Pokemon kpdo - Exaioros.com - lastcatch - Tibia Pokemon Server - Otpokemon

Redes Sociais

Search catchs player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character Catchs
Name:
Last Catchs
1.
2022-11-24 02:57:01By: Yami Yugi. [Male] : Shiny Seaking.
2.
2022-11-15 09:42:32By: Yami Yugi. [Male] : Shiny Staryu.
3.
2022-11-15 09:42:29By: Yami Yugi. [Male] : Gengar.
4.
2022-11-11 23:10:25By: Yami Yugi. [Male] : Magikarp.
5.
2022-11-09 05:00:17By: Yami Yugi. [Male] : Magikarp.
6.
2022-11-09 04:55:36By: Yami Yugi. [Female] : Shiny Seel.
7.
2022-07-30 02:39:16By: Yami Yugi. [Female] : Shiny Seadra.
8.
2022-07-28 02:05:26By: Yami Yugi. [Male] : Cloyster.
9.
2022-07-25 17:50:53By: Yami Yugi. [Male] : Seaking.
10.
2022-07-23 03:27:46By: Yami Yugi. [Male] : Squirtle.
11.
2022-07-06 21:20:48By: Yami Yugi. [Female] : Shiny Krabby.
12.
2022-04-27 07:20:39By: Yami Yugi. [Female] : Shellder.
13.
2022-04-27 07:10:36By: Yami Yugi. [Male] : Tangrowth.
14.
2022-04-27 07:10:34By: Yami Yugi. [Female] : Tangrowth.
15.
2022-04-23 07:13:59By: Yami Yugi. [Male] : Horsea.
16.
2022-04-23 07:13:56By: Yami Yugi. [Male] : Squirtle.
17.
2022-04-14 02:15:27By: Yami Yugi. [Male] : Shiny Staryu.
18.
2022-04-13 22:53:55By: Yami Yugi. [Female] : Starmie.
19.
2022-04-13 22:53:42By: Yami Yugi. [Female] : Slowpoke.
20.
2022-04-13 22:52:45By: Yami Yugi. [Female] : Slowpoke.
21.
2022-04-13 22:52:43By: Yami Yugi. [Male] : Slowpoke.
22.
2022-04-13 22:21:32By: Yami Yugi. [Female] : Exeggutor.
23.
2022-04-12 23:11:06By: Yami Yugi. [Male] : Shiny Staryu.
24.
2022-04-12 23:09:24By: Yami Yugi. [Female] : Goldeen.
25.
2022-04-12 23:06:36By: Yami Yugi. [Female] : Seel.
26.
2022-04-12 23:04:49By: Yami Yugi. [Male] : Shiny Horsea.
27.
2022-04-12 20:50:38By: Yami Yugi. [Female] : Exeggutor.
28.
2022-04-12 06:36:38By: Yami Yugi. [Male] : Golem.
29.
2022-04-11 22:29:00By: Yami Yugi. [Female] : Shiny Tentacruel.
30.
2022-04-11 20:44:52By: Yami Yugi. [Female] : Shiny Caterpie.
31.
2022-04-10 07:31:31By: Yami Yugi. [Male] : Wartortle.
32.
2022-04-10 02:02:30By: Yami Yugi. [Male] : Squirtle.
33.
2022-04-10 02:02:29By: Yami Yugi. [Female] : Slowbro.
34.
2022-04-10 02:02:28By: Yami Yugi. [Female] : Tentacool.
35.
2022-04-10 02:02:22By: Yami Yugi. [Male] : Poliwag.
36.
2022-04-10 02:02:21By: Yami Yugi. [Female] : Shellder.
37.
2022-04-10 02:02:18By: Yami Yugi. [Male] : Shellder.
38.
2022-04-10 02:02:12By: Yami Yugi. [Female] : Starmie.
39.
2022-04-10 02:02:05By: Yami Yugi. [Male] : Squirtle.
40.
2022-04-10 02:02:00By: Yami Yugi. [Female] : Seaking.
41.
2022-04-10 01:59:31By: Yami Yugi. [Male] : Spearow.
42.
2022-04-10 01:59:10By: Yami Yugi. [Male] : Rattata.
43.
2022-04-10 01:39:53By: Yami Yugi. [Female] : Krabby.
44.
