Pokemon kpdo - Exaioros.com - lastcatch - Tibia Pokemon Server - Otpokemon

Redes Sociais

Search catchs player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character Catchs
Name:
Last Catchs
1.
2022-11-23 19:38:13By: Sebasttiao. [Female] : Beedrill.
2.
2022-04-30 10:01:07By: Sebasttiao. [Male] : Poliwag.
3.
2022-04-25 19:46:40By: Sebasttiao. [Female] : Hoothoot.
4.
2022-04-14 20:52:05By: Sebasttiao. [Female] : Staryu.
5.
2022-04-14 20:51:11By: Sebasttiao. [Female] : Shellder.
6.
2022-04-14 20:49:43By: Sebasttiao. [Male] : Goldeen.
7.
2022-04-05 22:47:21By: Sebasttiao. [Male] : Venonat.
8.
2022-04-04 21:23:46By: Sebasttiao. [Male] : Nidoranfe.
9.
2022-04-04 18:01:54By: Sebasttiao. [Female] : Pidgeotto.
10.
2022-04-04 17:49:32By: Sebasttiao. [Female] : Fearow.
11.
2022-03-26 15:45:15By: Sebasttiao. [Female] : Venonat.
12.
2022-03-22 18:53:21By: Sebasttiao. [Female] : Igglybuff.
13.
2022-03-21 23:56:48By: Sebasttiao. [Female] : Magcargo.
14.
2022-03-21 19:36:46By: Sebasttiao. [Male] : Tentacool.
15.
2022-03-21 19:36:45By: Sebasttiao. [Male] : Kingler.
16.
2022-03-18 11:49:30By: Sebasttiao. [Female] : Shellder.
17.
2022-03-17 23:35:22By: Sebasttiao. [Male] : Beedrill.
18.
2022-03-17 16:30:15By: Sebasttiao. [Male] : Paras.
19.
2022-03-17 16:26:27By: Sebasttiao. [Female] : Spinarak.
20.
2022-03-16 01:36:03By: Sebasttiao. [Male] : Cleffa.
21.
2022-03-15 18:32:11By: Sebasttiao. [Male] : Ekans.
22.
2022-03-15 17:16:06By: Sebasttiao. [Male] : Shiny Rattata.
23.
2022-03-14 12:25:12By: Sebasttiao. [Male] : Shiny Tentacool.
24.
2022-03-14 12:23:53By: Sebasttiao. [Male] : Shiny Slowbro.
25.
2022-03-10 19:18:13By: Sebasttiao. [Female] : Exeggcute.
26.
2022-03-09 13:46:17By: Sebasttiao. [Male] : Cubone.
27.
2022-03-09 13:46:14By: Sebasttiao. [Female] : Cubone.
28.
2022-03-09 10:16:19By: Sebasttiao. [Male] : Golduck.
29.
2022-03-08 00:29:17By: Sebasttiao. [Female] : Magnemite.
30.
2022-03-08 00:25:36By: Sebasttiao. [Female] : Pichu.
31.
2022-03-08 00:25:18By: Sebasttiao. [Male] : Pikachu.
32.
2022-03-07 00:06:20By: Sebasttiao. [Female] : Cleffa.
33.
2022-03-03 23:40:26By: Sebasttiao. [Male] : Parasect.
34.
2022-03-03 23:40:25By: Sebasttiao. [Male] : Krabby.
35.
2022-03-03 23:40:23By: Sebasttiao. [Male] : Shiny Beedrill.
36.
2022-03-03 23:40:12By: Sebasttiao. [Male] : Krabby.
37.
2022-03-03 23:40:11By: Sebasttiao. [Female] : Poliwag.
38.
2022-03-03 13:58:36By: Sebasttiao. [Female] : Shiny Sandshrew.
39.
2022-03-03 10:43:35By: Sebasttiao. [Male] : Shiny Seaking.
40.
2022-02-28 14:18:15By: Sebasttiao. [Male] : Kabuto.
41.
2022-02-27 22:39:14By: Sebasttiao. [Male] : Beedrill.
42.
2022-02-25 02:18:43By: Sebasttiao. [Male] : Beedrill.
43.
2022-02-25 02:12:21By: Sebasttiao. [Female] : Pidgeotto.
44.
2022-02-24 01:22:28By: Sebasttiao. [Female] : Horsea.
45.
2022-02-19 17:29:41By: Sebasttiao. [Male] : Kingler.
46.
2022-02-17 12:01:47By: Sebasttiao. [Female] : Croconaw.
47.
2022-02-16 23:59:52By: Sebasttiao. [Female] : Poliwag.
48.
2022-02-14 18:05:33By: Sebasttiao. [Male] : Shiny Golduck.
49.
2022-02-14 16:27:40By: Sebasttiao. [Female] : Beedrill.
50.
2022-02-10 15:38:53By: Sebasttiao. [Female] : Farfetchd.
51.
2022-02-10 02:12:46By: Sebasttiao. [Female] : Golduck.
52.
2022-02-10 01:42:20By: Sebasttiao. [Female] : Poliwag.
53.
2022-02-10 01:42:19By: Sebasttiao. [Female] : Poliwrath.
54.
