Golduck.
414.
2021-10-15 18:01:19By: Googleyoutube. [Male] : Poliwag.
415.
2021-10-15 17:58:13By: Googleyoutube. [Male] : Starmie.
416.
2021-10-15 12:49:39By: Googleyoutube. [Male] : Wartortle.
417.
2021-10-14 13:46:13By: Googleyoutube. [Female] : Goldeen.
418.
2021-10-13 08:47:43By: Googleyoutube. [Female] : Golduck.
419.
2021-10-12 22:56:28By: Googleyoutube. [Male] : Goldeen.
420.
2021-10-12 19:07:18By: Googleyoutube. [Female] : Slowbro.
421.
2021-10-12 18:27:50By: Googleyoutube. [Female] : Goldeen.
422.
2021-10-12 18:27:41By: Googleyoutube. [Male] : Squirtle.
423.
2021-10-12 13:14:45By: Googleyoutube. [Male] : Krabby.
424.
2021-10-12 13:03:46By: Googleyoutube. [Male] : Tentacool.
425.
2021-10-12 12:59:52By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Seadra.
426.
2021-10-10 23:00:07By: Googleyoutube. [Female] : Seadra.
427.
2021-10-10 19:39:48By: Googleyoutube. [Female] : Goldeen.
428.
2021-10-09 13:10:25By: Googleyoutube. [Female] : Poliwag.
429.
2021-10-09 07:42:09By: Googleyoutube. [Female] : Horsea.
430.
2021-10-07 16:45:51By: Googleyoutube. [Male] : Tentacool.
431.
2021-10-07 14:54:29By: Googleyoutube. [Male] : Kingler.
432.
2021-10-07 14:54:23By: Googleyoutube. [Female] : Horsea.
433.
2021-10-07 11:13:53By: Googleyoutube. [Male] : Goldeen.
434.
2021-10-07 04:36:07By: Googleyoutube. [Male] : Cloyster.
435.
2021-10-07 04:30:51By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Staryu.
436.
2021-10-07 04:29:05By: Googleyoutube. [Male] : Krabby.
437.
2021-10-03 12:50:35By: Googleyoutube. [Male] : Horsea.
438.
2021-10-02 19:47:39By: Googleyoutube. [Female] : Horsea.
439.
2021-10-02 19:47:39By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Staryu.
440.
2021-10-02 19:47:39By: Googleyoutube. [Female] : Magikarp.
441.
2021-10-01 21:22:34By: Googleyoutube. [Female] : Poliwag.
442.
2021-09-30 23:03:57By: Googleyoutube. [Female] : Poliwag.
443.
2021-09-30 23:02:16By: Googleyoutube. [Female] : Psyduck.
444.
2021-09-30 07:24:51By: Googleyoutube. [Female] : Krabby.
445.
2021-09-26 13:48:38By: Googleyoutube. [Male] : Poliwag.
446.
2021-09-26 13:04:04By: Googleyoutube. [Male] : Krabby.
447.
2021-09-26 07:25:47By: Googleyoutube. [Female] : Goldeen.
448.
2021-09-25 16:42:13By: Googleyoutube. [Male] : Omanyte.
449.
2021-09-25 16:11:43By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Slowbro.
450.
2021-09-25 14:34:00By: Googleyoutube. [Male] : Fearow.
451.
2021-09-22 13:23:40By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Growlithe.
452.
2021-09-20 22:16:12By: Googleyoutube. [Female] : Squirtle.
453.
2021-09-20 21:47:33By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Totodile.
454.
2021-09-20 21:11:07By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Beedrill.
455.
2021-09-20 21:11:07By: Googleyoutube. [Female] : Shellder.
456.
2021-09-18 21:23:27By: Googleyoutube. [Female] : Krabby.
457.
2021-09-18 21:21:11By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Tentacruel.
458.
2021-09-18 21:03:27By: Googleyoutube. [Female] : Krabby.
459.
2021-09-18 07:58:09By: Googleyoutube. [Male] : Poliwag.
460.
2021-09-18 06:23:45By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Pidgey.
461.
2021-09-17 21:45:08By: Googleyoutube. [Male] : Magnemite.
462.
2021-09-17 21:43:18By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Voltorb.
463.
2021-09-17 21:42:10By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Spearow.
464.
2021-09-17 21:20:16By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Shellder.
465.
2021-09-17 21:05:16By: Googleyoutube. [Female] : Horsea.
466.
2021-09-16 07:24:57By: Googleyoutube. [Male] : Horsea.
467.
2021-09-15 20:39:47By: Googleyoutube. [Female] : Magikarp.
468.
2021-09-15 17:07:08By: Googleyoutube. [Female] : Poliwag.
469.
2021-09-15 17:07:04By: Googleyoutube. [Male] : Poliwag.
470.
2021-09-15 17:04:40By: Googleyoutube. [Male] : Krabby.
471.
2021-09-15 16:49:30By: Googleyoutube. [Female] : Tentacool.
472.
2021-09-15 16:49:23By: Googleyoutube. [Male] : Poliwhirl.
473.
2021-09-15 13:36:16By: Googleyoutube. [Female] : Magikarp.
474.
2021-09-15 13:18:40By: Googleyoutube. [Male] : Cloyster.
475.
2021-09-15 13:15:52By: Googleyoutube. [Female] : Poliwhirl.
476.
2021-09-15 13:15:41By: Googleyoutube. [Male] : Magikarp.
477.
2021-09-15 13:09:43By: Googleyoutube. [Male] : Seadra.
478.
2021-09-15 07:30:38By: Googleyoutube. [Male] : Magikarp.
479.
2021-09-15 07:30:34By: Googleyoutube. [Female] : Tentacool.
480.
2021-09-15 07:29:37By: Googleyoutube. [Female] : Slowbro.
481.
2021-09-15 07:09:07By: Googleyoutube. [Female] : Plusle.
482.
2021-09-14 15:31:33By: Googleyoutube. [Male] : Slowbro.
483.
