Pokemon kpdo - Exaioros.com - lastcatch - Tibia Pokemon Server - Otpokemon

Redes Sociais

Search catchs player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character Catchs
Name:
Last Catchs
1.
2022-09-25 20:15:24By: Lechine. [Male] : Poliwhirl.
2.
2022-09-24 02:43:59By: Lechine. [Female] : Staryu.
3.
2022-09-24 02:43:56By: Lechine. [Male] : Magikarp.
4.
2022-09-24 02:24:52By: Lechine. [Male] : Shiny Cloyster.
5.
2022-09-24 02:20:07By: Lechine. [Female] : Shellder.
6.
2022-09-24 02:19:40By: Lechine. [Male] : Goldeen.
7.
2022-09-23 18:05:19By: Lechine. [Female] : Kabutops.
8.
2022-09-22 18:04:19By: Lechine. [Male] : Goldeen.
9.
2022-09-22 17:59:12By: Lechine. [Male] : Shiny Corphish.
10.
2022-09-22 17:35:04By: Lechine. [Male] : Shiny Horsea.
11.
2022-09-16 01:53:47By: Lechine. [Female] : Goldeen.
12.
2022-09-16 01:47:50By: Lechine. [Female] : Magikarp.
13.
2022-08-30 07:02:23By: Lechine. [Female] : Krabby.
14.
2022-08-30 07:00:48By: Lechine. [Female] : Magikarp.
15.
2022-08-30 06:54:45By: Lechine. [Male] : Seel.
16.
2022-08-30 06:48:09By: Lechine. [Male] : Shiny Marill.
17.
2022-08-30 06:29:54By: Lechine. [Male] : Slowbro.
18.
2022-08-30 01:21:57By: Lechine. [Female] : Shiny Tentacruel.
19.
2022-04-17 04:25:06By: Lechine. [Female] : Golduck.
20.
2022-04-17 03:43:43By: Lechine. [Male] : Squirtle.
21.
2022-04-17 03:24:44By: Lechine. [Male] : Horsea.
22.
2022-04-16 07:12:43By: Lechine. [Male] : Seel.
23.
2022-04-16 04:34:47By: Lechine. [Female] : Psyduck.
24.
2022-03-04 06:52:07By: Lechine. [Male] : Tentacool.
25.
2022-02-28 16:44:19By: Lechine. [Female] : Psyduck.
26.
2022-02-28 04:53:06By: Lechine. [Male] : Vaporeon.
27.
2022-02-28 04:45:35By: Lechine. [Male] : Horsea.
28.
2022-02-28 04:32:10By: Lechine. [Female] : Slowpoke.
29.
2022-02-28 04:25:47By: Lechine. [Male] : Poliwag.
30.
2022-02-25 03:29:35By: Lechine. [Female] : Ekans.
31.
2022-02-21 16:37:18By: Lechine. [Female] : Goldeen.
32.
2022-02-21 15:47:02By: Lechine. [Male] : Seel.
33.
2022-02-21 15:46:59By: Lechine. [Male] : Poliwag.
34.
2022-02-21 15:37:57By: Lechine. [Female] : Poliwhirl.
35.
2022-02-21 15:36:54By: Lechine. [Male] : Horsea.
36.
2022-02-21 07:07:25By: Lechine. [Female] : Magikarp.
37.
2022-02-21 06:53:22By: Lechine. [Female] : Horsea.
38.
2022-02-21 05:47:46By: Lechine. [Female] : Shiny Golduck.
39.
2022-02-21 05:41:46By: Lechine. [Male] : Golduck.
40.
2022-02-21 05:38:31By: Lechine. [Female] : Krabby.
41.
2022-02-21 05:26:53By: Lechine. [Female] : Kabuto.
42.
2022-02-21 05:22:54By: Lechine. [Female] : Quagsire.
43.
2022-02-21 05:19:10By: Lechine. [Male] : Shiny Remoraid.
44.
2022-02-21 05:03:53By: Lechine. [Male] : Dewgong.
45.
2022-02-21 04:54:55By: Lechine. [Female] : Psyduck.
46.
2022-02-21 04:34:19By: Lechine. [Male] : Horsea.
47.
2022-02-21 04:16:19By: Lechine. [Female] : Magikarp.
48.
2022-02-21 04:15:53By: Lechine. [Female] : Krabby.
49.
2022-02-20 17:39:20By: Lechine. [Female] : Shiny Golduck.
50.
2022-02-20 16:56:18By: Lechine. [Female] : Shiny Shellder.
51.
2022-02-20 16:56:14By: Lechine. [Male] : Horsea.
52.
2022-02-20 16:56:10By: Lechine. [Male] : Golduck.