2022-02-09 20:31:11By: Sebasttiao. [Female] : Cubone.
55.
2022-02-08 19:29:44By: Sebasttiao. [Male] : Shiny Starmie.
56.
2022-02-08 09:40:54By: Sebasttiao. [Female] : Ninetales.
57.
2022-02-08 09:01:16By: Sebasttiao. [Female] : Tentacool.
58.
2022-02-08 09:01:06By: Sebasttiao. [Male] : Magikarp.
59.
2022-02-04 02:42:00By: Sebasttiao. [Female] : Goldeen.
60.
2022-02-02 14:57:53By: Sebasttiao. [Female] : Growlithe.
61.
2022-02-01 15:50:34By: Sebasttiao. [Male] : Cleffa.
62.
2022-01-31 17:33:41By: Sebasttiao. [Male] : Poliwag.
63.
2022-01-31 17:09:08By: Sebasttiao. [Female] : Diglett.
64.
2022-01-31 17:09:05By: Sebasttiao. [Female] : Slowbro.
65.
2022-01-31 17:09:04By: Sebasttiao. [Female] : Seel.
66.
2022-01-31 17:09:03By: Sebasttiao. [Male] : Seaking.
67.
2022-01-31 17:09:02By: Sebasttiao. [Male] : Slowpoke.
68.
2022-01-31 17:09:01By: Sebasttiao. [Male] : Krabby.
69.
2022-01-31 17:08:54By: Sebasttiao. [Female] : Poliwhirl.
70.
2022-01-31 17:08:51By: Sebasttiao. [Female] : Poliwhirl.
71.
2022-01-31 17:08:03By: Sebasttiao. [Female] : Goldeen.
72.
2022-01-29 04:18:58By: Sebasttiao. [Female] : Magikarp.
73.
2022-01-29 04:18:54By: Sebasttiao. [Male] : Horsea.
74.
2022-01-25 10:56:40By: Sebasttiao. [Female] : Psyduck.
75.
2022-01-25 02:38:36By: Sebasttiao. [Male] : Krabby.
76.
2022-01-25 02:38:35By: Sebasttiao. [Male] : Shiny Krabby.
77.
2022-01-25 02:20:16By: Sebasttiao. [Male] : Poliwag.
78.
2022-01-25 02:20:11By: Sebasttiao. [Female] : Goldeen.
79.
2022-01-25 02:15:11By: Sebasttiao. [Male] : Seaking.
80.
2022-01-25 02:14:17By: Sebasttiao. [Female] : Tentacool.
81.
2022-01-25 01:46:36By: Sebasttiao. [Female] : Poliwag.
82.
2022-01-25 01:46:21By: Sebasttiao. [Female] : Magikarp.
83.
2022-01-24 20:55:01By: Sebasttiao. [Female] : Goldeen.
84.
2022-01-20 15:45:23By: Sebasttiao. [Male] : Squirtle.
85.
2022-01-20 15:28:29By: Sebasttiao. [Female] : Squirtle.
86.
2022-01-20 14:32:05By: Sebasttiao. [Male] : Shiny Tentacruel.
87.
2022-01-20 14:18:41By: Sebasttiao. [Male] : Staryu.
88.
2022-01-20 14:17:27By: Sebasttiao. [Female] : Goldeen.
89.
2022-01-20 14:03:52By: Sebasttiao. [Male] : Goldeen.
90.
2022-01-20 13:42:51By: Sebasttiao. [Male] : Squirtle.
91.
2022-01-20 13:37:38By: Sebasttiao. [Female] : Krabby.
92.
2022-01-20 13:32:48By: Sebasttiao. [Male] : Horsea.
93.
2022-01-20 13:27:12By: Sebasttiao. [Female] : Staryu.
94.
2022-01-20 12:21:15By: Sebasttiao. [Male] : Horsea.
95.
2022-01-20 12:21:12By: Sebasttiao. [Male] : Horsea.
96.
2022-01-20 12:21:07By: Sebasttiao. [Male] : Krabby.
97.
2022-01-20 11:52:22By: Sebasttiao. [Male] : Rattata.
98.
2022-01-19 15:31:36By: Sebasttiao. [Female] : Zubat.
99.
2022-01-19 12:19:55By: Sebasttiao. [Male] : Kingler.
100.
2022-01-19 12:19:37By: Sebasttiao. [Female] : Starmie.
101.
2022-01-19 12:19:33By: Sebasttiao. [Male] : Goldeen.
102.
2022-01-19 12:19:26By: Sebasttiao. [Male] : Seaking.
103.
2022-01-19 12:19:24By: Sebasttiao. [Male] : Horsea.
104.
2022-01-19 12:19:22By: Sebasttiao. [Female] : Poliwhirl.
105.
2022-01-19 12:19:17By: Sebasttiao. [Male] : Poliwhirl.
106.
2022-01-19 12:19:14By: Sebasttiao. [Female] : Dewgong.
107.
2022-01-19 12:19:10By: Sebasttiao. [Female] : Seel.
108.
2022-01-19 12:19:06By: Sebasttiao. [Male] : Poliwag.
109.
2022-01-19 12:14:58By: Sebasttiao. [Male] : Poliwag.
110.