2021-09-14 15:27:22By: Googleyoutube. [Male] : Poliwag.
484.
2021-09-14 15:19:29By: Googleyoutube. [Female] : Seaking.
485.
2021-09-14 15:19:28By: Googleyoutube. [Male] : Goldeen.
486.
2021-09-14 14:53:54By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Pinsir.
487.
2021-09-14 14:42:01By: Googleyoutube. [Female] : Wartortle.
488.
2021-09-13 13:38:06By: Googleyoutube. [Female] : Horsea.
489.
2021-09-13 13:34:54By: Googleyoutube. [Male] : Squirtle.
490.
2021-09-13 13:34:30By: Googleyoutube. [Female] : Magikarp.
491.
2021-09-13 13:29:13By: Googleyoutube. [Female] : Horsea.
492.
2021-09-12 16:34:37By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Staryu.
493.
2021-09-12 16:29:31By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Krabby.
494.
2021-09-12 16:28:08By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Seel.
495.
2021-09-11 11:14:03By: Googleyoutube. [Male] : Tentacool.
496.
2021-09-10 15:18:50By: Googleyoutube. [Male] : Seaking.
497.
2021-09-09 23:23:03By: Googleyoutube. [Female] : Krabby.
498.
2021-09-09 13:23:39By: Googleyoutube. [Male] : Magikarp.
499.
2021-09-09 12:45:08By: Googleyoutube. [Female] : Magikarp.
500.
2021-09-07 11:30:54By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Seaking.
501.
2021-09-07 11:23:49By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Slowbro.
502.
2021-09-05 20:34:01By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Krabby.
503.
2021-09-05 19:58:33By: Googleyoutube. [Male] : Horsea.
504.
2021-09-03 10:40:32By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Spearow.
505.
2021-08-31 13:29:39By: Googleyoutube. [Male] : Slowbro.
506.
2021-08-29 15:55:44By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Pikachu.
507.
2021-08-21 10:40:56By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Plusle.
508.
2021-08-20 23:16:19By: Googleyoutube. [Male] : Goldeen.
509.
2021-08-20 15:24:20By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Slowbro.
510.
2021-08-20 15:08:27By: Googleyoutube. [Female] : Goldeen.
511.
2021-08-17 15:59:48By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Pichu.
512.
2021-08-16 12:31:21By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Gloom.
513.
2021-08-14 21:28:13By: Googleyoutube. [Female] : Horsea.
514.
2021-08-12 23:46:13By: Googleyoutube. [Male] : Magikarp.
515.
2021-08-12 23:36:20By: Googleyoutube. [Male] : Poliwag.
516.
2021-08-12 23:31:24By: Googleyoutube. [Male] : Magikarp.
517.
2021-08-12 14:08:11By: Googleyoutube. [Female] : Poliwag.
518.
2021-08-12 14:08:04By: Googleyoutube. [Female] : Krabby.
519.
2021-08-11 23:22:56By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Rattata.
520.
2021-08-11 22:53:57By: Googleyoutube. [Male] : Tentacool.
521.
2021-08-11 22:52:10By: Googleyoutube. [Female] : Dewgong.
522.
2021-08-11 22:40:26By: Googleyoutube. [Male] : Seel.
523.
2021-08-11 22:40:12By: Googleyoutube. [Male] : Seel.
524.
2021-08-05 22:53:27By: Googleyoutube. [Female] : Togekiss.
525.
2021-08-03 16:04:39By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Weepinbell.
526.
2021-08-03 12:43:52By: Googleyoutube. [Female] : Houndour.
527.
2021-08-03 11:28:48By: Googleyoutube. [Male] : Raichu.
528.
2021-08-03 11:26:31By: Googleyoutube. [Female] : Electrode.
529.
2021-08-03 09:14:36By: Googleyoutube. [Female] : Kingler.
530.
2021-08-03 09:09:54By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Wooper.
531.
2021-08-03 00:16:24By: Googleyoutube. [Female] : Gastly.
532.
2021-08-03 00:16:00By: Googleyoutube. [Male] : Gengar.
533.
2021-08-03 00:15:34By: Googleyoutube. [Female] : Gastly.
534.
2021-08-03 00:15:31By: Googleyoutube. [Female] : Haunter.
535.
2021-08-03 00:15:21By: Googleyoutube. [Male] : Haunter.
536.
2021-08-03 00:14:30By: Googleyoutube. [Male] : Haunter.
537.
2021-08-03 00:13:35By: Googleyoutube. [Male] : Gastly.
538.
2021-08-03 00:13:16By: Googleyoutube. [Female] : Haunter.
539.
2021-08-03 00:13:02By: Googleyoutube. [Male] : Gastly.
540.
2021-08-03 00:11:30By: Googleyoutube. [Female] : Gengar.
541.
2021-08-03 00:10:39By: Googleyoutube. [Male] : Haunter.
542.
2021-08-03 00:10:36By: Googleyoutube. [Male] : Gengar.
543.
2021-08-03 00:10:22By: Googleyoutube. [Male] : Gengar.
544.
2021-08-03 00:09:12By: Googleyoutube. [Male] : Gengar.
545.
2021-08-03 00:09:00By: Googleyoutube. [Female] : Gastly.
546.
2021-08-03 00:08:18By: Googleyoutube. [Male] : Haunter.
547.
2021-08-03 00:04:16By: Googleyoutube. [Female] : Gengar.
548.
2021-08-03 00:03:33By: Googleyoutube. [Male] : Gastly.
549.
2021-08-03 00:01:57By: Googleyoutube. [Female] : Gengar.
550.
2021-08-03 00:01:15By: Googleyoutube. [Female] : Gengar.
551.
2021-08-03 00:00:53By: Googleyoutube. [Female] : Haunter.
552.
2021-08-03 00:00:17By: Googleyoutube. [Female] : Gastly.
553.
2021-08-02 23:59:21By: Googleyoutube. [Female] : Gengar.
554.
2021-08-02 23:57:33By: Googleyoutube. [Male] : Gengar.
555.