53.
2022-02-20 16:51:26By: Lechine. [Male] : Poliwag.
54.
2022-02-19 06:37:06By: Lechine. [Male] : Kabutops.
55.
2022-02-19 06:14:17By: Lechine. [Male] : Horsea.
56.
2022-02-15 21:23:30By: Lechine. [Male] : Espeon.
57.
2022-02-15 18:10:40By: Lechine. [Male] : Tentacool.
58.
2022-02-14 16:35:35By: Lechine. [Male] : Shiny Krabby.
59.
2022-02-13 08:59:36By: Lechine. [Male] : Seaking.
60.
2022-02-13 05:08:57By: Lechine. [Male] : Poliwag.
61.
2022-02-13 05:05:11By: Lechine. [Female] : Seaking.
62.
2022-02-13 04:51:19By: Lechine. [Male] : Psyduck.
63.
2022-02-13 04:33:07By: Lechine. [Female] : Magikarp.
64.
2022-02-13 04:26:47By: Lechine. [Male] : Seaking.
65.
2022-02-13 04:19:23By: Lechine. [Female] : Remoraid.
66.
2022-02-13 04:17:09By: Lechine. [Female] : Poliwag.
67.
2022-02-13 03:59:43By: Lechine. [Male] : Horsea.
68.
2022-02-13 03:56:34By: Lechine. [Female] : Krabby.
69.
2022-02-13 03:43:09By: Lechine. [Male] : Octillery.
70.
2022-02-13 03:42:46By: Lechine. [Male] : Shiny Marill.
71.
2022-02-13 03:39:09By: Lechine. [Female] : Magikarp.
72.
2022-02-13 03:33:59By: Lechine. [Female] : Starmie.
73.
2022-02-13 03:32:36By: Lechine. [Male] : Horsea.
74.
2022-02-13 03:17:20By: Lechine. [Female] : Seel.
75.
2022-02-13 03:15:03By: Lechine. [Female] : Wartortle.
76.
2022-02-13 03:03:56By: Lechine. [Male] : Dewgong.
77.
2022-02-13 03:03:12By: Lechine. [Male] : Golduck.
78.
2022-02-13 02:58:47By: Lechine. [Female] : Tentacruel.
79.
2022-02-13 02:58:46By: Lechine. [Male] : Horsea.
80.
2022-02-13 02:58:19By: Lechine. [Male] : Horsea.
81.
2022-02-13 02:50:57By: Lechine. [Female] : Poliwhirl.
82.
2022-02-13 02:49:58By: Lechine. [Male] : Magikarp.
83.
2022-02-12 20:02:11By: Lechine. [Male] : Krabby.
84.
2022-02-12 06:30:42By: Lechine. [Male] : Wartortle.
85.
2022-02-12 02:11:28By: Lechine. [Female] : Slowpoke.
86.
2022-02-12 02:11:25By: Lechine. [Male] : Krabby.
87.
2022-02-12 01:26:58By: Lechine. [Male] : Vaporeon.
88.
2022-02-11 04:32:12By: Lechine. [Male] : Shiny Cloyster.
89.
2022-02-11 02:18:44By: Lechine. [Female] : Horsea.
90.
2022-02-07 02:21:26By: Lechine. [Male] : Abra.
91.
2022-02-07 02:21:06By: Lechine. [Female] : Abra.
92.
2022-02-07 02:20:45By: Lechine. [Female] : Abra.
93.
2022-02-07 01:07:04By: Lechine. [Male] : Krabby.
94.
2022-02-06 23:52:03By: Lechine. [Female] : Psyduck.
95.
2022-02-06 23:31:47By: Lechine. [Male] : Goldeen.
96.
2022-02-06 16:38:08By: Lechine. [Male] : Tentacool.
97.
2022-02-06 04:14:53By: Lechine. [Female] : Ancient Blastoise.
98.
2022-02-06 04:14:01By: Lechine. [Male] : Horsea.
99.
2022-02-06 04:10:06By: Lechine. [Female] : Poliwag.
100.
2022-02-06 04:10:01By: Lechine. [Female] : Cloyster.
101.
2022-02-06 03:36:48By: Lechine. [Female] : Slowbro.
102.
2022-02-06 03:36:35By: Lechine. [Male] : Wartortle.
103.
2022-02-06 00:49:05By: Lechine. [Male] : Shiny Raichu.
104.
2022-02-06 00:40:34By: Lechine. [Male] : Tentacool.
105.
2022-02-06 00:30:34By: Lechine. [Female] : Shiny Tentacruel.
106.
2022-02-06 00:12:30By: Lechine. [Male] : Kingler.
107.
2022-02-05 23:29:31By: Lechine. [Female] : Staryu.