2022-04-09 22:30:52By: Yami Yugi. [Male] : Meditite.
45.
2022-04-09 21:21:33By: Yami Yugi. [Female] : Tentacool.
46.
2022-04-09 21:21:32By: Yami Yugi. [Male] : Kingler.
47.
2022-04-09 21:21:30By: Yami Yugi. [Female] : Tentacool.
48.
2022-04-09 21:21:29By: Yami Yugi. [Male] : Staryu.
49.
2022-04-09 21:21:28By: Yami Yugi. [Male] : Dewgong.
50.
2022-04-08 13:04:53By: Yami Yugi. [Female] : Clefairy.
51.
2022-04-08 13:03:55By: Yami Yugi. [Female] : Jigglypuff.
52.
2022-04-08 13:00:43By: Yami Yugi. [Male] : Zubat.
53.
2022-04-08 13:00:42By: Yami Yugi. [Male] : Zubat.
54.
2022-04-08 13:00:41By: Yami Yugi. [Female] : Geodude.
55.
2022-04-08 13:00:40By: Yami Yugi. [Female] : Geodude.
56.
2022-04-08 12:59:11By: Yami Yugi. [Female] : Fearow.
57.
2022-04-08 12:58:37By: Yami Yugi. [Female] : Igglybuff.
58.
2022-04-08 12:58:06By: Yami Yugi. [Male] : Weedle.
59.
2022-04-08 12:58:02By: Yami Yugi. [Female] : Oddish.
60.
2022-04-08 12:56:29By: Yami Yugi. [Male] : Nidoranfe.
61.
2022-04-08 12:52:17By: Yami Yugi. [Female] : Caterpie.
62.
2022-04-08 12:51:55By: Yami Yugi. [Female] : Weedle.
63.
2022-04-08 12:50:34By: Yami Yugi. [Female] : Nidoran.
64.
2022-04-08 12:50:22By: Yami Yugi. [Female] : Lickitung.
65.
2022-04-08 12:48:54By: Yami Yugi. [Female] : Gloom.
66.
2022-04-08 12:47:57By: Yami Yugi. [Male] : Pidgeotto.
67.
2022-04-08 12:46:51By: Yami Yugi. [Male] : Paras.
68.
2022-04-08 12:46:27By: Yami Yugi. [Female] : Kakuna.
69.
2022-04-08 12:45:31By: Yami Yugi. [Male] : Ekans.
70.
2022-04-08 12:45:08By: Yami Yugi. [Female] : Raticate.
71.
2022-04-08 12:43:13By: Yami Yugi. [Female] : Nidorino.
72.
2022-04-08 10:53:23By: Yami Yugi. [Male] : Tentacool.
73.
2022-04-08 10:53:19By: Yami Yugi. [Male] : Horsea.
74.
2022-04-08 10:53:18By: Yami Yugi. [Female] : Horsea.
75.
2022-04-08 10:53:16By: Yami Yugi. [Male] : Krabby.
76.
2022-04-08 10:53:14By: Yami Yugi. [Female] : Seaking.
77.
2022-04-08 10:53:11By: Yami Yugi. [Male] : Tentacool.
78.
2022-04-08 10:53:10By: Yami Yugi. [Female] : Krabby.
79.
2022-04-08 10:53:09By: Yami Yugi. [Male] : Poliwag.
80.
2022-04-08 10:53:07By: Yami Yugi. [Male] : Magikarp.
81.
2022-04-08 10:53:03By: Yami Yugi. [Female] : Poliwag.
82.
2022-04-08 10:53:01By: Yami Yugi. [Male] : Poliwag.
83.
2022-04-08 10:52:54By: Yami Yugi. [Male] : Poliwhirl.
84.
2022-04-08 10:52:51By: Yami Yugi. [Male] : Wartortle.
85.
2022-04-03 20:27:27By: Yami Yugi. [Female] : Staraptor.
86.
2022-04-03 20:27:27By: Yami Yugi. [Male] : Flareon.
87.
2022-04-03 20:27:27By: Yami Yugi. [Male] : Flareon.
88.
2022-04-03 20:27:27By: Yami Yugi. [Male] : Pidgeot.
89.
2022-04-03 20:27:27By: Yami Yugi. [Male] : Shiny Pinsir.
90.