2021-08-02 23:57:00By: Googleyoutube. [Female] : Haunter.
556.
2021-08-02 23:56:16By: Googleyoutube. [Male] : Gastly.
557.
2021-08-02 23:54:47By: Googleyoutube. [Male] : Haunter.
558.
2021-08-02 23:53:19By: Googleyoutube. [Male] : Haunter.
559.
2021-08-02 23:52:23By: Googleyoutube. [Female] : Gastly.
560.
2021-08-02 23:51:36By: Googleyoutube. [Male] : Gengar.
561.
2021-08-02 23:51:21By: Googleyoutube. [Female] : Gengar.
562.
2021-08-02 23:50:59By: Googleyoutube. [Male] : Haunter.
563.
2021-08-02 23:50:53By: Googleyoutube. [Female] : Gengar.
564.
2021-08-02 23:49:13By: Googleyoutube. [Female] : Gengar.
565.
2021-08-02 23:48:18By: Googleyoutube. [Female] : Gastly.
566.
2021-08-02 23:46:56By: Googleyoutube. [Male] : Haunter.
567.
2021-08-02 23:46:48By: Googleyoutube. [Male] : Haunter.
568.
2021-08-02 23:46:27By: Googleyoutube. [Female] : Gastly.
569.
2021-08-02 23:42:45By: Googleyoutube. [Male] : Pikachu.
570.
2021-08-02 23:42:05By: Googleyoutube. [Male] : Pichu.
571.
2021-08-02 23:22:56By: Googleyoutube. [Female] : Muk.
572.
2021-08-02 23:22:07By: Googleyoutube. [Male] : Muk.
573.
2021-08-02 23:21:02By: Googleyoutube. [Male] : Arbok.
574.
2021-08-02 23:20:03By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Arbok.
575.
2021-08-02 23:17:51By: Googleyoutube. [Male] : Muk.
576.
2021-08-02 23:16:42By: Googleyoutube. [Male] : Grimer.
577.
2021-08-02 23:16:15By: Googleyoutube. [Male] : Muk.
578.
2021-08-02 21:17:07By: Googleyoutube. [Female] : Hypno.
579.
2021-08-02 21:14:05By: Googleyoutube. [Female] : Alakazam.
580.
2021-08-02 21:13:39By: Googleyoutube. [Female] : Alakazam.
581.
2021-08-02 21:12:14By: Googleyoutube. [Female] : Hypno.
582.
2021-08-02 18:37:12By: Googleyoutube. [Male] : Gastly.
583.
2021-08-02 18:36:59By: Googleyoutube. [Female] : Haunter.
584.
2021-08-02 18:36:44By: Googleyoutube. [Female] : Haunter.
585.
2021-08-02 18:36:12By: Googleyoutube. [Male] : Haunter.
586.
2021-08-02 18:35:42By: Googleyoutube. [Male] : Haunter.
587.
2021-08-02 18:35:38By: Googleyoutube. [Female] : Haunter.
588.
2021-08-02 18:35:02By: Googleyoutube. [Female] : Gengar.
589.
2021-08-02 18:33:18By: Googleyoutube. [Female] : Gengar.
590.
2021-08-02 18:32:57By: Googleyoutube. [Male] : Gastly.
591.
2021-08-02 18:32:43By: Googleyoutube. [Male] : Haunter.
592.
2021-08-02 18:32:07By: Googleyoutube. [Male] : Gengar.
593.
2021-08-02 18:32:06By: Googleyoutube. [Female] : Gengar.
594.
2021-08-02 18:30:54By: Googleyoutube. [Female] : Haunter.
595.
2021-08-02 18:30:53By: Googleyoutube. [Female] : Haunter.
596.
2021-08-02 18:30:45By: Googleyoutube. [Female] : Haunter.
597.
2021-08-02 18:29:22By: Googleyoutube. [Male] : Gastly.
598.
2021-08-02 18:29:13By: Googleyoutube. [Female] : Gengar.
599.
2021-08-02 18:27:51By: Googleyoutube. [Male] : Haunter.
600.
2021-08-02 18:27:43By: Googleyoutube. [Female] : Gengar.
601.
2021-08-02 18:27:26By: Googleyoutube. [Male] : Gengar.
602.
2021-08-02 18:26:56By: Googleyoutube. [Female] : Gastly.
603.
2021-08-02 18:26:38By: Googleyoutube. [Male] : Haunter.
604.
2021-08-02 18:25:51By: Googleyoutube. [Male] : Gengar.
605.
2021-08-02 18:25:13By: Googleyoutube. [Male] : Gengar.
606.
2021-08-02 18:25:03By: Googleyoutube. [Female] : Gengar.
607.
2021-08-02 18:25:02By: Googleyoutube. [Male] : Gengar.
608.
2021-08-02 18:24:43By: Googleyoutube. [Female] : Haunter.
609.
2021-08-02 18:23:36By: Googleyoutube. [Female] : Haunter.
610.
2021-08-02 18:20:47By: Googleyoutube. [Female] : Gengar.
611.
2021-08-02 18:20:23By: Googleyoutube. [Male] : Haunter.
612.
2021-08-02 18:20:09By: Googleyoutube. [Male] : Haunter.
613.
2021-08-02 18:19:33By: Googleyoutube. [Male] : Gengar.
614.
2021-08-02 18:18:43By: Googleyoutube. [Male] : Haunter.
615.
2021-08-02 18:18:28By: Googleyoutube. [Female] : Gengar.
616.
2021-08-02 18:16:49By: Googleyoutube. [Female] : Haunter.
617.
2021-08-02 18:16:15By: Googleyoutube. [Female] : Gengar.
618.
2021-08-02 18:15:45By: Googleyoutube. [Male] : Haunter.
619.
2021-08-02 18:15:44By: Googleyoutube. [Male] : Haunter.
620.
2021-08-02 18:13:11By: Googleyoutube. [Female] : Gastly.
621.
2021-08-02 18:12:13By: Googleyoutube. [Male] : Gengar.
622.