108.
2022-02-05 16:49:29By: Lechine. [Male] : Horsea.
109.
2022-02-05 03:59:21By: Lechine. [Male] : Horsea.
110.
2022-02-05 03:19:12By: Lechine. [Male] : Dragonair.
111.
2022-02-01 20:19:56By: Lechine. [Male] : Shiny Feraligatr.
112.
2022-02-01 19:09:44By: Lechine. [Male] : Poliwag.
113.
2022-01-29 06:33:19By: Lechine. [Female] : Tentacool.
114.
2022-01-29 06:31:09By: Lechine. [Female] : Omanyte.
115.
2022-01-29 06:25:09By: Lechine. [Female] : Poliwag.
116.
2022-01-29 06:18:35By: Lechine. [Female] : Chikorita.
117.
2022-01-29 04:27:12By: Lechine. [Female] : Diglett.
118.
2022-01-28 14:46:17By: Lechine. [Male] : Krabby.
119.
2022-01-28 14:46:01By: Lechine. [Male] : Tentacool.
120.
2022-01-27 05:32:59By: Lechine. [Female] : Poliwag.
121.
2022-01-27 05:31:03By: Lechine. [Female] : Goldeen.
122.
2022-01-27 05:04:36By: Lechine. [Female] : Vaporeon.
123.
2022-01-27 05:03:08By: Lechine. [Male] : Horsea.
124.
2022-01-23 05:50:02By: Lechine. [Female] : Horsea.
125.
2022-01-23 05:45:34By: Lechine. [Female] : Tentacool.
126.
2022-01-23 05:45:31By: Lechine. [Male] : Starmie.
127.
2022-01-23 05:32:03By: Lechine. [Female] : Squirtle.
128.
2022-01-22 16:19:31By: Lechine. [Male] : Magikarp.
129.
2022-01-21 17:24:21By: Lechine. [Male] : Shiny Staryu.
130.
2022-01-20 17:18:59By: Lechine. [Female] : Horsea.
131.
2022-01-20 17:16:19By: Lechine. [Female] : Krabby.
132.
2022-01-20 14:41:57By: Lechine. [Male] : Magikarp.
133.
2022-01-20 14:40:25By: Lechine. [Male] : Tentacool.
134.
2022-01-20 14:40:15By: Lechine. [Female] : Krabby.
135.
2022-01-20 14:33:27By: Lechine. [Female] : Krabby.
136.
2022-01-20 14:28:46By: Lechine. [Male] : Shiny Seadra.
137.
2022-01-20 14:23:07By: Lechine. [Male] : Poliwag.
138.
2022-01-20 14:06:14By: Lechine. [Female] : Horsea.
139.
2022-01-20 14:04:48By: Lechine. [Female] : Magikarp.
140.
2022-01-20 13:58:43By: Lechine. [Male] : Horsea.
141.
2022-01-20 13:58:41By: Lechine. [Female] : Goldeen.
142.
2022-01-20 13:53:18By: Lechine. [Female] : Wartortle.
143.
2022-01-20 09:31:13By: Lechine. [Female] : Poliwag.
144.
2022-01-20 09:01:29By: Lechine. [Female] : Tentacool.
145.
2022-01-20 09:00:47By: Lechine. [Male] : Croconaw.
146.
2022-01-19 23:29:23By: Lechine. [Female] : Tentacool.
147.
2022-01-19 23:07:29By: Lechine. [Female] : Vaporeon.
148.
2022-01-19 17:28:24By: Lechine. [Female] : Horsea.
149.
2022-01-19 16:55:51By: Lechine. [Male] : Caterpie.
150.
2022-01-19 16:54:51By: Lechine. [Male] : Magikarp.
151.
2022-01-19 16:54:20By: Lechine. [Female] : Magikarp.
152.
2022-01-19 16:54:17By: Lechine. [Male] : Magikarp.
153.
2022-01-19 03:39:03By: Lechine. [Male] : Abra.
154.
2022-01-19 03:39:01By: Lechine. [Female] : Krabby.
155.
2022-01-19 03:36:18By: Lechine. [Female] : Goldeen.
156.
2022-01-19 03:33:18By: Lechine. [Male] : Horsea.
157.
2022-01-19 03:33:13By: Lechine. [Male] : Psyduck.
158.
2022-01-19 03:27:43By: Lechine. [Male] : Slowpoke.
159.
2022-01-19 03:21:00By: Lechine. [Male] : Wartortle.
160.
2022-01-19 03:18:01By: Lechine. [Male] : Seel.
161.
2022-01-19 02:43:41By: Lechine. [Male] : Psyduck.
162.
