Pokemon kpdo - Exaioros.com - lastcatch - Tibia Pokemon Server - Otpokemon

Redes Sociais

Search catchs player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character Catchs
Name:
Last Catchs
1.
2022-11-28 02:46:52By: Kito. [Female] : Goldeen.
2.
2022-11-27 23:48:54By: Kito. [Female] : Shiny Pidgeot.
3.
2022-11-27 01:56:55By: Kito. [Female] : Pidgeot.
4.
2022-11-23 23:56:41By: Kito. [Male] : Pidgeot.
5.
2022-11-21 23:37:28By: Kito. [Male] : Shiny Pidgeot.
6.
2022-11-20 23:34:39By: Kito. [Male] : Shiny Pidgeot.
7.
2022-11-19 21:05:53By: Kito. [Male] : Shiny Rhydon.
8.
2022-11-19 16:48:08By: Kito. [Male] : Shiny Rhydon.
9.
2022-11-19 02:02:12By: Kito. [Female] : Shiny Rhydon.
10.
2022-11-19 02:00:53By: Kito. [Female] : Rhydon.
11.
2022-11-18 15:57:10By: Kito. [Female] : Shiny Rhydon.
12.
2022-11-18 13:09:15By: Kito. [Female] : Rhydon.
13.
2022-11-18 12:35:00By: Kito. [Male] : Shiny Rhydon.
14.
2022-11-15 21:46:01By: Kito. [Male] : Shiny Gengar.
15.
2022-11-15 20:01:00By: Kito. [Male] : Gengar.
16.
2022-11-15 19:57:27By: Kito. [Female] : Gengar.
17.
2022-11-14 12:30:51By: Kito. [Female] : Shiny Dragonair.
18.
2022-06-04 23:03:06By: Kito. [Male] : Weedle.
19.
2021-11-24 10:44:38By: Kito. [Female] : Krabby.
20.
2021-11-22 19:57:53By: Kito. [Male] : Dewgong.
21.
2021-11-22 10:12:37By: Kito. [Female] : Poliwag.
22.
2021-11-21 20:16:24By: Kito. [Female] : Horsea.
23.
2021-11-21 20:04:53By: Kito. [Male] : Horsea.
24.
2021-11-21 19:57:11By: Kito. [Female] : Shiny Azumarill.
25.
2021-11-21 19:54:33By: Kito. [Female] : Goldeen.
26.
2021-11-21 19:50:57By: Kito. [Female] : Shiny Slowbro.
27.
2021-11-21 19:50:20By: Kito. [Male] : Poliwag.
28.
2021-11-21 12:58:39By: Kito. [Male] : Krabby.
29.
2021-11-21 11:25:28By: Kito. [Male] : Goldeen.
30.
2021-11-20 01:28:21By: Kito. [Female] : Shiny Rapidash.
31.
2021-11-17 23:05:47By: Kito. [Female] : Raichu.
32.
2021-11-17 11:17:51By: Kito. [Male] : Weepinbell.
33.
2021-11-13 18:52:44By: Kito. [Male] : Shiny Alakazam.
34.
2021-11-13 18:52:44By: Kito. [Female] : Hypno.
35.
2021-11-13 18:52:44By: Kito. [Male] : Alakazam.
36.
2021-11-10 16:55:37By: Kito. [Female] : Poliwag.
37.
2021-11-01 15:42:06By: Kito. [Female] : Shiny Dragonair.
38.
2021-10-25 22:26:57By: Kito. [Female] : Shiny Dragonair.
39.
2021-08-03 00:41:00By: Kito. [Male] : Kakuna.
40.
2021-08-01 19:56:49By: Kito. [Male] : Weedle.
41.
2021-08-01 19:56:43By: Kito. [Female] : Kakuna.
42.
2021-08-01 19:45:01By: Kito. [Male] : Kakuna.
43.
2021-05-16 00:39:11By: Kito. [Female] : Weedle.
44.
2021-05-16 00:38:58By: Kito. [Male] : Butterfree.
45.
2021-05-16 00:38:52By: Kito. [Female] : Weedle.
46.
2021-05-16 00:38:48By: Kito. [Female] : Weedle.
47.
2021-02-11 22:56:46By: Kito. [Male] : Weedle.
48.
2021-02-05 02:20:01By: Kito. [Female] : Magikarp.
49.