2021-08-02 18:11:51By: Googleyoutube. [Male] : Gengar.
623.
2021-08-02 18:11:35By: Googleyoutube. [Male] : Gengar.
624.
2021-08-02 18:11:07By: Googleyoutube. [Female] : Gengar.
625.
2021-08-02 18:07:24By: Googleyoutube. [Female] : Haunter.
626.
2021-08-02 18:06:14By: Googleyoutube. [Male] : Haunter.
627.
2021-08-02 18:04:44By: Googleyoutube. [Female] : Gengar.
628.
2021-08-02 18:02:51By: Googleyoutube. [Female] : Gengar.
629.
2021-08-02 18:02:41By: Googleyoutube. [Female] : Haunter.
630.
2021-08-02 18:02:06By: Googleyoutube. [Female] : Gastly.
631.
2021-08-02 18:01:08By: Googleyoutube. [Female] : Gengar.
632.
2021-08-02 18:01:07By: Googleyoutube. [Male] : Gengar.
633.
2021-08-02 18:00:41By: Googleyoutube. [Male] : Gastly.
634.
2021-08-02 17:58:02By: Googleyoutube. [Male] : Gastly.
635.
2021-08-02 17:56:30By: Googleyoutube. [Female] : Magnemite.
636.
2021-08-02 15:44:43By: Googleyoutube. [Female] : Smoochum.
637.
2021-08-02 15:17:20By: Googleyoutube. [Female] : Smoochum.
638.
2021-08-02 15:07:12By: Googleyoutube. [Female] : Smoochum.
639.
2021-08-02 15:00:54By: Googleyoutube. [Female] : Smoochum.
640.
2021-08-01 23:08:35By: Googleyoutube. [Male] : Magikarp.
641.
2021-08-01 12:06:53By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Mudkip.
642.
2021-07-30 12:29:20By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Victreebel.
643.
2021-07-30 12:22:04By: Googleyoutube. [Male] : Starmie.
644.
2021-07-27 09:59:36By: Googleyoutube. [Female] : Ancient Venusaur.
645.
2021-07-26 11:21:27By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Raichu.
646.
2021-07-26 08:53:46By: Googleyoutube. [Male] : Magikarp.
647.
2021-07-26 08:46:30By: Googleyoutube. [Male] : Tentacool.
648.
2021-07-26 07:30:35By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Caterpie.
649.
2021-07-24 19:43:17By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Golbat.
650.
2021-07-24 19:42:13By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Zubat.
651.
2021-07-24 19:41:55By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Zubat.
652.
2021-07-24 19:40:10By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Parasect.
653.
2021-07-24 19:03:45By: Googleyoutube. [Female] : Horsea.
654.
2021-07-24 08:50:22By: Googleyoutube. [Male] : Happiny.
655.
2021-07-24 00:24:01By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Marill.
656.
2021-07-12 23:43:09By: Googleyoutube. [Male] : Fearow.
657.
2021-07-09 14:33:34By: Googleyoutube. [Female] : Goldeen.
658.
2021-07-07 10:18:46By: Googleyoutube. [Male] : Poliwag.
659.
2021-07-07 09:27:02By: Googleyoutube. [Male] : Seaking.
660.
2021-07-06 10:53:04By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Staryu.
661.
2021-07-05 16:26:22By: Googleyoutube. [Male] : Aggron.
662.
2021-07-05 10:40:24By: Googleyoutube. [Male] : Staryu.
663.
2021-07-05 10:37:13By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Starmie.
664.
2021-07-04 17:27:17By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Weepinbell.
665.
2021-07-04 16:45:22By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Pikachu.
666.
2021-07-04 13:38:27By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Marill.
667.
2021-07-04 13:38:27By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Metapod.
668.
2021-07-02 09:56:52By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Paras.
669.
2021-06-27 14:09:55By: Googleyoutube. [Male] : Poliwag.
670.
2021-06-27 14:09:46By: Googleyoutube. [Female] : Psyduck.
671.
2021-06-13 11:38:55By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Vulpix.
672.
2021-06-09 22:49:08By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Pidgey.
673.
2021-06-08 08:47:54By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Rapidash.
674.
2021-06-04 21:53:36By: Googleyoutube. [Female] : Slowpoke.
675.
2021-06-03 10:23:36By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Staryu.
676.
2021-05-28 21:07:48By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Nidoking.
677.
2021-05-26 10:27:23By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Primeape.
678.
2021-05-26 10:24:17By: Googleyoutube. [Female] : Hariyama.
679.
2021-05-25 15:29:04By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Slowbro.
680.
2021-05-24 21:44:18By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Horsea.
681.
2021-05-24 21:30:24By: Googleyoutube. [Female] : Psyduck.
682.
2021-05-24 21:29:45By: Googleyoutube. [Male] : Slowpoke.
683.
2021-05-24 20:41:48By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Horsea.
684.
2021-05-23 12:26:12By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Paras.
685.
2021-05-22 11:46:55By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Metapod.
686.
2021-05-21 22:24:49By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Azumarill.
687.
2021-05-21 20:56:04By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Staryu.
688.
2021-05-17 12:33:31By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Metapod.
689.
2021-05-17 12:29:05By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Beedrill.
690.
2021-05-04 14:01:14By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Staryu.
691.
2021-05-02 13:46:53By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Growlithe.
692.
2021-04-18 18:18:37By: Googleyoutube. [Female] : Goldeen.
693.
2021-04-18 17:53:50By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Metapod.
694.
2021-04-17 20:53:27By: Googleyoutube. [Male] : Staryu.
695.
2021-04-17 20:46:46By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Cloyster.
696.
2021-04-15 19:45:36By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Victreebel.
697.
2021-04-15 19:42:05By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Weepinbell.
698.
2021-04-14 23:01:59By: Googleyoutube. [Male] : Machamp.
699.
2021-04-14 22:26:25By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Caterpie.
700.
2021-04-12 11:06:31By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Spinarak.
701.
2021-03-28 19:38:46By: Googleyoutube. [Male] : Slowpoke.