2022-04-03 20:27:27By: Yami Yugi. [Male] : Eevee.
91.
2022-04-03 20:27:27By: Yami Yugi. [Female] : Flareon.
92.
2022-04-03 20:27:27By: Yami Yugi. [Female] : Eevee.
93.
2022-04-03 20:27:27By: Yami Yugi. [Female] : Flareon.
94.
2022-04-03 20:27:27By: Yami Yugi. [Female] : Pidgeot.
95.
2022-04-03 20:27:27By: Yami Yugi. [Female] : Pidgeot.
96.
2022-03-29 12:19:42By: Yami Yugi. [Female] : Seel.
97.
2022-01-10 10:18:20By: Yami Yugi. [Female] : Ampharos.
98.
2022-01-10 10:05:11By: Yami Yugi. [Female] : Abra.
99.
2022-01-10 09:51:13By: Yami Yugi. [Female] : Diglett.
100.
2021-12-05 00:12:48By: Yami Yugi. [Male] : Shiny Caterpie.
101.
2021-10-09 12:26:14By: Yami Yugi. [Female] : Shiny Kingler.
102.
2021-09-07 01:12:35By: Yami Yugi. [Male] : Marill.
103.
2020-08-22 11:44:04By: Yami Yugi. [Male] : Shellos.
104.
2020-05-22 10:46:41By: Yami Yugi. [Female] : Shuckle.
105.
2020-05-04 22:45:09By: Yami Yugi. [Male] : Shiny Kingler.
106.
2020-05-02 21:42:02By: Yami Yugi. [Female] : Piloswine.
107.
2020-05-02 09:44:08By: Yami Yugi. [Female] : Probopass.
108.
2020-05-02 09:35:43By: Yami Yugi. [Female] : Crobat.
109.
2020-05-02 09:35:42By: Yami Yugi. [Female] : Crobat.
110.
2020-04-25 21:50:04By: Yami Yugi. [Female] : Slowpoke.
111.
2020-04-25 21:50:01By: Yami Yugi. [Male] : Poliwhirl.
112.
2020-04-25 09:10:00By: Yami Yugi. [Female] : Shiny Tentacool.
113.
2020-04-25 09:09:41By: Yami Yugi. [Female] : Tentacool.
114.
2020-04-25 09:09:36By: Yami Yugi. [Female] : Goldeen.
115.
2020-04-25 09:08:14By: Yami Yugi. [Male] : Kingler.
116.
2020-04-19 04:13:41By: Yami Yugi. [Female] : Shiny Staryu.
117.
2020-04-04 06:58:47By: Yami Yugi. [Female] : Lucario.
118.
2020-01-08 10:12:07By: Yami Yugi. [Female] : Shiny Primeape.
119.
2020-01-07 08:36:45By: Yami Yugi. [Female] : Shiny Politoed.
120.
2020-01-06 06:26:48By: Yami Yugi. [Male] : Shiny Primeape.
121.
2020-01-05 07:25:54By: Yami Yugi. [Female] : Riolu.
122.
2020-01-05 07:23:35By: Yami Yugi. [Male] : Ditto.
123.
2020-01-05 06:48:21By: Yami Yugi. [Female] : Meowth.
124.
2020-01-05 03:51:18By: Yami Yugi. [Male] : Raichu.
125.
2020-01-05 02:19:55By: Yami Yugi. [Female] : Ancient Blastoise.
126.
2019-12-31 20:00:51By: Yami Yugi. [Male] : Shiny Krabby.
127.
2019-12-31 02:47:38By: Yami Yugi. [Male] : Machoke.
128.
2019-12-29 09:05:50By: Yami Yugi. [Male] : Shiny Weedle.
129.
2019-12-27 01:29:21By: Yami Yugi. [Male] : Shiny Machoke.
130.
2019-12-27 01:26:41By: Yami Yugi. [Male] : Shiny Primeape.
131.
2019-12-26 16:16:50By: Yami Yugi. [Male] : Ditto.
132.
2019-12-26 15:43:21By: Yami Yugi. [Male] : Shiny Primeape.
133.
2019-12-25 15:25:36By: Yami Yugi. [Male] : Poliwrath.
134.
2019-12-25 15:25:31By: Yami Yugi. [Female] : Poliwrath.
135.
2019-12-23 15:55:42By: Yami Yugi. [Female] : Shiny Kakuna.