2021-02-04 16:13:48By: Kito. [Male] : Horsea.
50.
2021-02-04 15:21:13By: Kito. [Female] : Poliwag.
51.
2021-02-03 18:32:11By: Kito. [Male] : Magikarp.
52.
2021-02-03 18:11:26By: Kito. [Male] : Staryu.
53.
2021-02-02 02:30:48By: Kito. [Male] : Horsea.
54.
2021-01-31 18:02:06By: Kito. [Female] : Shiny Spinarak.
55.
2021-01-31 17:57:55By: Kito. [Male] : Shiny Spinarak.
56.
2021-01-30 12:21:15By: Kito. [Female] : Pidgeot.
57.
2021-01-28 13:17:45By: Kito. [Female] : Shiny Paras.
58.
2021-01-28 03:05:48By: Kito. [Female] : Weedle.
59.
2021-01-27 12:55:12By: Kito. [Female] : Weedle.
60.
2021-01-22 19:48:34By: Kito. [Male] : Krabby.
61.
2021-01-22 19:25:14By: Kito. [Male] : Shellder.
62.
2021-01-22 13:09:08By: Kito. [Male] : Staryu.
63.
2021-01-22 12:26:55By: Kito. [Male] : Krabby.
64.
2021-01-22 12:26:50By: Kito. [Female] : Slowpoke.
65.
2021-01-22 12:24:09By: Kito. [Male] : Slowpoke.
66.
2021-01-22 12:15:05By: Kito. [Male] : Horsea.
67.
2021-01-22 12:11:28By: Kito. [Female] : Squirtle.
68.
2021-01-21 23:21:37By: Kito. [Female] : Horsea.
69.
2021-01-21 22:45:06By: Kito. [Male] : Psyduck.
70.
2021-01-21 22:45:00By: Kito. [Male] : Horsea.
71.
2021-01-21 00:08:16By: Kito. [Female] : Weedle.
72.
2021-01-19 00:17:11By: Kito. [Female] : Weedle.
73.
2021-01-15 13:23:01By: Kito. [Female] : Weedle.
74.
2021-01-15 12:46:43By: Kito. [Female] : Kakuna.
75.
2021-01-15 01:40:43By: Kito. [Male] : Chinchou.
76.
2021-01-15 01:32:40By: Kito. [Female] : Krabby.
77.
2021-01-14 12:33:42By: Kito. [Male] : Krabby.
78.
2021-01-14 12:22:21By: Kito. [Male] : Horsea.
79.
2021-01-14 12:07:37By: Kito. [Female] : Seadra.
80.
2021-01-14 12:00:08By: Kito. [Female] : Tentacool.
81.
2021-01-13 21:33:08By: Kito. [Male] : Shiny Slowbro.
82.
2021-01-10 00:41:27By: Kito. [Female] : Poliwhirl.
83.
2021-01-05 21:02:15By: Kito. [Female] : Raichu.
84.
2021-01-05 20:57:10By: Kito. [Female] : Shiny Magneton.
85.
2021-01-04 22:21:58By: Kito. [Male] : Shiny Flaaffy.
86.
2021-01-03 15:14:00By: Kito. [Male] : Raichu.
87.
2021-01-02 13:16:50By: Kito. [Male] : Gastly.
88.
2021-01-02 12:55:15By: Kito. [Female] : Gastly.
89.
2021-01-02 12:44:47By: Kito. [Female] : Gengar.
90.
2021-01-02 11:25:10By: Kito. [Female] : Shiny Gengar.
91.
2020-12-27 14:49:50By: Kito. [Female] : Shiny Gengar.
92.
2020-12-18 22:42:37By: Kito. [Male] : Caterpie.
93.
2020-12-17 22:23:14By: Kito. [Male] : Weedle.
94.
2020-12-17 21:53:49By: Kito. [Female] : Weedle.
95.
2020-09-13 23:22:33By: Kito. [Male] : Weedle.
96.
2020-09-04 00:48:44By: Kito. [Male] : Charizard.
97.
2020-09-01 15:47:28By: Kito. [Female] : Tentacool.
98.
2020-09-01 14:50:15By: Kito. [Female] : Magikarp.
99.
2020-08-30 16:07:01By: Kito. [Male] : Kingler.
100.
2020-07-26 01:48:04By: Kito. [Male] : Shiny Gengar.
101.