702.
2021-03-26 20:48:18By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Seadra.
703.
2021-03-26 19:56:38By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Paras.
704.
2021-03-26 19:47:35By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Metapod.
705.
2021-03-26 16:56:12By: Googleyoutube. [Female] : Krabby.
706.
2021-03-21 12:36:06By: Googleyoutube. [Female] : Goldeen.
707.
2021-03-21 12:21:46By: Googleyoutube. [Male] : Pidgey.
708.
2021-03-17 12:46:35By: Googleyoutube. [Male] : Nidoqueen.
709.
2021-03-13 14:58:36By: Googleyoutube. [Male] : Gabite.
710.
2021-03-11 12:39:45By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Venomoth.
711.
2021-03-09 16:28:01By: Googleyoutube. [Male] : Froslass.
712.
2021-03-06 09:59:49By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Bellsprout.
713.
2021-03-04 21:00:21By: Googleyoutube. [Female] : Poliwag.
714.
2021-03-04 20:55:57By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Staryu.
715.
2021-03-03 13:42:58By: Googleyoutube. [Female] : Pelipper.
716.
2021-03-02 20:21:37By: Googleyoutube. [Female] : Budew.
717.
2021-02-28 14:01:25By: Googleyoutube. [Male] : Zubat.
718.
2021-02-28 14:00:35By: Googleyoutube. [Male] : Zubat.
719.
2021-02-28 13:52:00By: Googleyoutube. [Female] : Oddish.
720.
2021-02-24 13:48:16By: Googleyoutube. [Female] : Slowpoke.
721.
2021-02-21 13:01:49By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Raichu.
722.
2021-02-20 02:00:33By: Googleyoutube. [Female] : Pidgeotto.
723.
2021-02-20 01:55:34By: Googleyoutube. [Female] : Primeape.
724.
2021-02-19 22:37:34By: Googleyoutube. [Female] : Bulbasaur.
725.
2021-02-18 01:41:30By: Googleyoutube. [Male] : Venonat.
726.
2021-02-18 01:14:09By: Googleyoutube. [Male] : Tangela.
727.
2021-02-18 01:02:33By: Googleyoutube. [Female] : Seaking.
728.
2021-02-18 00:58:17By: Googleyoutube. [Male] : Weezing.
729.
2021-02-18 00:52:03By: Googleyoutube. [Female] : Charmander.
730.
2021-02-18 00:49:59By: Googleyoutube. [Male] : Charmander.
731.
2021-02-18 00:48:49By: Googleyoutube. [Female] : Charmander.
732.
2021-02-18 00:42:18By: Googleyoutube. [Female] : Charizard.
733.
2021-02-18 00:36:37By: Googleyoutube. [Female] : Charmeleon.
734.
2021-02-18 00:29:06By: Googleyoutube. [Female] : Growlithe.
735.
2021-02-18 00:22:19By: Googleyoutube. [Female] : Arcanine.
736.
2021-02-18 00:20:38By: Googleyoutube. [Female] : Rapidash.
737.
2021-02-18 00:18:37By: Googleyoutube. [Male] : Ninetales.
738.
2021-02-18 00:06:37By: Googleyoutube. [Male] : Charmeleon.
739.
2021-02-18 00:04:10By: Googleyoutube. [Female] : Growlithe.
740.
2021-02-18 00:00:32By: Googleyoutube. [Male] : Vulpix.
741.
2021-02-17 23:58:34By: Googleyoutube. [Female] : Ponyta.
742.
2021-02-17 23:28:05By: Googleyoutube. [Male] : Cloyster.
743.
2021-02-17 23:27:57By: Googleyoutube. [Female] : Cloyster.
744.
2021-02-17 23:24:34By: Googleyoutube. [Male] : Dewgong.
745.
2021-02-17 22:10:28By: Googleyoutube. [Female] : Dewgong.
746.
2021-02-17 21:54:07By: Googleyoutube. [Male] : Cloyster.
747.
2021-02-17 21:51:18By: Googleyoutube. [Female] : Dewgong.
748.
2021-02-17 21:40:13By: Googleyoutube. [Male] : Jynx.
749.
2021-02-17 21:39:37By: Googleyoutube. [Male] : Cloyster.
750.
2021-02-17 21:39:22By: Googleyoutube. [Female] : Dewgong.
751.
2021-02-17 21:38:17By: Googleyoutube. [Male] : Cloyster.
752.
2021-02-17 21:36:31By: Googleyoutube. [Male] : Dewgong.
753.
2021-02-17 21:35:09By: Googleyoutube. [Male] : Dewgong.
754.
2021-02-17 18:48:14By: Googleyoutube. [Male] : Kingler.
755.
2021-02-17 18:45:40By: Googleyoutube. [Male] : Dewgong.
756.
2021-02-17 18:36:16By: Googleyoutube. [Male] : Jynx.
757.
2021-02-17 18:30:16By: Googleyoutube. [Female] : Jynx.
758.
2021-02-17 18:28:43By: Googleyoutube. [Male] : Dewgong.
759.
2021-02-17 18:08:40By: Googleyoutube. [Female] : Smoochum.
760.
2021-02-17 18:03:05By: Googleyoutube. [Male] : Dewgong.
761.
2021-02-17 18:00:33By: Googleyoutube. [Female] : Jynx.
762.
2021-02-17 17:56:44By: Googleyoutube. [Male] : Jynx.
763.
2021-02-17 17:55:56By: Googleyoutube. [Female] : Cloyster.
764.
2021-02-17 17:50:51By: Googleyoutube. [Male] : Jynx.
765.
2021-02-11 16:17:39By: Googleyoutube. [Male] : Abra.
766.
2021-02-10 22:24:26By: Googleyoutube. [Male] : Arcanine.
767.
2021-02-10 17:17:11By: Googleyoutube. [Male] : Arcanine.
768.
2021-02-10 17:17:08By: Googleyoutube. [Male] : Arcanine.
769.