2022-01-19 12:14:56By: Sebasttiao. [Male] : Krabby.
111.
2022-01-18 17:32:11By: Sebasttiao. [Female] : Rattata.
112.
2022-01-18 17:32:04By: Sebasttiao. [Female] : Rattata.
113.
2022-01-18 13:12:53By: Sebasttiao. [Male] : Psyduck.
114.
2022-01-18 13:12:51By: Sebasttiao. [Male] : Psyduck.
115.
2022-01-18 13:12:38By: Sebasttiao. [Female] : Seel.
116.
2022-01-18 13:12:34By: Sebasttiao. [Female] : Tentacool.
117.
2022-01-18 12:20:40By: Sebasttiao. [Male] : Rattata.
118.
2022-01-18 12:07:42By: Sebasttiao. [Female] : Wartortle.
119.
2021-11-22 12:44:20By: Sebasttiao. [Male] : Tentacool.
120.
2021-11-19 14:40:07By: Sebasttiao. [Female] : Poliwag.
121.
2021-11-18 19:12:06By: Sebasttiao. [Male] : Magikarp.
122.
2021-11-11 13:22:09By: Sebasttiao. [Female] : Seel.
123.
2021-11-11 13:19:50By: Sebasttiao. [Male] : Horsea.
124.
2021-11-11 13:11:23By: Sebasttiao. [Male] : Horsea.
125.
2021-03-29 22:20:59By: Sebasttiao. [Male] : Ekans.
126.
2021-03-24 15:30:47By: Sebasttiao. [Female] : Farfetchd.
127.
2021-02-26 14:33:14By: Sebasttiao. [Male] : Kakuna.
128.
2021-02-26 14:31:37By: Sebasttiao. [Male] : Meowth.
129.
2021-02-25 12:32:35By: Sebasttiao. [Female] : Spinarak.
130.
2021-02-24 10:02:30By: Sebasttiao. [Male] : Pidgeotto.
131.
2021-02-15 23:58:30By: Sebasttiao. [Male] : Poliwag.
132.
2021-02-14 03:31:44By: Sebasttiao. [Female] : Horsea.
133.
2021-02-10 03:09:30By: Sebasttiao. [Male] : Kakuna.
134.
2021-02-10 03:06:53By: Sebasttiao. [Female] : Exeggcute.
135.
2021-02-09 21:13:17By: Sebasttiao. [Male] : Exeggcute.
136.
2021-02-09 21:06:40By: Sebasttiao. [Female] : Farfetchd.
137.
2021-02-08 12:25:02By: Sebasttiao. [Male] : Spearow.
138.
2021-02-08 12:12:43By: Sebasttiao. [Female] : Crobat.
139.
2021-02-02 17:27:03By: Sebasttiao. [Female] : Goldeen.
140.
2021-02-01 22:29:00By: Sebasttiao. [Male] : Growlithe.
141.
2021-01-30 14:25:38By: Sebasttiao. [Female] : Primeape.
142.
2021-01-28 17:09:06By: Sebasttiao. [Male] : Zubat.
143.
2021-01-28 16:51:14By: Sebasttiao. [Female] : Rattata.
144.
2021-01-28 16:44:40By: Sebasttiao. [Male] : Steelix.
145.
2021-01-28 14:08:28By: Sebasttiao. [Female] : Zubat.
146.
2021-01-27 19:45:52By: Sebasttiao. [Male] : Shiny Caterpie.
147.
2021-01-27 16:26:55By: Sebasttiao. [Female] : Raticate.
148.
2021-01-27 15:58:18By: Sebasttiao. [Female] : Zubat.
149.
2021-01-27 15:45:33By: Sebasttiao. [Male] : Cubone.
150.
2021-01-27 13:13:46By: Sebasttiao. [Male] : Seaking.
151.
2021-01-26 13:17:14By: Sebasttiao. [Female] : Shiny Raticate.
152.
2021-01-25 21:11:09By: Sebasttiao. [Male] : Cubone.
153.
2021-01-25 21:11:06By: Sebasttiao. [Male] : Shiny Exeggutor.
154.
2021-01-25 14:21:08By: Sebasttiao. [Male] : Jumpluff.
155.
2021-01-25 14:20:14By: Sebasttiao. [Male] : Psyduck.
156.
2021-01-25 14:20:00By: Sebasttiao. [Female] : Meowth.
157.
2021-01-25 14:19:51By: Sebasttiao. [Female] : Abra.
158.
2021-01-25 14:01:24By: Sebasttiao. [Male] : Slowpoke.
159.
2021-01-25 14:01:12By: Sebasttiao. [Female] : Shellder.
160.
2021-01-24 21:13:52By: Sebasttiao. [Female] : Porygon.
161.
2021-01-24 13:53:54By: Sebasttiao. [Female] : Rattata.
162.
2021-01-22 14:57:03By: Sebasttiao. [Female] : Shiny Marowak.
163.
2021-01-21 16:03:27By: Sebasttiao. [Female] : Manectric.
164.
2021-01-21 15:00:06By: Sebasttiao. [Male] : Shiny Staryu.
165.
2021-01-21 00:33:31By: Sebasttiao. [Male] : Mankey.
166.