2020-07-09 03:30:08By: Kito. [Female] : Shiny Golduck.
102.
2020-07-07 23:28:11By: Kito. [Female] : Shiny Exeggutor.
103.
2020-07-07 23:19:17By: Kito. [Female] : Wartortle.
104.
2020-07-07 23:14:48By: Kito. [Female] : Seadra.
105.
2020-07-07 23:14:26By: Kito. [Male] : Golduck.
106.
2020-07-07 23:13:09By: Kito. [Male] : Seadra.
107.
2020-07-07 23:12:25By: Kito. [Male] : Blastoise.
108.
2020-07-07 23:12:23By: Kito. [Female] : Kingler.
109.
2020-07-07 23:12:15By: Kito. [Male] : Golduck.
110.
2020-07-07 23:09:22By: Kito. [Female] : Wartortle.
111.
2020-07-07 23:07:26By: Kito. [Male] : Cloyster.
112.
2020-07-07 23:03:50By: Kito. [Female] : Seaking.
113.
2020-07-07 22:24:58By: Kito. [Female] : Butterfree.
114.
2020-07-05 15:51:42By: Kito. [Male] : Butterfree.
115.
2020-07-05 15:15:53By: Kito. [Female] : Caterpie.
116.
2020-07-04 23:02:30By: Kito. [Male] : Paras.
117.
2020-07-04 22:52:23By: Kito. [Female] : Pinsir.
118.
2020-07-04 22:35:30By: Kito. [Male] : Butterfree.
119.
2020-07-04 22:13:17By: Kito. [Male] : Tentacool.
120.
2020-07-04 22:13:02By: Kito. [Male] : Wartortle.
121.
2020-07-04 21:39:44By: Kito. [Male] : Shiny Slowbro.
122.
2020-07-04 21:26:58By: Kito. [Male] : Horsea.
123.
2020-07-04 17:59:59By: Kito. [Male] : Wartortle.
124.
2020-07-04 17:46:46By: Kito. [Male] : Shiny Slowbro.
125.
2020-07-04 17:39:31By: Kito. [Male] : Seaking.
126.
2020-07-04 01:19:47By: Kito. [Female] : Krabby.
127.
2020-07-04 01:19:14By: Kito. [Male] : Wartortle.
128.
2020-07-04 01:03:47By: Kito. [Female] : Tentacool.
129.
2020-07-04 00:32:47By: Kito. [Female] : Wartortle.
130.
2020-07-04 00:32:45By: Kito. [Male] : Squirtle.
131.
2020-07-04 00:20:21By: Kito. [Male] : Psyduck.
132.
2020-07-04 00:20:18By: Kito. [Male] : Seaking.
133.
2020-07-04 00:19:38By: Kito. [Male] : Shellder.
134.
2020-07-04 00:18:47By: Kito. [Female] : Goldeen.
135.
2020-07-04 00:18:43By: Kito. [Female] : Seaking.
136.
2020-07-03 15:35:28By: Kito. [Male] : Starmie.
137.
2020-07-03 15:27:45By: Kito. [Male] : Tentacool.
138.
2020-07-03 15:18:28By: Kito. [Male] : Golduck.
139.
2020-07-03 15:18:24By: Kito. [Male] : Cloyster.
140.
2020-07-03 15:11:02By: Kito. [Male] : Kingler.
141.
2020-07-03 00:43:07By: Kito. [Female] : Medicham.
142.
2020-07-03 00:21:27By: Kito. [Female] : Dewgong.
143.
2020-07-03 00:15:43By: Kito. [Male] : Vaporeon.
144.
2020-07-03 00:12:27By: Kito. [Male] : Magikarp.
145.
2020-07-02 23:35:18By: Kito. [Female] : Shiny Slowbro.
146.
2020-07-02 23:33:22By: Kito. [Male] : Slowpoke.
147.
2020-07-02 15:20:47By: Kito. [Female] : Pidgeot.
148.
2020-07-01 23:45:43By: Kito. [Female] : Magikarp.
149.
2020-07-01 23:45:18By: Kito. [Male] : Seadra.
150.
2020-07-01 19:08:09By: Kito. [Male] : Staryu.
151.
2020-07-01 19:02:52By: Kito. [Male] : Wartortle.
152.
2020-07-01 18:36:15By: Kito. [Female] : Golduck.
153.
2020-07-01 18:31:36By: Kito. [Female] : Kingler.