2021-02-06 01:40:48By: Googleyoutube. [Female] : Caterpie.
770.
2021-02-04 14:03:48By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Electrode.
771.
2021-01-31 17:45:32By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Dugtrio.
772.
2021-01-31 17:13:19By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Marowak.
773.
2021-01-31 00:41:04By: Googleyoutube. [Male] : Barboach.
774.
2021-01-30 23:15:44By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Voltorb.
775.
2021-01-30 23:07:34By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Raichu.
776.
2021-01-30 13:16:08By: Googleyoutube. [Male] : Rapidash.
777.
2021-01-30 13:15:24By: Googleyoutube. [Female] : Ponyta.
778.
2021-01-30 00:09:17By: Googleyoutube. [Male] : Gligar.
779.
2021-01-27 23:41:38By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Pikachu.
780.
2021-01-27 23:40:39By: Googleyoutube. [Male] : Ditto.
781.
2021-01-26 21:41:39By: Googleyoutube. [Female] : Glaceon.
782.
2021-01-26 21:33:57By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Voltorb.
783.
2021-01-23 14:54:30By: Googleyoutube. [Female] : Poliwrath.
784.
2021-01-22 23:07:25By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Spinarak.
785.
2021-01-22 22:55:32By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Vulpix.
786.
2021-01-19 23:14:48By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Raichu.
787.
2021-01-19 22:56:00By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Electrode.
788.
2021-01-19 22:12:21By: Googleyoutube. [Male] : Carnivine.
789.
2021-01-19 21:51:05By: Googleyoutube. [Female] : Cacturne.
790.
2021-01-18 21:45:54By: Googleyoutube. [Male] : Banette.
791.
2021-01-18 20:45:01By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Rapidash.
792.
2021-01-18 20:19:11By: Googleyoutube. [Female] : Solrock.
793.
2021-01-18 19:34:04By: Googleyoutube. [Female] : Lunatone.
794.
2021-01-17 17:38:58By: Googleyoutube. [Female] : Dragonair.
795.
2021-01-17 17:24:40By: Googleyoutube. [Female] : Lairon.
796.
2021-01-17 15:45:23By: Googleyoutube. [Male] : Abra.
797.
2021-01-15 22:51:05By: Googleyoutube. [Male] : Breloom.
798.
2021-01-15 22:50:10By: Googleyoutube. [Male] : Starly.
799.
2021-01-15 13:51:12By: Googleyoutube. [Male] : Ninjask.
800.
2021-01-13 21:39:51By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Exeggutor.
801.
2021-01-13 21:32:27By: Googleyoutube. [Male] : Scyther.
802.
2021-01-11 22:54:47By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Alakazam.
803.
2021-01-11 22:53:12By: Googleyoutube. [Male] : Meditite.
804.
2021-01-11 21:55:55By: Googleyoutube. [Male] : Gardevoir.
805.
2021-01-10 17:09:09By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Bellsprout.
806.
2021-01-10 15:32:35By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Rhydon.
807.
2021-01-09 15:10:19By: Googleyoutube. [Female] : Gliscor.
808.
2021-01-09 12:44:07By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Venomoth.
809.
2021-01-06 20:58:04By: Googleyoutube. [Male] : Glameow.
810.
2021-01-05 21:37:07By: Googleyoutube. [Male] : Gallade.
811.
2021-01-03 21:37:59By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Plusle.
812.
2021-01-02 17:27:22By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Cloyster.
813.
2021-01-02 16:24:48By: Googleyoutube. [Male] : Cloyster.
814.
2021-01-01 14:42:13By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Growlithe.
815.
2021-01-01 14:01:32By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Ninetales.
816.
2021-01-01 13:18:31By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Ponyta.
817.
2020-12-31 15:16:37By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Caterpie.
818.
2020-12-30 20:57:33By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Spinarak.
819.
2020-12-30 18:14:57By: Googleyoutube. [Female] : Yanma.
820.
2020-12-29 23:50:20By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Bellsprout.
821.
2020-12-29 13:45:09By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Oddish.
822.
2020-12-27 09:48:06By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Paras.
823.
2020-12-27 09:13:25By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Venomoth.
824.
2020-12-27 09:10:37By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Butterfree.
825.
2020-12-25 15:02:05By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Mudkip.
826.
2020-12-25 13:57:58By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Kingler.
827.
2020-12-25 13:45:59By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Staryu.
828.
2020-12-21 20:57:20By: Googleyoutube. [Male] : Loudred.
829.
2020-12-21 20:07:45By: Googleyoutube. [Female] : Lanturn.
830.
2020-12-21 14:42:15By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Raticate.
831.
2020-12-20 15:12:57By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Golduck.
832.
2020-12-20 13:03:35By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Caterpie.
833.
2020-12-18 20:01:24By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Raichu.
834.
2020-12-18 19:57:45By: Googleyoutube. [Female] : Raichu.
835.
2020-12-18 19:05:52By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Raichu.
836.
2020-12-18 15:12:45By: Googleyoutube. [Male] : Jolteon.
837.
2020-12-18 15:02:15By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Voltorb.
838.
2020-12-18 13:32:55By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Krabby.
839.
2020-12-18 13:18:37By: Googleyoutube. [Female] : Elder Charizard.
840.
2020-12-18 12:10:45By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Horsea.
841.
2020-12-18 12:10:35By: Googleyoutube. [Female] : Seel.
842.
2020-12-18 00:35:13By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Rattata.
843.
2020-12-18 00:33:31By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Rattata.
844.
2020-12-18 00:27:10By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Rattata.
845.
2020-12-18 00:21:57By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Rattata.
846.
2020-12-18 00:19:27By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Rattata.
847.
2020-12-18 00:16:51By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Rattata.
848.
2020-12-18 00:15:19By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Rattata.
849.
2020-12-18 00:15:14By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Rattata.
850.
2020-12-18 00:08:33By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Rattata.
851.
2020-12-18 00:07:58By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Rattata.
852.
2020-12-17 23:59:52By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Rattata.
853.