2022-01-19 02:43:08By: Lechine. [Male] : Poliwag.
163.
2022-01-19 02:31:37By: Lechine. [Female] : Horsea.
164.
2022-01-19 02:30:56By: Lechine. [Male] : Psyduck.
165.
2022-01-19 02:30:04By: Lechine. [Female] : Tentacool.
166.
2022-01-19 02:25:59By: Lechine. [Female] : Krabby.
167.
2022-01-19 02:25:13By: Lechine. [Male] : Goldeen.
168.
2022-01-19 02:19:54By: Lechine. [Male] : Poliwag.
169.
2022-01-19 02:19:48By: Lechine. [Female] : Poliwag.
170.
2022-01-19 02:12:35By: Lechine. [Male] : Krabby.
171.
2022-01-19 02:07:20By: Lechine. [Male] : Horsea.
172.
2022-01-19 01:59:19By: Lechine. [Female] : Psyduck.
173.
2022-01-19 01:50:40By: Lechine. [Female] : Shiny Slowbro.
174.
2022-01-19 01:45:33By: Lechine. [Male] : Vaporeon.
175.
2022-01-19 01:44:41By: Lechine. [Female] : Magikarp.
176.
2022-01-19 01:42:05By: Lechine. [Male] : Magikarp.
177.
2022-01-19 01:38:13By: Lechine. [Male] : Goldeen.
178.
2022-01-19 01:29:08By: Lechine. [Female] : Slowpoke.
179.
2022-01-19 01:22:45By: Lechine. [Female] : Poliwag.
180.
2022-01-19 01:18:34By: Lechine. [Male] : Shiny Slowbro.
181.
2022-01-19 01:12:49By: Lechine. [Male] : Horsea.
182.
2022-01-19 01:11:11By: Lechine. [Female] : Poliwag.
183.
2022-01-19 01:11:10By: Lechine. [Female] : Staryu.
184.
2022-01-18 23:54:57By: Lechine. [Female] : Poliwag.
185.
2022-01-18 23:54:48By: Lechine. [Female] : Psyduck.
186.
2022-01-18 23:54:40By: Lechine. [Female] : Magikarp.
187.
2022-01-18 23:44:42By: Lechine. [Female] : Wartortle.
188.
2022-01-18 23:41:52By: Lechine. [Female] : Krabby.
189.
2022-01-18 23:39:12By: Lechine. [Male] : Magikarp.
190.
2022-01-18 23:32:04By: Lechine. [Female] : Shiny Slowbro.
191.
2022-01-18 23:31:58By: Lechine. [Male] : Wartortle.
192.
2022-01-18 22:34:12By: Lechine. [Male] : Shiny Slowbro.
193.
2022-01-18 22:34:12By: Lechine. [Female] : Poliwag.
194.
2022-01-18 22:34:12By: Lechine. [Male] : Magikarp.
195.
2022-01-18 22:34:12By: Lechine. [Male] : Shiny Tentacool.
196.
2022-01-18 22:34:12By: Lechine. [Female] : Slowbro.
197.
2022-01-18 22:34:12By: Lechine. [Female] : Starmie.
198.
2022-01-18 22:34:12By: Lechine. [Female] : Goldeen.
199.
2022-01-18 22:34:12By: Lechine. [Male] : Shiny Marill.
200.
2022-01-18 22:34:12By: Lechine. [Female] : Seadra.
201.
2022-01-18 22:34:12By: Lechine. [Female] : Poliwag.
202.
2022-01-18 22:34:12By: Lechine. [Female] : Magikarp.
203.
2022-01-18 22:34:12By: Lechine. [Female] : Horsea.
204.
2022-01-18 22:34:12By: Lechine. [Male] : Krabby.
205.
2022-01-18 22:34:12By: Lechine. [Female] : Shiny Slowbro.
206.
2022-01-18 22:34:12By: Lechine. [Female] : Smoochum.
207.
2022-01-18 22:34:12By: Lechine. [Male] : Jynx.
208.
2022-01-18 22:34:12By: Lechine. [Female] : Poliwhirl.
209.
2022-01-18 22:34:12By: Lechine. [Female] : Tentacool.
210.
2022-01-18 22:34:12By: Lechine. [Female] : Goldeen.
211.
2022-01-18 22:34:12By: Lechine. [Female] : Magikarp.
212.
2022-01-18 22:34:12By: Lechine. [Female] : Psyduck.
213.
2022-01-18 22:34:12By: Lechine. [Male] : Magikarp.
214.
2022-01-18 22:34:12By: Lechine. [Male] : Poliwag.
215.
2022-01-18 22:34:12By: Lechine. [Male] : Magikarp.
216.
2022-01-18 22:34:12By: Lechine. [Male] : Magikarp.