154.
2020-07-01 18:22:29By: Kito. [Female] : Shiny Slowbro.
155.
2020-07-01 18:19:40By: Kito. [Female] : Horsea.
156.
2020-07-01 01:13:55By: Kito. [Male] : Gengar.
157.
2020-07-01 01:09:47By: Kito. [Male] : Shiny Gengar.
158.
2020-07-01 01:08:13By: Kito. [Female] : Gengar.
159.
2020-06-30 23:57:30By: Kito. [Male] : Ancient Blastoise.
160.
2020-06-30 23:45:09By: Kito. [Female] : Shiny Slowbro.
161.
2020-06-30 13:05:43By: Kito. [Male] : Horsea.
162.
2020-06-30 12:56:36By: Kito. [Female] : Seadra.
163.
2020-06-30 12:50:30By: Kito. [Male] : Tentacool.
164.
2020-06-30 12:45:49By: Kito. [Female] : Golduck.
165.
2020-06-30 12:36:58By: Kito. [Male] : Starmie.
166.
2020-06-30 12:36:14By: Kito. [Male] : Krabby.
167.
2020-06-30 12:30:13By: Kito. [Male] : Tentacruel.
168.
2020-06-30 12:29:46By: Kito. [Male] : Dewgong.
169.
2020-06-30 12:22:35By: Kito. [Male] : Golduck.
170.
2020-06-30 12:09:19By: Kito. [Female] : Seel.
171.
2020-06-30 12:09:01By: Kito. [Male] : Psyduck.
172.
2020-06-30 12:08:59By: Kito. [Male] : Tentacruel.
173.
2020-06-30 12:08:34By: Kito. [Male] : Psyduck.
174.
2020-06-30 12:04:03By: Kito. [Female] : Kingler.
175.
2020-06-30 12:00:25By: Kito. [Male] : Golduck.
176.
2020-06-30 12:00:16By: Kito. [Male] : Poliwag.
177.
2020-06-30 12:00:12By: Kito. [Male] : Cloyster.
178.
2020-06-30 12:00:08By: Kito. [Female] : Seadra.
179.
2020-06-30 12:00:04By: Kito. [Female] : Starmie.
180.
2020-06-30 11:59:56By: Kito. [Male] : Magikarp.
181.
2020-06-30 02:26:44By: Kito. [Male] : Wartortle.
182.
2020-06-30 02:24:51By: Kito. [Male] : Poliwhirl.
183.
2020-06-30 02:11:30By: Kito. [Male] : Goldeen.
184.
2020-06-30 01:59:55By: Kito. [Male] : Kingler.
185.
2020-06-30 01:59:51By: Kito. [Female] : Wartortle.
186.
2020-06-30 01:46:52By: Kito. [Female] : Seel.
187.
2020-06-30 01:36:20By: Kito. [Female] : Goldeen.
188.
2020-06-30 01:36:16By: Kito. [Female] : Poliwrath.
189.
2020-06-30 01:34:32By: Kito. [Male] : Horsea.
190.
2020-06-30 01:32:09By: Kito. [Male] : Tentacruel.
191.
2020-06-30 01:32:01By: Kito. [Female] : Slowpoke.
192.
2020-06-29 22:13:20By: Kito. [Female] : Seaking.
193.
2020-06-29 14:52:45By: Kito. [Female] : Tentacool.
194.
2020-06-29 14:48:59By: Kito. [Female] : Poliwhirl.
195.
2020-06-29 14:35:41By: Kito. [Female] : Poliwag.
196.
2020-06-29 14:26:51By: Kito. [Male] : Dewgong.
197.
2020-06-29 14:22:29By: Kito. [Female] : Seel.
198.
2020-06-29 13:38:15By: Kito. [Female] : Golduck.
199.
2020-06-29 13:38:11By: Kito. [Female] : Goldeen.
200.
2020-06-29 13:34:33By: Kito. [Male] : Shiny Dewgong.
201.
2020-06-29 03:23:07By: Kito. [Female] : Krabby.
202.
2020-06-29 03:16:35By: Kito. [Female] : Seadra.
203.
2020-06-29 03:16:29By: Kito. [Male] : Starmie.
204.
2020-06-29 03:16:24By: Kito. [Female] : Cloyster.
205.
2020-06-29 03:16:17By: Kito. [Female] : Starmie.
206.