2020-12-17 23:57:02By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Rattata.
854.
2020-12-17 23:52:46By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Rattata.
855.
2020-12-17 23:52:31By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Rattata.
856.
2020-12-17 23:44:17By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Rattata.
857.
2020-12-17 23:43:52By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Rattata.
858.
2020-12-17 20:30:30By: Googleyoutube. [Female] : Exeggutor.
859.
2020-12-17 20:20:08By: Googleyoutube. [Female] : Swablu.
860.
2020-12-17 19:51:06By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Exeggutor.
861.
2020-12-17 19:47:53By: Googleyoutube. [Female] : Exeggutor.
862.
2020-12-17 19:36:28By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Metapod.
863.
2020-12-17 15:59:11By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Krabby.
864.
2020-12-17 00:18:51By: Googleyoutube. [Male] : Taillow.
865.
2020-12-16 22:17:22By: Googleyoutube. [Male] : Magmortar.
866.
2020-12-16 18:33:44By: Googleyoutube. [Female] : Elder Charizard.
867.
2020-12-15 18:42:24By: Googleyoutube. [Male] : Gengar.
868.
2020-12-14 21:08:34By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Krabby.
869.
2020-12-14 19:07:01By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Seadra.
870.
2020-12-14 19:00:05By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Golduck.
871.
2020-12-14 13:09:10By: Googleyoutube. [Male] : Gengar.
872.
2020-12-14 12:11:17By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Rattata.
873.
2020-12-14 12:10:33By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Rattata.
874.
2020-12-14 12:04:36By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Rattata.
875.
2020-12-14 11:58:57By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Rattata.
876.
2020-12-14 11:56:03By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Rattata.
877.
2020-12-14 11:54:16By: Googleyoutube. [Female] : Rattata.
878.
2020-12-14 11:53:58By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Zubat.
879.
2020-12-14 11:52:48By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Zubat.
880.
2020-12-09 10:50:13By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Ponyta.
881.
2020-12-08 13:56:25By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Rapidash.
882.
2020-12-07 15:18:35By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Raichu.
883.
2020-12-07 15:10:10By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Raichu.
884.
2020-12-07 15:07:52By: Googleyoutube. [Female] : Gengar.
885.
2020-12-07 15:03:05By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Electrode.
886.
2020-12-07 14:37:45By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Gloom.
887.
2020-12-07 14:35:01By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Gloom.
888.
2020-04-19 19:10:43By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Spearow.
889.
2020-04-10 19:54:17By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Oddish.
890.
2020-04-03 17:45:38By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Rattata.
891.
2019-12-24 17:51:39By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Caterpie.
892.
2019-04-24 12:58:14By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Butterfree.
893.
2019-04-23 23:15:38By: Googleyoutube. [Male] : Seadra.
894.
2019-04-21 13:45:55By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Nidoqueen.
895.
2019-04-21 13:36:43By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Beedrill.
896.
2019-04-20 23:19:47By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Ekans.
897.
2019-04-20 21:15:00By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Nidorina.
898.
2019-04-20 16:28:33By: Googleyoutube. [Male] : Swinub.
899.
2019-04-20 15:36:09By: Googleyoutube. [Female] : Snorunt.
900.
2019-04-20 15:09:27By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Staryu.
901.
2019-04-19 18:16:48By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Victreebel.
902.
2019-04-19 16:08:25By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Raticate.
903.
2019-04-19 16:07:05By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Zubat.
904.
2019-04-18 20:50:50By: Googleyoutube. [Female] : Shellder.
905.
2019-04-18 20:49:20By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Krabby.
906.
2019-04-18 20:07:29By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Dewgong.
907.
2019-04-18 15:10:47By: Googleyoutube. [Female] : Magby.
908.
2019-04-18 00:40:30By: Googleyoutube. [Male] : Nuzleaf.
909.
2019-04-17 22:39:09By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Ledian.
910.
2019-04-17 15:29:41By: Googleyoutube. [Female] : Dratini.
911.
2019-04-09 20:22:15By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Rattata.
912.
2019-04-04 22:06:55By: Googleyoutube. [Female] : Horsea.
913.
2019-04-04 22:05:59By: Googleyoutube. [Male] : Krabby.
914.
2019-04-04 22:05:48By: Googleyoutube. [Female] : Poliwag.
915.
2019-03-29 14:01:21By: Googleyoutube. [Female] : Zubat.
916.
2019-03-26 23:18:01By: Googleyoutube. [Male] : Horsea.
917.
2019-03-26 23:09:27By: Googleyoutube. [Male] : Seel.
918.
2019-03-22 23:16:21By: Googleyoutube. [Female] : Goldeen.
919.
2019-03-19 17:29:56By: Googleyoutube. [Male] : Natu.
920.
2019-03-16 13:05:27By: Googleyoutube. [Male] : Seaking.
921.
2019-03-16 11:52:10By: Googleyoutube. [Male] : Torchic.
922.
2019-03-15 12:24:06By: Googleyoutube. [Male] : Treecko.
923.
2019-03-07 13:12:19By: Googleyoutube. [Male] : Ledyba.
924.
2019-03-07 12:49:54By: Googleyoutube. [Female] : Tentacruel.
925.
2019-03-07 12:48:27By: Googleyoutube. [Male] : Parasect.
926.
2019-03-07 12:13:46By: Googleyoutube. [Male] : Raichu.
927.
2019-03-07 12:09:03By: Googleyoutube. [Female] : Raichu.
928.
2019-03-04 23:54:29By: Googleyoutube. [Female] : Seel.
929.
2019-03-04 23:54:25By: Googleyoutube. [Male] : Tentacool.
930.
2019-02-26 13:16:16By: Googleyoutube. [Male] : Goldeen.
931.
2019-02-23 17:27:10By: Googleyoutube. [Male] : Tentacool.
932.
2019-02-23 00:36:03By: Googleyoutube. [Male] : Horsea.
933.
2019-02-23 00:26:43By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Staryu.
934.