2021-01-19 21:15:35By: Sebasttiao. [Female] : Graveler.
167.
2021-01-17 03:07:56By: Sebasttiao. [Female] : Meowth.
168.
2021-01-15 13:34:34By: Sebasttiao. [Female] : Umbreon.
169.
2021-01-14 11:07:24By: Sebasttiao. [Female] : Alakazam.
170.
2021-01-12 15:28:47By: Sebasttiao. [Male] : Seviper.
171.
2021-01-12 13:08:06By: Sebasttiao. [Female] : Ekans.
172.
2021-01-12 12:39:03By: Sebasttiao. [Female] : Shiny Ponyta.
173.
2021-01-11 01:42:43By: Sebasttiao. [Female] : Staryu.
174.
2021-01-09 04:22:02By: Sebasttiao. [Male] : Shiny Rattata.
175.
2021-01-09 04:07:26By: Sebasttiao. [Male] : Shiny Marill.
176.
2021-01-09 03:39:43By: Sebasttiao. [Male] : Wartortle.
177.
2021-01-09 03:29:25By: Sebasttiao. [Female] : Krabby.
178.
2021-01-09 03:29:04By: Sebasttiao. [Female] : Cubone.
179.
2021-01-09 03:27:21By: Sebasttiao. [Female] : Poliwag.
180.
2021-01-09 03:26:44By: Sebasttiao. [Male] : Magikarp.
181.
2021-01-09 01:20:51By: Sebasttiao. [Male] : Beedrill.
182.
2021-01-09 01:20:50By: Sebasttiao. [Female] : Beedrill.
183.
2021-01-09 00:38:47By: Sebasttiao. [Male] : Shiny Staryu.
184.
2021-01-06 22:27:48By: Sebasttiao. [Male] : Shiny Marill.
185.
2021-01-06 14:48:48By: Sebasttiao. [Male] : Mr Mime.
186.
2021-01-06 14:42:38By: Sebasttiao. [Female] : Shiny Hypno.
187.
2021-01-06 14:39:12By: Sebasttiao. [Male] : Shiny Alakazam.
188.
2021-01-05 19:53:47By: Sebasttiao. [Male] : Diglett.
189.
2021-01-05 19:52:44By: Sebasttiao. [Male] : Poliwrath.
190.
2021-01-05 16:07:01By: Sebasttiao. [Male] : Shiny Persian.
191.
2021-01-05 14:14:39By: Sebasttiao. [Female] : Hypno.
192.
2021-01-05 13:31:33By: Sebasttiao. [Male] : Caterpie.
193.
2021-01-04 23:13:33By: Sebasttiao. [Female] : Shiny Pikachu.
194.
2021-01-04 15:46:24By: Sebasttiao. [Male] : Slowbro.
195.
2021-01-04 04:13:59By: Sebasttiao. [Female] : Machop.
196.
2021-01-04 04:09:38By: Sebasttiao. [Female] : Wooper.
197.
2021-01-04 04:07:36By: Sebasttiao. [Female] : Dewgong.
198.
2021-01-04 03:53:39By: Sebasttiao. [Female] : Gastly.
199.
2021-01-04 03:46:47By: Sebasttiao. [Female] : Poliwag.
200.
2021-01-03 17:57:42By: Sebasttiao. [Female] : Shiny Starmie.
201.
2021-01-03 17:53:53By: Sebasttiao. [Male] : Shiny Slowbro.
202.
2021-01-03 17:52:59By: Sebasttiao. [Female] : Psyduck.
203.
2021-01-03 15:21:23By: Sebasttiao. [Male] : Shiny Primeape.
204.
2021-01-02 15:32:23By: Sebasttiao. [Male] : Drowzee.
205.
2021-01-02 14:00:26By: Sebasttiao. [Female] : Squirtle.
206.
2021-01-02 13:44:06By: Sebasttiao. [Female] : Magikarp.
207.
2021-01-01 21:30:00By: Sebasttiao. [Female] : Ariados.
208.
2020-12-31 19:57:55By: Sebasttiao. [Male] : Horsea.
209.
2020-12-31 17:08:48By: Sebasttiao. [Male] : Staryu.
210.
2020-12-31 01:55:40By: Sebasttiao. [Male] : Shiny Tentacool.
211.
2020-12-31 01:13:45By: Sebasttiao. [Female] : Goldeen.
212.
2020-12-30 16:54:56By: Sebasttiao. [Male] : Exeggutor.
213.
2020-12-30 02:53:14By: Sebasttiao. [Male] : Piloswine.
214.
2020-12-29 13:29:24By: Sebasttiao. [Female] : Poliwhirl.
215.
2020-12-29 13:26:51By: Sebasttiao. [Male] : Caterpie.
216.
2020-12-29 13:21:52By: Sebasttiao. [Female] : Shellder.
217.
2020-12-29 13:21:43By: Sebasttiao. [Male] : Poliwag.
218.
2020-12-29 01:44:31By: Sebasttiao. [Male] : Shiny Raichu.
219.
2020-12-29 00:38:00By: Sebasttiao. [Female] : Seaking.
220.
2020-12-29 00:33:06By: Sebasttiao. [Female] : Shellder.
221.
2020-12-29 00:32:59By: Sebasttiao. [Female] : Seaking.