2020-06-29 03:08:44By: Kito. [Female] : Shiny Seadra.
207.
2020-06-29 00:30:17By: Kito. [Male] : Golduck.
208.
2020-06-29 00:22:50By: Kito. [Female] : Poliwhirl.
209.
2020-06-28 20:47:44By: Kito. [Male] : Seel.
210.
2020-06-28 20:39:28By: Kito. [Female] : Kingler.
211.
2020-06-28 20:35:17By: Kito. [Female] : Shiny Kingler.
212.
2020-06-28 20:34:45By: Kito. [Male] : Shiny Slowbro.
213.
2020-06-28 20:33:57By: Kito. [Female] : Shiny Seadra.
214.
2020-06-28 20:24:41By: Kito. [Male] : Horsea.
215.
2020-06-28 19:54:09By: Kito. [Male] : Slowbro.
216.
2020-06-28 19:53:38By: Kito. [Female] : Poliwag.
217.
2020-06-28 19:53:33By: Kito. [Female] : Seadra.
218.
2020-06-28 19:53:29By: Kito. [Female] : Poliwhirl.
219.
2020-06-28 19:46:10By: Kito. [Male] : Magikarp.
220.
2020-06-28 19:46:10By: Kito. [Male] : Cloyster.
221.
2020-06-28 19:46:10By: Kito. [Female] : Poliwag.
222.
2020-06-21 01:11:03By: Kito. [Male] : Caterpie.
223.
2020-06-21 00:58:39By: Kito. [Male] : Weedle.
224.
2020-06-20 18:02:53By: Kito. [Male] : Kakuna.
225.
2020-06-20 18:02:41By: Kito. [Male] : Metapod.
226.
2020-06-19 23:59:15By: Kito. [Female] : Magikarp.
227.
2020-06-19 23:44:42By: Kito. [Male] : Poliwag.
228.
2020-06-19 18:23:24By: Kito. [Female] : Starmie.
229.
2020-06-19 15:26:41By: Kito. [Female] : Psyduck.
230.
2020-06-19 03:14:06By: Kito. [Female] : Horsea.
231.
2020-06-19 02:48:28By: Kito. [Male] : Horsea.
232.
2020-06-19 02:22:31By: Kito. [Male] : Shiny Slowbro.
233.
2020-06-19 02:19:42By: Kito. [Female] : Psyduck.
234.
2020-06-19 02:19:16By: Kito. [Female] : Tentacool.
235.
2020-06-18 22:33:34By: Kito. [Male] : Squirtle.
236.
2020-06-18 16:23:50By: Kito. [Male] : Shiny Marill.
237.
2020-06-18 16:22:24By: Kito. [Male] : Marill.
238.
2020-06-18 15:52:57By: Kito. [Female] : Starmie.
239.
2020-06-18 04:01:59By: Kito. [Male] : Goldeen.
240.
2020-06-18 03:47:23By: Kito. [Female] : Shiny Azumarill.
241.
2020-06-18 03:14:14By: Kito. [Male] : Tentacool.
242.
2020-06-18 02:29:34By: Kito. [Female] : Seel.
243.
2020-06-18 02:29:28By: Kito. [Male] : Shiny Tentacool.
244.
2020-06-18 02:10:26By: Kito. [Female] : Abomasnow.
245.
2020-06-16 19:58:14By: Kito. [Female] : Gliscor.
246.
2020-06-15 02:14:43By: Kito. [Male] : Torkoal.
247.
2020-06-14 01:08:19By: Kito. [Female] : Horsea.
248.
2020-06-14 00:03:26By: Kito. [Female] : Omanyte.
249.
2020-06-13 02:30:03By: Kito. [Female] : Staryu.
250.
2020-06-12 23:33:27By: Kito. [Female] : Skorupi.
251.
2020-06-12 23:14:56By: Kito. [Male] : Magmortar.
252.
2020-06-12 02:45:05By: Kito. [Male] : Vespiquen.
253.
2020-06-11 00:08:53By: Kito. [Male] : Bidoof.
254.
2020-01-08 23:09:26By: Kito. [Female] : Flygon.
255.
2020-01-06 13:47:51By: Kito. [Female] : Meowth.
256.
2020-01-06 13:39:12By: Kito. [Female] : Poliwag.
257.
2020-01-06 13:34:29By: Kito. [Female] : Goldeen.
258.