217.
2022-01-18 22:34:12By: Lechine. [Male] : Abra.
218.
2022-01-18 22:34:12By: Lechine. [Male] : Magikarp.
219.
2022-01-18 22:34:12By: Lechine. [Male] : Krabby.
220.
2022-01-18 22:34:12By: Lechine. [Female] : Vaporeon.
221.
2022-01-18 22:34:12By: Lechine. [Male] : Vaporeon.
222.
2022-01-18 22:34:12By: Lechine. [Female] : Shiny Tentacruel.
223.
2022-01-18 22:34:12By: Lechine. [Male] : Goldeen.
224.
2022-01-18 22:34:12By: Lechine. [Male] : Vaporeon.
225.
2022-01-18 22:34:12By: Lechine. [Male] : Tentacool.
226.
2022-01-18 22:34:12By: Lechine. [Male] : Shiny Golduck.
227.
2022-01-14 03:38:09By: Lechine. [Male] : Poliwag.
228.
2022-01-14 03:10:45By: Lechine. [Male] : Caterpie.
229.
2022-01-13 04:22:06By: Lechine. [Female] : Clefairy.
230.
2022-01-13 04:21:25By: Lechine. [Male] : Poliwag.
231.
2022-01-13 01:50:37By: Lechine. [Female] : Vaporeon.
232.
2022-01-13 01:43:27By: Lechine. [Male] : Krabby.
233.
2022-01-13 01:17:38By: Lechine. [Male] : Ekans.
234.
2022-01-12 17:06:46By: Lechine. [Male] : Venomoth.
235.
2022-01-12 07:05:58By: Lechine. [Male] : Shiny Krabby.
236.
2022-01-10 05:52:21By: Lechine. [Female] : Gorebyss.
237.
2022-01-10 05:44:29By: Lechine. [Female] : Golduck.
238.
2022-01-10 05:43:59By: Lechine. [Female] : Vaporeon.
239.
2022-01-10 05:39:21By: Lechine. [Male] : Blastoise.
240.
2022-01-10 05:09:27By: Lechine. [Male] : Tentacool.
241.
2022-01-10 05:09:21By: Lechine. [Female] : Goldeen.
242.
2022-01-10 05:08:48By: Lechine. [Female] : Vaporeon.
243.
2022-01-10 04:56:13By: Lechine. [Male] : Vaporeon.
244.
2022-01-10 04:55:07By: Lechine. [Female] : Vaporeon.
245.
2022-01-10 04:53:19By: Lechine. [Female] : Ledyba.
246.
2022-01-10 04:51:57By: Lechine. [Male] : Horsea.
247.
2022-01-10 04:46:37By: Lechine. [Male] : Azumarill.
248.
2022-01-10 04:43:01By: Lechine. [Female] : Horsea.
249.
2022-01-09 06:46:24By: Lechine. [Male] : Horsea.
250.
2022-01-09 06:44:58By: Lechine. [Female] : Krabby.
251.
2022-01-09 06:42:18By: Lechine. [Female] : Magikarp.
252.
2022-01-09 06:11:23By: Lechine. [Female] : Goldeen.
253.
2022-01-09 05:53:40By: Lechine. [Male] : Machop.
254.
2022-01-08 16:24:03By: Lechine. [Male] : Tentacruel.
255.
2022-01-08 15:26:26By: Lechine. [Male] : Poliwrath.
256.
2022-01-08 15:19:24By: Lechine. [Female] : Wooper.
257.
2022-01-08 15:11:08By: Lechine. [Female] : Horsea.
258.
2022-01-08 15:03:13By: Lechine. [Female] : Eevee.
259.
2022-01-08 15:02:26By: Lechine. [Female] : Tentacruel.
260.
2022-01-08 14:54:16By: Lechine. [Male] : Vaporeon.
261.
2022-01-08 14:47:51By: Lechine. [Female] : Vaporeon.
262.
2022-01-08 14:32:48By: Lechine. [Female] : Tentacruel.
263.
2022-01-08 06:56:37By: Lechine. [Male] : Slowpoke.
264.
2022-01-08 06:32:20By: Lechine. [Female] : Staryu.
265.
2022-01-08 06:22:27By: Lechine. [Female] : Diglett.
266.
2022-01-08 06:16:40By: Lechine. [Male] : Kingler.
267.
2022-01-08 05:31:48By: Lechine. [Female] : Vileplume.
268.
2022-01-08 05:30:56By: Lechine. [Male] : Pidgeotto.
269.
2022-01-08 05:30:43By: Lechine. [Female] : Pidgey.
270.
2022-01-08 03:07:44By: Lechine. [Female] : Horsea.