136.
2019-12-23 15:48:50By: Yami Yugi. [Female] : Staraptor.
137.
2019-12-23 15:37:32By: Yami Yugi. [Female] : Togekiss.
138.
2019-12-23 15:07:58By: Yami Yugi. [Male] : Beedrill.
139.
2019-12-23 15:07:55By: Yami Yugi. [Female] : Fearow.
140.
2019-12-23 15:07:38By: Yami Yugi. [Male] : Beedrill.
141.
2019-12-23 01:59:29By: Yami Yugi. [Female] : Shiny Zubat.
142.
2019-12-22 04:13:57By: Yami Yugi. [Female] : Shiny Krabby.
143.
2019-08-15 09:28:03By: Yami Yugi. [Male] : Shiny Gloom.
144.
2018-03-17 08:17:22By: Yami Yugi. [Female] : Shiny Weedle.
145.
2018-01-29 01:21:25By: Yami Yugi. [Male] : Salamence.
146.
2018-01-20 09:52:40By: Yami Yugi. [Female] : Shiny Nidorina.
147.
2018-01-19 23:52:16By: Yami Yugi. [Male] : Shiny Metapod.
148.
2018-01-11 09:07:33By: Yami Yugi. [Male] : Marill.
149.
2018-01-11 08:55:11By: Yami Yugi. [Male] : Squirtle.
150.
2018-01-11 01:10:54By: Yami Yugi. [Male] : Ursaring.
151.
2018-01-11 00:58:02By: Yami Yugi. [Female] : Shiny Slowbro.
152.
2018-01-11 00:49:38By: Yami Yugi. [Male] : Poliwhirl.
153.
2018-01-11 00:45:16By: Yami Yugi. [Female] : Shiny Slowbro.
154.
2018-01-10 10:16:31By: Yami Yugi. [Female] : Shiny Dratini.
155.
2018-01-10 07:50:59By: Yami Yugi. [Female] : Tangrowth.
156.
2018-01-10 07:15:19By: Yami Yugi. [Male] : Shiny Cloyster.
157.
2018-01-09 10:19:23By: Yami Yugi. [Female] : Shiny Dragonite.
158.
2018-01-09 10:10:03By: Yami Yugi. [Female] : Togepi.
159.
2018-01-08 09:50:17By: Yami Yugi. [Male] : Shiny Kakuna.
160.
2018-01-08 09:43:08By: Yami Yugi. [Male] : Shiny Staryu.
161.
2018-01-08 09:37:23By: Yami Yugi. [Female] : Shiny Dugtrio.
162.
2018-01-08 09:30:22By: Yami Yugi. [Female] : Shiny Exeggutor.
163.
2018-01-08 08:05:08By: Yami Yugi. [Male] : Shiny Flygon.
164.
2018-01-08 02:49:20By: Yami Yugi. [Male] : Shiny Parasect.
165.
2018-01-08 01:49:15By: Yami Yugi. [Male] : Shiny Flygon.
166.
2018-01-08 00:36:01By: Yami Yugi. [Male] : Hippopotas.
167.
2018-01-07 12:35:15By: Yami Yugi. [Male] : Gengar.
168.
2018-01-07 12:11:47By: Yami Yugi. [Female] : Ditto.
169.
2018-01-06 23:10:42By: Yami Yugi. [Female] : Diglett.
170.
2018-01-06 23:07:33By: Yami Yugi. [Female] : Shiny Dewgong.
171.
2018-01-06 08:18:18By: Yami Yugi. [Female] : Probopass.
172.
2018-01-05 08:19:00By: Yami Yugi. [Male] : Shiny Raichu.
173.
2018-01-05 08:19:00By: Yami Yugi. [Male] : Shiny Voltorb.
174.
2018-01-05 08:19:00By: Yami Yugi. [Female] : Shiny Raichu.
175.
2018-01-05 08:19:00By: Yami Yugi. [Male] : Shiny Raichu.
176.
2018-01-05 08:19:00By: Yami Yugi. [Male] : Shiny Raichu.
177.
2018-01-05 08:19:00By: Yami Yugi. [Male] : Shiny Raichu.
178.
2018-01-05 08:19:00By: Yami Yugi. [Female] : Shiny Raichu.
179.