222.
2020-12-28 20:43:04By: Sebasttiao. [Female] : Pidgeot.
223.
2020-12-28 16:51:46By: Sebasttiao. [Female] : Magikarp.
224.
2020-12-28 16:51:18By: Sebasttiao. [Male] : Krabby.
225.
2020-12-28 01:25:38By: Sebasttiao. [Male] : Caterpie.
226.
2020-12-27 23:55:59By: Sebasttiao. [Female] : Jigglypuff.
227.
2020-12-27 23:55:56By: Sebasttiao. [Female] : Jigglypuff.
228.
2020-12-27 17:34:58By: Sebasttiao. [Female] : Machop.
229.
2020-12-27 14:58:09By: Sebasttiao. [Male] : Shiny Krabby.
230.
2020-12-27 12:37:20By: Sebasttiao. [Female] : Shiny Paras.
231.
2020-12-26 16:45:08By: Sebasttiao. [Male] : Shiny Voltorb.
232.
2020-12-26 04:31:15By: Sebasttiao. [Male] : Shiny Raichu.
233.
2020-12-26 04:08:35By: Sebasttiao. [Female] : Shiny Raichu.
234.
2020-12-26 03:24:56By: Sebasttiao. [Male] : Krabby.
235.
2020-12-23 21:27:23By: Sebasttiao. [Male] : Tentacool.
236.
2020-12-23 21:16:34By: Sebasttiao. [Male] : Shiny Rattata.
237.
2020-12-21 19:10:26By: Sebasttiao. [Female] : Nidorina.
238.
2020-12-21 19:10:24By: Sebasttiao. [Female] : Shiny Nidorina.
239.
2020-12-21 18:59:59By: Sebasttiao. [Female] : Scyther.
240.
2020-12-21 18:53:37By: Sebasttiao. [Male] : Mr Mime.
241.
2020-12-21 18:35:07By: Sebasttiao. [Female] : Porygon.
242.
2020-12-21 18:32:27By: Sebasttiao. [Male] : Exeggutor.
243.
2020-12-21 18:32:15By: Sebasttiao. [Female] : Nidorina.
244.
2020-12-18 20:01:02By: Sebasttiao. [Female] : Gengar.
245.
2020-12-16 21:04:46By: Sebasttiao. [Male] : Umbreon.
246.
2020-12-16 20:55:46By: Sebasttiao. [Male] : Gengar.
247.
2020-12-16 20:54:04By: Sebasttiao. [Male] : Tangela.
248.
2020-12-16 20:07:46By: Sebasttiao. [Male] : Gengar.
249.
2020-12-16 18:44:37By: Sebasttiao. [Male] : Eevee.
250.
2020-06-18 16:31:10By: Sebasttiao. [Male] : Shiny Horsea.
251.
2020-03-21 10:52:08By: Sebasttiao. [Male] : Poliwag.
252.
2020-02-16 09:25:46By: Sebasttiao. [Female] : Tentacool.
253.
2020-02-16 09:25:42By: Sebasttiao. [Male] : Goldeen.
254.
2020-02-09 16:04:06By: Sebasttiao. [Male] : Shellder.
255.
2020-02-09 11:37:08By: Sebasttiao. [Female] : Poliwag.
256.
2020-02-06 14:34:19By: Sebasttiao. [Female] : Shiny Rattata.
257.
2020-02-06 14:34:06By: Sebasttiao. [Female] : Zubat.
258.
2020-02-04 15:27:12By: Sebasttiao. [Male] : Shiny Krabby.
259.
2020-02-03 19:47:07By: Sebasttiao. [Male] : Shiny Shellder.
260.
2020-02-03 16:44:32By: Sebasttiao. [Female] : Shiny Zubat.
261.
2020-02-03 16:19:13By: Sebasttiao. [Female] : Dragonite.
262.
2020-02-03 16:09:36By: Sebasttiao. [Female] : Shiny Lapras.
263.
2020-02-03 11:58:02By: Sebasttiao. [Male] : Poliwag.
264.
2020-02-03 11:47:28By: Sebasttiao. [Female] : Shiny Raticate.
265.
2020-02-03 11:43:33By: Sebasttiao. [Male] : Shiny Rattata.
266.
2020-02-03 11:39:39By: Sebasttiao. [Female] : Shiny Rattata.
267.
2020-01-28 12:57:20By: Sebasttiao. [Male] : Zubat.
268.
2020-01-27 23:10:36By: Sebasttiao. [Male] : Shiny Machamp.
269.
2020-01-27 12:59:44By: Sebasttiao. [Male] : Squirtle.
270.
2020-01-27 12:54:07By: Sebasttiao. [Female] : Shiny Staryu.
271.
2020-01-27 12:17:16By: Sebasttiao. [Male] : Shiny Tentacool.
272.
2020-01-26 22:43:24By: Sebasttiao. [Female] : Shiny Growlithe.
273.
2020-01-26 12:29:37By: Sebasttiao. [Female] : Charmeleon.
274.
2020-01-26 10:55:45By: Sebasttiao. [Female] : Shiny Seadra.
275.
2020-01-26 10:53:00By: Sebasttiao. [Female] : Goldeen.