271.
2022-01-05 02:43:48By: Lechine. [Male] : Bulbasaur.
272.
2022-01-01 23:04:23By: Lechine. [Male] : Seaking.
273.
2022-01-01 21:50:56By: Lechine. [Male] : Tentacool.
274.
2022-01-01 21:46:04By: Lechine. [Male] : Shiny Starmie.
275.
2022-01-01 21:19:20By: Lechine. [Male] : Krabby.
276.
2022-01-01 21:18:59By: Lechine. [Male] : Shellder.
277.
2022-01-01 20:57:03By: Lechine. [Female] : Tentacool.
278.
2022-01-01 20:32:50By: Lechine. [Female] : Squirtle.
279.
2022-01-01 20:14:05By: Lechine. [Female] : Shiny Starmie.
280.
2021-12-31 21:08:47By: Lechine. [Female] : Shellder.
281.
2021-12-31 19:37:19By: Lechine. [Female] : Totodile.
282.
2021-12-31 16:45:15By: Lechine. [Male] : Poliwhirl.
283.
2021-12-31 16:31:57By: Lechine. [Female] : Shiny Horsea.
284.
2021-12-31 15:58:58By: Lechine. [Male] : Poliwag.
285.
2021-12-31 15:57:40By: Lechine. [Male] : Staryu.
286.
2021-12-31 15:53:30By: Lechine. [Male] : Goldeen.
287.
2021-12-31 15:52:48By: Lechine. [Female] : Horsea.
288.
2021-12-31 15:41:40By: Lechine. [Female] : Starmie.
289.
2021-12-31 15:41:32By: Lechine. [Male] : Horsea.
290.
2021-12-31 15:41:16By: Lechine. [Male] : Slowbro.
291.
2021-12-31 15:30:03By: Lechine. [Female] : Dewgong.
292.
2021-12-31 15:15:38By: Lechine. [Male] : Shiny Tentacool.
293.
2021-12-31 15:14:58By: Lechine. [Female] : Cubone.
294.
2021-12-31 15:08:02By: Lechine. [Female] : Starmie.
295.
2021-12-31 15:05:59By: Lechine. [Female] : Magikarp.
296.
2021-12-31 15:01:54By: Lechine. [Female] : Squirtle.
297.
2021-12-31 14:49:33By: Lechine. [Female] : Seadra.
298.
2021-12-31 10:01:41By: Lechine. [Male] : Lotad.
299.
2021-12-31 09:37:22By: Lechine. [Male] : Shiny Slowbro.
300.
2021-12-31 09:10:25By: Lechine. [Female] : Spinarak.
301.
2021-12-31 09:10:09By: Lechine. [Male] : Spinarak.
302.
2021-12-31 09:09:57By: Lechine. [Female] : Spinarak.
303.
2021-12-31 08:31:20By: Lechine. [Female] : Donphan.
304.
2021-12-31 08:13:48By: Lechine. [Female] : Golem.
305.
2021-12-31 08:10:12By: Lechine. [Female] : Charmander.
306.
2021-12-31 07:53:49By: Lechine. [Female] : Mr Mime.
307.
2021-12-31 07:52:04By: Lechine. [Male] : Haunter.
308.
2021-12-31 07:51:56By: Lechine. [Female] : Gengar.
309.
2021-12-31 07:43:20By: Lechine. [Female] : Machop.
310.
2021-12-31 06:25:02By: Lechine. [Female] : Machoke.
311.
2021-12-31 05:49:53By: Lechine. [Female] : Krabby.
312.
2021-12-31 05:49:46By: Lechine. [Female] : Poliwag.
313.
2021-12-31 05:49:35By: Lechine. [Male] : Staryu.
314.
2021-12-31 04:52:23By: Lechine. [Female] : Eevee.
315.
2021-12-31 04:42:10By: Lechine. [Male] : Starmie.
316.
2021-12-31 04:35:44By: Lechine. [Male] : Cloyster.
317.
2021-12-31 04:29:41By: Lechine. [Male] : Omanyte.
318.
2021-12-31 01:19:37By: Lechine. [Female] : Jigglypuff.
319.
2021-12-31 00:31:03By: Lechine. [Female] : Shiny Horsea.
320.
2021-12-30 16:37:47By: Lechine. [Male] : Shiny Kingler.
321.
2021-12-30 15:54:53By: Lechine. [Male] : Dodrio.
322.
2021-12-30 15:54:50By: Lechine. [Female] : Doduo.
323.
2021-12-30 15:54:06By: Lechine. [Male] : Ponyta.
324.
2021-12-30 15:38:38By: Lechine. [Male] : Golbat.
325.
