Pokemon kpdo - Exaioros.com - lastcatch - Tibia Pokemon Server - Otpokemon

Redes Sociais

Search catchs player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character Catchs
Name:
Last Catchs
1.
2022-11-30 22:21:00By: Obito Uchirra. [Female] : Shiny Staryu.
2.
2022-11-30 11:44:45By: Obito Uchirra. [Male] : Shiny Raticate.
3.
2022-11-24 21:20:41By: Obito Uchirra. [Female] : Spearow.
4.
2022-11-24 21:10:50By: Obito Uchirra. [Female] : Bellsprout.
5.
2022-11-23 15:47:50By: Obito Uchirra. [Female] : Golbat.
6.
2022-11-23 15:46:28By: Obito Uchirra. [Female] : Zubat.
7.
2022-11-23 15:46:12By: Obito Uchirra. [Female] : Zubat.
8.
2022-11-23 15:44:19By: Obito Uchirra. [Male] : Zubat.
9.
2022-11-23 15:43:04By: Obito Uchirra. [Female] : Geodude.
10.
2022-11-23 15:21:21By: Obito Uchirra. [Male] : Tangela.
11.
2022-11-23 11:38:31By: Obito Uchirra. [Female] : Horsea.