276.
2020-01-26 10:48:54By: Sebasttiao. [Male] : Squirtle.
277.
2020-01-26 10:32:38By: Sebasttiao. [Male] : Clefairy.
278.
2020-01-26 10:32:20By: Sebasttiao. [Male] : Golduck.
279.
2020-01-26 00:45:33By: Sebasttiao. [Female] : Poliwhirl.
280.
2020-01-26 00:44:15By: Sebasttiao. [Female] : Horsea.
281.
2020-01-26 00:44:12By: Sebasttiao. [Male] : Seaking.
282.
2020-01-26 00:44:04By: Sebasttiao. [Female] : Seaking.
283.
2020-01-26 00:43:34By: Sebasttiao. [Female] : Tentacool.
284.
2020-01-26 00:26:32By: Sebasttiao. [Female] : Shiny Zubat.
285.
2020-01-25 18:10:36By: Sebasttiao. [Female] : Shiny Krabby.
286.
2020-01-25 15:34:30By: Sebasttiao. [Female] : Shiny Rattata.
287.
2020-01-25 12:36:17By: Sebasttiao. [Male] : Horsea.
288.
2020-01-25 12:28:29By: Sebasttiao. [Female] : Shiny Staryu.
289.
2020-01-25 12:06:44By: Sebasttiao. [Female] : Poliwag.
290.
2020-01-25 01:05:56By: Sebasttiao. [Male] : Krabby.
291.
2020-01-25 00:44:49By: Sebasttiao. [Female] : Krabby.
292.
2020-01-25 00:44:45By: Sebasttiao. [Male] : Goldeen.
293.
2020-01-24 17:51:40By: Sebasttiao. [Female] : Goldeen.
294.
2020-01-24 13:34:24By: Sebasttiao. [Male] : Horsea.
295.
2020-01-24 13:33:40By: Sebasttiao. [Female] : Psyduck.
296.
2020-01-24 13:29:43By: Sebasttiao. [Female] : Krabby.
297.
2020-01-24 13:27:00By: Sebasttiao. [Male] : Poliwag.
298.
2020-01-24 13:22:36By: Sebasttiao. [Male] : Goldeen.
299.
2020-01-24 13:12:52By: Sebasttiao. [Male] : Goldeen.
300.
2020-01-24 13:12:44By: Sebasttiao. [Female] : Psyduck.
301.
2020-01-24 13:12:05By: Sebasttiao. [Male] : Horsea.
302.
2020-01-24 13:10:47By: Sebasttiao. [Female] : Shiny Starmie.
303.
2020-01-24 13:06:36By: Sebasttiao. [Male] : Poliwag.
304.
2020-01-23 19:41:14By: Sebasttiao. [Female] : Shiny Horsea.
305.
2020-01-23 16:57:47By: Sebasttiao. [Female] : Fearow.
306.
2020-01-23 16:56:51By: Sebasttiao. [Female] : Fearow.
307.
2020-01-23 16:56:47By: Sebasttiao. [Male] : Fearow.
308.
2020-01-23 16:49:46By: Sebasttiao. [Male] : Igglybuff.
309.
2020-01-23 16:03:09By: Sebasttiao. [Female] : Seaking.
310.
2020-01-23 13:42:03By: Sebasttiao. [Female] : Shiny Horsea.
311.
2020-01-22 22:19:43By: Sebasttiao. [Male] : Psyduck.
312.
2020-01-22 22:19:41By: Sebasttiao. [Male] : Seel.
313.
2020-01-22 22:19:39By: Sebasttiao. [Female] : Charmander.
314.
2020-01-22 22:18:01By: Sebasttiao. [Female] : Shiny Krabby.
315.
2020-01-22 22:14:55By: Sebasttiao. [Female] : Seel.
316.
2020-01-22 22:10:21By: Sebasttiao. [Male] : Seaking.
317.
2020-01-22 21:59:53By: Sebasttiao. [Male] : Ditto.
318.
2020-01-22 21:54:45By: Sebasttiao. [Female] : Horsea.
319.
2020-01-22 21:54:38By: Sebasttiao. [Male] : Shellder.
320.
2020-01-22 21:51:38By: Sebasttiao. [Male] : Slowpoke.
321.
2020-01-22 21:44:20By: Sebasttiao. [Female] : Staryu.
322.
2020-01-22 21:43:47By: Sebasttiao. [Male] : Poliwag.
323.
2020-01-22 21:41:16By: Sebasttiao. [Male] : Horsea.
324.
2020-01-22 21:41:08By: Sebasttiao. [Female] : Staryu.
325.
2020-01-22 21:41:05By: Sebasttiao. [Male] : Goldeen.
326.
2020-01-22 21:37:32By: Sebasttiao. [Male] : Seaking.
327.
2020-01-22 21:37:26By: Sebasttiao. [Female] : Poliwag.
328.
2020-01-22 21:30:45By: Sebasttiao. [Female] : Seaking.
329.
2020-01-22 21:27:01By: Sebasttiao. [Female] : Staryu.
330.
2020-01-22 21:22:49By: Sebasttiao. [Female] : Seel.
331.
2020-01-22 21:21:23By: Sebasttiao. [Female] : Psyduck.