2021-12-30 15:37:47By: Lechine. [Male] : Zubat.
326.
2021-12-30 15:36:24By: Lechine. [Male] : Zubat.
327.
2021-12-30 15:27:32By: Lechine. [Female] : Sandslash.
328.
2021-12-30 15:26:03By: Lechine. [Female] : Graveler.
329.
2021-12-30 15:21:52By: Lechine. [Female] : Rhyhorn.
330.
2021-12-30 15:21:32By: Lechine. [Female] : Geodude.
331.
2021-12-30 15:20:58By: Lechine. [Male] : Oddish.
332.
2021-12-30 15:09:19By: Lechine. [Male] : Crobat.
333.
2021-12-30 15:08:55By: Lechine. [Male] : Weezing.
334.
2021-12-30 15:05:59By: Lechine. [Female] : Muk.
335.
2021-12-30 15:04:05By: Lechine. [Male] : Koffing.
336.
2021-12-30 15:01:56By: Lechine. [Male] : Arbok.
337.
2021-12-30 15:01:18By: Lechine. [Female] : Ekans.
338.
2021-12-30 15:01:01By: Lechine. [Female] : Shiny Grimer.
339.
2021-12-30 15:00:58By: Lechine. [Male] : Ekans.
340.
2021-12-30 14:52:41By: Lechine. [Female] : Bellsprout.
341.
2021-12-30 14:52:29By: Lechine. [Female] : Weepinbell.
342.
2021-12-30 14:51:45By: Lechine. [Male] : Spearow.
343.
2021-12-30 14:51:32By: Lechine. [Male] : Gloom.
344.
2021-12-30 14:51:22By: Lechine. [Female] : Pidgey.
345.
2021-12-30 14:50:55By: Lechine. [Female] : Kakuna.
346.
2021-12-30 14:50:54By: Lechine. [Male] : Bellsprout.
347.
2021-12-30 03:40:43By: Lechine. [Male] : Poliwag.
348.
2021-12-29 06:17:19By: Lechine. [Male] : Chinchou.
349.
2021-12-29 05:24:58By: Lechine. [Female] : Spinarak.
350.
2021-12-29 05:22:35By: Lechine. [Male] : Meowth.
351.
2021-12-28 04:49:06By: Lechine. [Female] : Golduck.
352.
2021-12-28 04:48:20By: Lechine. [Female] : Gyarados.
353.
2021-12-28 03:50:53By: Lechine. [Male] : Blastoise.
354.
2021-12-28 03:42:01By: Lechine. [Female] : Blastoise.
355.
2021-12-28 03:35:41By: Lechine. [Male] : Blastoise.
356.
2021-12-28 03:24:49By: Lechine. [Female] : Rhydon.
357.
2021-12-28 03:19:24By: Lechine. [Male] : Rhydon.
358.
2021-12-28 03:18:15By: Lechine. [Female] : Rhydon.
359.
2021-12-28 03:18:13By: Lechine. [Male] : Rhydon.
360.
2021-12-28 03:18:12By: Lechine. [Male] : Rhydon.
361.
2021-12-28 03:17:12By: Lechine. [Female] : Machoke.
362.
2021-12-28 03:12:24By: Lechine. [Male] : Rhydon.
363.
2021-12-28 03:11:49By: Lechine. [Male] : Rhydon.
364.
2021-12-28 03:11:48By: Lechine. [Female] : Rhydon.
365.
2021-12-27 05:10:14By: Lechine. [Female] : Wartortle.
366.
2021-12-27 04:47:31By: Lechine. [Female] : Starmie.
367.
2021-12-27 04:19:14By: Lechine. [Female] : Weepinbell.
368.
2021-12-27 04:18:40By: Lechine. [Female] : Spearow.
369.
2021-12-27 03:54:03By: Lechine. [Female] : Psyduck.
370.
2021-12-27 03:48:21By: Lechine. [Male] : Starmie.
371.
2021-12-27 03:47:03By: Lechine. [Female] : Slowbro.
372.
2021-12-27 03:46:14By: Lechine. [Female] : Poliwhirl.
373.
2021-12-27 03:38:58By: Lechine. [Female] : Wartortle.
374.
2021-12-27 03:37:10By: Lechine. [Female] : Seel.
375.
2021-12-27 03:35:37By: Lechine. [Female] : Gastly.
376.
2021-12-27 03:35:05By: Lechine. [Female] : Shiny Seel.
377.
2021-12-27 02:43:51By: Lechine. [Female] : Eevee.
378.
2021-12-26 16:19:29By: Lechine. [Female] : Poliwhirl.
379.
2021-12-26 16:01:15By: Lechine. [Female] : Marill.
380.