2019-02-23 00:23:19By: Googleyoutube. [Female] : Goldeen.
935.
2019-02-22 23:54:54By: Googleyoutube. [Male] : Golduck.
936.
2019-02-22 15:39:41By: Googleyoutube. [Male] : Tentacruel.
937.
2019-02-22 15:31:01By: Googleyoutube. [Female] : Poliwrath.
938.
2019-02-22 15:04:44By: Googleyoutube. [Male] : Pikachu.
939.
2019-02-22 14:59:01By: Googleyoutube. [Male] : Raichu.
940.
2019-02-22 14:57:16By: Googleyoutube. [Male] : Magneton.
941.
2019-02-22 14:56:36By: Googleyoutube. [Male] : Electrode.
942.
2019-02-22 14:54:24By: Googleyoutube. [Male] : Pikachu.
943.
2019-02-22 14:54:03By: Googleyoutube. [Female] : Voltorb.
944.
2019-02-22 14:51:32By: Googleyoutube. [Male] : Pikachu.
945.
2019-02-22 14:40:44By: Googleyoutube. [Male] : Pikachu.
946.
2019-02-22 14:39:44By: Googleyoutube. [Female] : Pikachu.
947.
2019-02-22 14:36:04By: Googleyoutube. [Female] : Vileplume.
948.
2019-02-22 14:32:26By: Googleyoutube. [Female] : Vaporeon.
949.
2019-02-22 14:25:54By: Googleyoutube. [Male] : Azumarill.
950.
2019-02-22 14:25:42By: Googleyoutube. [Female] : Vaporeon.
951.
2019-02-22 14:03:28By: Googleyoutube. [Male] : Flareon.
952.
2019-02-22 13:43:37By: Googleyoutube. [Male] : Ponyta.
953.
2019-02-21 22:33:07By: Googleyoutube. [Female] : Tentacool.
954.
2019-02-21 13:49:34By: Googleyoutube. [Male] : Krabby.
955.
2019-02-21 13:49:32By: Googleyoutube. [Female] : Krabby.
956.
2019-02-20 13:07:52By: Googleyoutube. [Female] : Magikarp.
957.
2019-02-20 13:07:46By: Googleyoutube. [Female] : Krabby.
958.
2019-02-19 22:59:29By: Googleyoutube. [Male] : Magikarp.
959.
2019-02-19 22:59:17By: Googleyoutube. [Male] : Poliwhirl.
960.
2019-02-18 23:04:00By: Googleyoutube. [Female] : Larvitar.
961.
2019-02-18 14:01:59By: Googleyoutube. [Female] : Numel.
962.
2019-02-18 13:14:19By: Googleyoutube. [Male] : Tentacool.
963.
2019-02-17 19:07:52By: Googleyoutube. [Male] : Vaporeon.
964.
2019-02-15 23:46:10By: Googleyoutube. [Male] : Omanyte.
965.
2019-02-08 13:14:43By: Googleyoutube. [Male] : Tentacool.
966.
2019-02-06 23:27:47By: Googleyoutube. [Female] : Poliwag.
967.
2019-01-24 23:07:51By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Rattata.
968.
2019-01-18 22:47:46By: Googleyoutube. [Female] : Ralts.
969.
2019-01-18 19:49:39By: Googleyoutube. [Male] : Tyrogue.
970.
2019-01-16 00:38:08By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Tentacool.
971.
2019-01-15 00:14:55By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Azumarill.
972.
2019-01-12 16:55:31By: Googleyoutube. [Male] : Wartortle.
973.
2019-01-11 23:11:27By: Googleyoutube. [Male] : Omanyte.
974.
2019-01-06 23:17:50By: Googleyoutube. [Female] : Tentacool.
975.
2019-01-06 23:17:34By: Googleyoutube. [Male] : Shellder.
976.
2019-01-05 21:55:04By: Googleyoutube. [Male] : Azumarill.
977.
2019-01-05 20:51:54By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Bellsprout.
978.
2019-01-05 20:16:04By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Spinarak.
979.
2019-01-05 18:32:50By: Googleyoutube. [Female] : Seaking.
980.
2019-01-05 18:32:42By: Googleyoutube. [Female] : Squirtle.
981.
2019-01-04 18:59:02By: Googleyoutube. [Female] : Shiny Paras.
982.
2019-01-01 16:10:51By: Googleyoutube. [Female] : Tentacruel.
983.
2019-01-01 15:58:16By: Googleyoutube. [Female] : Charmander.
984.
2019-01-01 13:32:25By: Googleyoutube. [Male] : Vaporeon.
985.
2019-01-01 13:30:22By: Googleyoutube. [Female] : Starmie.
986.
2019-01-01 13:09:24By: Googleyoutube. [Female] : Seadra.
987.
2019-01-01 13:09:13By: Googleyoutube. [Female] : Psyduck.
988.
2019-01-01 13:06:52By: Googleyoutube. [Male] : Starmie.
989.
2019-01-01 13:02:23By: Googleyoutube. [Male] : Omanyte.
990.
2019-01-01 12:59:29By: Googleyoutube. [Female] : Horsea.
991.
2019-01-01 12:57:06By: Googleyoutube. [Female] : Poliwhirl.
992.
2018-12-31 11:25:22By: Googleyoutube. [Male] : Seel.
993.
2018-12-31 10:44:06By: Googleyoutube. [Male] : Wartortle.
994.
2018-12-31 10:35:47By: Googleyoutube. [Female] : Shellder.
995.
2018-12-31 10:35:31By: Googleyoutube. [Female] : Staryu.
996.
2018-12-31 10:15:11By: Googleyoutube. [Female] : Azumarill.
997.
2018-12-29 21:08:10By: Googleyoutube. [Male] : Lileep.
998.
2018-12-29 19:22:36By: Googleyoutube. [Male] : Shiny Tentacruel.
999.
2018-12-29 19:06:15By: Googleyoutube. [Male] : Seadra.
1000.
2018-12-29 19:05:42By: Googleyoutube. [Male] : Wartortle.