332.
2020-01-22 21:20:31By: Sebasttiao. [Female] : Shiny Staryu.
333.
2020-01-22 21:20:11By: Sebasttiao. [Male] : Goldeen.
334.
2020-01-22 21:18:23By: Sebasttiao. [Male] : Tentacool.
335.
2020-01-22 21:18:21By: Sebasttiao. [Male] : Squirtle.
336.
2020-01-22 21:17:52By: Sebasttiao. [Female] : Shellder.
337.
2020-01-22 21:17:49By: Sebasttiao. [Female] : Magikarp.
338.
2020-01-22 21:17:46By: Sebasttiao. [Female] : Shellder.
339.
2020-01-22 21:11:12By: Sebasttiao. [Female] : Poliwag.
340.
2020-01-22 21:11:02By: Sebasttiao. [Male] : Tentacool.
341.
2020-01-22 20:34:36By: Sebasttiao. [Female] : Seel.
342.
2020-01-22 20:30:23By: Sebasttiao. [Female] : Tentacool.
343.
2020-01-22 19:21:24By: Sebasttiao. [Male] : Psyduck.
344.
2020-01-22 19:20:37By: Sebasttiao. [Male] : Poliwhirl.
345.
2020-01-22 16:00:17By: Sebasttiao. [Male] : Cubone.
346.
2020-01-22 13:55:29By: Sebasttiao. [Female] : Growlithe.
347.
2020-01-22 12:20:19By: Sebasttiao. [Male] : Tentacool.
348.
2020-01-21 20:21:21By: Sebasttiao. [Male] : Nidoking.
349.
2020-01-21 18:47:19By: Sebasttiao. [Female] : Horsea.
350.
2020-01-21 17:23:56By: Sebasttiao. [Female] : Rapidash.
351.
2020-01-21 17:06:14By: Sebasttiao. [Male] : Shiftry.
352.
2020-01-20 23:22:31By: Sebasttiao. [Female] : Nidoqueen.
353.
2020-01-20 20:05:51By: Sebasttiao. [Female] : Nidorino.
354.
2020-01-20 20:04:15By: Sebasttiao. [Female] : Dodrio.
355.
2020-01-20 13:30:08By: Sebasttiao. [Male] : Golem.
356.
2020-01-20 13:25:17By: Sebasttiao. [Male] : Rhydon.
357.
2020-01-20 13:22:27By: Sebasttiao. [Female] : Rhyhorn.
358.
2020-01-20 13:22:05By: Sebasttiao. [Male] : Machoke.
359.
2020-01-20 13:12:31By: Sebasttiao. [Male] : Goldeen.
360.
2020-01-20 12:39:49By: Sebasttiao. [Male] : Squirtle.
361.
2020-01-19 15:28:42By: Sebasttiao. [Male] : Snubbull.
362.
2020-01-19 14:46:57By: Sebasttiao. [Male] : Meowth.
363.
2020-01-13 14:21:58By: Sebasttiao. [Male] : Eevee.
364.
2020-01-13 13:33:38By: Sebasttiao. [Female] : Togetic.
365.
2020-01-11 16:39:56By: Sebasttiao. [Male] : Graveler.
366.
2020-01-11 16:39:10By: Sebasttiao. [Female] : Graveler.
367.
2020-01-11 16:39:07By: Sebasttiao. [Female] : Geodude.
368.
2020-01-11 16:31:51By: Sebasttiao. [Male] : Graveler.
369.
2020-01-11 14:05:48By: Sebasttiao. [Female] : Muk.
370.
2020-01-11 13:52:49By: Sebasttiao. [Female] : Shiny Raticate.
371.
2020-01-11 12:21:49By: Sebasttiao. [Female] : Mankey.
372.
2020-01-10 12:08:22By: Sebasttiao. [Female] : Dugtrio.
373.
2020-01-09 21:16:41By: Sebasttiao. [Male] : Gengar.
374.
2020-01-09 21:08:48By: Sebasttiao. [Male] : Haunter.
375.
2020-01-09 20:42:20By: Sebasttiao. [Female] : Wartortle.
376.
2020-01-09 11:27:02By: Sebasttiao. [Male] : Shiny Vileplume.
377.
2020-01-08 21:32:16By: Sebasttiao. [Male] : Venusaur.
378.
2020-01-08 21:28:33By: Sebasttiao. [Female] : Exeggutor.
379.
2020-01-08 21:21:56By: Sebasttiao. [Female] : Oddish.
380.
2020-01-08 13:17:58By: Sebasttiao. [Female] : Golduck.
381.
2020-01-08 13:15:49By: Sebasttiao. [Female] : Golduck.
382.
2020-01-08 13:14:40By: Sebasttiao. [Male] : Golduck.
383.
2020-01-08 12:50:58By: Sebasttiao. [Female] : Krabby.
384.
2020-01-07 23:13:01By: Sebasttiao. [Female] : Machop.
385.
2020-01-07 23:11:08By: Sebasttiao. [Male] : Krabby.
386.
2020-01-07 22:57:38By: Sebasttiao. [Male] : Poliwhirl.
387.
2020-01-07 22:48:33By: Sebasttiao. [Female] : Krabby.
388.