2020-01-05 01:03:45By: Kito. [Male] : Dewgong.
259.
2020-01-04 14:10:39By: Kito. [Female] : Slowpoke.
260.
2020-01-04 13:47:40By: Kito. [Male] : Goldeen.
261.
2020-01-04 13:46:40By: Kito. [Male] : Magikarp.
262.
2020-01-04 13:15:16By: Kito. [Male] : Horsea.
263.
2020-01-04 02:05:11By: Kito. [Male] : Krabby.
264.
2020-01-04 01:42:51By: Kito. [Male] : Goldeen.
265.
2020-01-04 01:22:38By: Kito. [Female] : Seadra.
266.
2020-01-04 01:22:35By: Kito. [Male] : Krabby.
267.
2020-01-04 01:12:30By: Kito. [Female] : Horsea.
268.
2020-01-04 01:03:34By: Kito. [Female] : Poliwag.
269.
2020-01-04 01:03:26By: Kito. [Female] : Starmie.
270.
2020-01-04 00:44:32By: Kito. [Male] : Goldeen.
271.
2020-01-04 00:31:38By: Kito. [Female] : Poliwhirl.
272.
2020-01-04 00:29:04By: Kito. [Male] : Shiny Magikarp.
273.
2020-01-03 18:36:59By: Kito. [Male] : Seel.
274.
2020-01-03 18:33:54By: Kito. [Male] : Shiny Slowbro.
275.
2020-01-03 18:27:08By: Kito. [Female] : Tentacool.
276.
2020-01-03 18:21:50By: Kito. [Female] : Diglett.
277.
2020-01-03 18:17:22By: Kito. [Male] : Magikarp.
278.
2020-01-03 18:14:13By: Kito. [Female] : Magikarp.
279.
2020-01-03 18:03:13By: Kito. [Female] : Krabby.
280.
2020-01-03 17:00:11By: Kito. [Female] : Shiny Croconaw.
281.
2020-01-03 03:45:21By: Kito. [Male] : Poliwhirl.
282.
2020-01-03 03:21:23By: Kito. [Female] : Kingler.
283.
2020-01-03 03:19:29By: Kito. [Female] : Poliwag.
284.
2020-01-03 02:56:30By: Kito. [Male] : Shiny Slowbro.
285.
2020-01-03 02:52:30By: Kito. [Male] : Magikarp.
286.
2020-01-03 02:51:50By: Kito. [Female] : Goldeen.
287.
2020-01-03 02:49:47By: Kito. [Male] : Slowbro.
288.
2020-01-03 02:44:02By: Kito. [Female] : Goldeen.
289.
2020-01-03 02:42:06By: Kito. [Male] : Seadra.
290.
2020-01-02 16:26:48By: Kito. [Male] : Seaking.
291.
2020-01-02 16:26:44By: Kito. [Female] : Seel.
292.
2020-01-02 16:26:18By: Kito. [Male] : Slowpoke.
293.
2020-01-02 16:22:38By: Kito. [Female] : Shiny Slowbro.
294.
2020-01-02 16:21:40By: Kito. [Male] : Poliwhirl.
295.
2020-01-02 16:21:34By: Kito. [Male] : Horsea.
296.
2020-01-02 16:11:52By: Kito. [Male] : Shellder.
297.
2020-01-02 15:58:26By: Kito. [Male] : Tentacool.
298.
2020-01-02 15:57:36By: Kito. [Male] : Krabby.
299.
2020-01-02 03:37:23By: Kito. [Female] : Raichu.
300.
2020-01-01 16:34:39By: Kito. [Female] : Raichu.
301.
2019-12-30 17:41:24By: Kito. [Male] : Shellos.
302.
2019-12-30 15:56:56By: Kito. [Female] : Cherrim.
303.
2019-12-30 00:30:50By: Kito. [Female] : Mamoswine.
304.
2019-12-26 18:28:54By: Kito. [Male] : Shiny Machamp.
305.
2019-12-26 18:28:52By: Kito. [Male] : Machamp.
306.
2019-12-21 22:17:02By: Kito. [Male] : Shiny Rhydon.
307.
2019-12-12 21:42:32By: Kito. [Female] : Shiny Electrode.
308.
2019-12-11 19:46:27By: Kito. [Female] : Raichu.
309.
2017-07-08 03:03:50By: Kito. [Female] : Magikarp.