2021-12-26 16:01:02By: Lechine. [Male] : Psyduck.
381.
2021-12-26 15:58:56By: Lechine. [Female] : Shellder.
382.
2021-12-26 15:53:40By: Lechine. [Male] : Shellder.
383.
2021-12-26 15:53:31By: Lechine. [Female] : Slowbro.
384.
2021-12-26 05:38:05By: Lechine. [Female] : Meowth.
385.
2021-12-26 05:27:28By: Lechine. [Male] : Seel.
386.
2021-12-26 05:13:17By: Lechine. [Female] : Jigglypuff.
387.
2021-12-26 05:00:34By: Lechine. [Male] : Shiny Krabby.
388.
2021-12-26 04:40:29By: Lechine. [Female] : Diglett.
389.
2021-12-26 03:59:39By: Lechine. [Male] : Pikachu.
390.
2021-12-26 03:48:49By: Lechine. [Male] : Goldeen.
391.
2021-12-26 03:47:40By: Lechine. [Female] : Staryu.
392.
2021-12-26 03:40:33By: Lechine. [Female] : Horsea.
393.
2021-12-26 03:30:49By: Lechine. [Female] : Tentacool.
394.
2021-12-26 03:19:16By: Lechine. [Female] : Goldeen.
395.
2021-12-26 03:00:34By: Lechine. [Male] : Cubone.
396.
2021-12-26 02:51:18By: Lechine. [Male] : Clefairy.
397.
2021-12-26 02:49:12By: Lechine. [Male] : Shiny Horsea.
398.
2021-12-26 02:48:32By: Lechine. [Female] : Squirtle.
399.
2021-12-26 02:48:31By: Lechine. [Female] : Poliwag.
400.
2021-12-26 02:47:10By: Lechine. [Female] : Psyduck.
401.
2021-12-26 02:45:00By: Lechine. [Male] : Squirtle.
402.
2021-12-26 02:44:57By: Lechine. [Male] : Krabby.
403.
2021-12-26 02:43:02By: Lechine. [Female] : Diglett.
404.
2021-12-26 02:41:50By: Lechine. [Male] : Machop.
405.
2021-12-26 02:41:32By: Lechine. [Female] : Seel.
406.
2021-12-26 02:38:52By: Lechine. [Female] : Clefairy.
407.
2021-12-26 02:38:50By: Lechine. [Male] : Machop.
408.
2021-12-26 02:37:18By: Lechine. [Male] : Staryu.
409.
2021-12-26 02:37:16By: Lechine. [Male] : Staryu.
410.
2021-12-26 02:37:13By: Lechine. [Male] : Seel.
411.
2021-12-26 02:33:26By: Lechine. [Male] : Staryu.
412.
2021-12-26 02:32:44By: Lechine. [Female] : Seel.
413.
2021-12-26 02:32:43By: Lechine. [Female] : Staryu.
414.
2021-12-26 02:29:53By: Lechine. [Male] : Abra.
415.
2021-12-26 02:27:09By: Lechine. [Male] : Machop.
416.
2021-12-26 02:25:56By: Lechine. [Female] : Psyduck.
417.
2021-12-26 02:25:54By: Lechine. [Male] : Staryu.
418.
2021-12-26 02:25:46By: Lechine. [Female] : Tentacool.
419.
2021-12-26 02:23:19By: Lechine. [Male] : Slowpoke.
420.
2021-12-26 02:23:10By: Lechine. [Male] : Seaking.
421.
2021-12-26 02:18:54By: Lechine. [Male] : Magikarp.
422.
2021-12-26 02:10:15By: Lechine. [Female] : Diglett.
423.
2021-12-26 02:08:33By: Lechine. [Female] : Krabby.
424.
2021-12-26 02:06:10By: Lechine. [Male] : Caterpie.
425.
2021-12-26 00:01:36By: Lechine. [Male] : Staryu.
426.
2021-12-25 23:53:44By: Lechine. [Female] : Tentacool.
427.
2021-12-25 23:37:16By: Lechine. [Female] : Poliwag.
428.
2021-12-25 23:37:13By: Lechine. [Female] : Krabby.
429.
2021-12-25 23:35:26By: Lechine. [Female] : Poliwag.
430.
2021-12-25 23:35:12By: Lechine. [Female] : Horsea.
431.
2021-12-25 23:34:44By: Lechine. [Female] : Poliwag.
432.
2021-12-25 23:34:09By: Lechine. [Male] : Goldeen.
433.
2021-12-25 23:34:07By: Lechine. [Male] : Horsea.
434.
2021-12-25 23:33:48By: Lechine. [Female] : Goldeen.
435.
2021-12-25 23:32:31By: Lechine. [Female] : Magikarp.