2020-01-07 22:48:28By: Sebasttiao. [Female] : Poliwag.
389.
2020-01-07 22:42:54By: Sebasttiao. [Female] : Slowpoke.
390.
2020-01-07 22:36:54By: Sebasttiao. [Female] : Machop.
391.
2020-01-07 22:19:32By: Sebasttiao. [Male] : Golbat.
392.
2020-01-07 22:14:42By: Sebasttiao. [Female] : Fearow.
393.
2020-01-07 22:10:53By: Sebasttiao. [Male] : Jigglypuff.
394.
2020-01-07 22:08:06By: Sebasttiao. [Female] : Clefairy.
395.
2020-01-07 21:48:31By: Sebasttiao. [Male] : Omanyte.
396.
2020-01-07 21:42:32By: Sebasttiao. [Female] : Aipom.
397.
2020-01-07 14:47:09By: Sebasttiao. [Female] : Clefairy.
398.
2020-01-05 22:12:32By: Sebasttiao. [Male] : Charmander.
399.
2020-01-05 22:07:11By: Sebasttiao. [Male] : Sandshrew.
400.
2020-01-05 22:06:15By: Sebasttiao. [Male] : Cubone.
401.
2020-01-05 22:02:59By: Sebasttiao. [Male] : Cubone.
402.
2020-01-05 22:02:29By: Sebasttiao. [Female] : Sandshrew.
403.
2020-01-05 22:01:50By: Sebasttiao. [Female] : Abra.
404.
2020-01-05 22:01:27By: Sebasttiao. [Male] : Meowth.
405.
2020-01-05 21:18:32By: Sebasttiao. [Male] : Staryu.
406.
2020-01-05 21:18:27By: Sebasttiao. [Male] : Starmie.
407.
2020-01-05 21:18:00By: Sebasttiao. [Male] : Slowbro.
408.
2020-01-05 21:14:35By: Sebasttiao. [Female] : Golduck.
409.
2020-01-05 21:12:58By: Sebasttiao. [Female] : Slowpoke.
410.
2020-01-05 21:12:47By: Sebasttiao. [Male] : Squirtle.
411.
2020-01-05 21:07:42By: Sebasttiao. [Female] : Shiny Weepinbell.
412.
2020-01-05 21:06:24By: Sebasttiao. [Female] : Exeggcute.
413.
2020-01-05 21:06:15By: Sebasttiao. [Female] : Ivysaur.
414.
2020-01-05 21:03:53By: Sebasttiao. [Female] : Exeggcute.
415.
2020-01-05 21:00:33By: Sebasttiao. [Male] : Jigglypuff.
416.
2020-01-05 20:59:41By: Sebasttiao. [Female] : Cubone.
417.
2020-01-05 20:55:31By: Sebasttiao. [Female] : Bulbasaur.
418.
2020-01-05 20:55:09By: Sebasttiao. [Male] : Ekans.
419.
2020-01-05 20:54:57By: Sebasttiao. [Female] : Psyduck.
420.
2020-01-05 20:48:16By: Sebasttiao. [Female] : Pidgey.
421.
2020-01-05 20:47:32By: Sebasttiao. [Male] : Bellsprout.
422.
2020-01-05 20:38:55By: Sebasttiao. [Female] : Gastly.
423.
2020-01-05 15:34:40By: Sebasttiao. [Female] : Geodude.
424.
2020-01-05 15:31:41By: Sebasttiao. [Female] : Doduo.
425.
2020-01-05 15:29:07By: Sebasttiao. [Male] : Tangela.
426.
2020-01-05 15:14:42By: Sebasttiao. [Female] : Tangela.
427.
2020-01-05 15:12:40By: Sebasttiao. [Male] : Tangela.
428.
2020-01-05 15:10:44By: Sebasttiao. [Male] : Tangela.
429.
2020-01-05 15:09:52By: Sebasttiao. [Female] : Tangela.
430.
2020-01-05 15:09:50By: Sebasttiao. [Male] : Tangela.
431.
2020-01-05 15:09:00By: Sebasttiao. [Male] : Tangela.
432.
2020-01-05 15:04:49By: Sebasttiao. [Male] : Kakuna.
433.
2020-01-05 15:04:41By: Sebasttiao. [Male] : Shiny Weedle.
434.
2020-01-05 14:44:36By: Sebasttiao. [Male] : Victreebel.
435.
2020-01-05 14:44:32By: Sebasttiao. [Male] : Vileplume.
436.
2020-01-04 16:11:57By: Sebasttiao. [Female] : Poliwag.
437.
2018-09-09 12:32:38By: Sebasttiao. [Male] : Magikarp.
438.
2018-08-27 12:04:10By: Sebasttiao. [Male] : Shiny Venomoth.
439.
2018-08-26 20:42:45By: Sebasttiao. [Male] : Goldeen.
440.
2018-08-26 19:53:19By: Sebasttiao. [Male] : Ninetales.
441.
2018-08-26 19:35:47By: Sebasttiao. [Female] : Rapidash.
442.
2018-08-26 14:58:53By: Sebasttiao. [Female] : Psyduck.
443.
2018-08-26 11:49:45By: Sebasttiao. [Male] : Voltorb.