2018-01-05 08:19:00By: Yami Yugi. [Female] : Shiny Ampharos.
180.
2018-01-05 08:19:00By: Yami Yugi. [Female] : Shiny Raichu.
181.
2018-01-05 08:19:00By: Yami Yugi. [Female] : Shiny Raichu.
182.
2018-01-04 02:25:50By: Yami Yugi. [Female] : Togetic.
183.
2018-01-04 01:42:12By: Yami Yugi. [Female] : Muk.
184.
2018-01-03 10:32:17By: Yami Yugi. [Male] : Golbat.
185.
2018-01-03 10:32:13By: Yami Yugi. [Male] : Graveler.
186.
2018-01-03 10:32:11By: Yami Yugi. [Male] : Geodude.
187.
2018-01-03 09:39:54By: Yami Yugi. [Male] : Shiny Ariados.
188.
2018-01-03 09:38:15By: Yami Yugi. [Male] : Shiny Crobat.
189.
2018-01-03 09:23:00By: Yami Yugi. [Female] : Shiny Ariados.
190.
2018-01-03 08:12:20By: Yami Yugi. [Male] : Wartortle.
191.
2018-01-03 08:06:35By: Yami Yugi. [Female] : Shiny Golduck.
192.
2018-01-03 02:28:19By: Yami Yugi. [Female] : Flareon.
193.
2018-01-03 02:24:31By: Yami Yugi. [Male] : Exeggutor.
194.
2018-01-03 02:23:44By: Yami Yugi. [Female] : Aipom.
195.
2018-01-03 02:14:25By: Yami Yugi. [Male] : Dugtrio.
196.
2018-01-03 02:03:28By: Yami Yugi. [Male] : Nidorino.
197.
2018-01-03 02:03:12By: Yami Yugi. [Male] : Nidorina.
198.
2018-01-03 02:02:42By: Yami Yugi. [Female] : Farfetchd.
199.
2018-01-03 01:57:42By: Yami Yugi. [Female] : Golduck.
200.
2018-01-03 01:19:53By: Yami Yugi. [Male] : Shiny Golduck.
201.
2018-01-03 01:19:13By: Yami Yugi. [Male] : Starmie.
202.
2018-01-03 01:07:50By: Yami Yugi. [Male] : Shiny Paras.
203.
2018-01-03 00:10:05By: Yami Yugi. [Female] : Shiny Raichu.
204.
2018-01-02 23:57:42By: Yami Yugi. [Male] : Raichu.
205.
2018-01-02 23:56:08By: Yami Yugi. [Female] : Shiny Raichu.
206.
2018-01-02 23:54:41By: Yami Yugi. [Female] : Shiny Raichu.
207.
2018-01-02 23:52:02By: Yami Yugi. [Female] : Shiny Raichu.
208.
2018-01-02 23:51:39By: Yami Yugi. [Male] : Shiny Electrode.
209.
2018-01-02 23:48:17By: Yami Yugi. [Female] : Shiny Raichu.
210.
2018-01-02 23:46:17By: Yami Yugi. [Male] : Shiny Electrode.
211.
2018-01-02 23:44:52By: Yami Yugi. [Female] : Shiny Raichu.
212.
2018-01-02 10:08:01By: Yami Yugi. [Male] : Shiny Raichu.
213.
2018-01-02 09:53:04By: Yami Yugi. [Male] : Shiny Voltorb.
214.
2018-01-02 09:52:11By: Yami Yugi. [Male] : Shiny Voltorb.
215.
2018-01-02 09:34:19By: Yami Yugi. [Male] : Dodrio.
216.
2018-01-02 08:52:23By: Yami Yugi. [Female] : Shiny Rhydon.
217.
2018-01-02 08:44:23By: Yami Yugi. [Male] : Shiny Slowbro.
218.
2018-01-02 08:43:57By: Yami Yugi. [Male] : Slowbro.
219.
2018-01-02 08:39:45By: Yami Yugi. [Male] : Shiny Slowbro.
220.
2018-01-02 08:05:50By: Yami Yugi. [Female] : Paras.
221.
2018-01-02 08:05:44By: Yami Yugi. [Male] : Exeggcute.
222.
2018-01-02 04:10:56By: Yami Yugi. [Male] : Golem.
223.
2018-01-02 00:57:46By: Yami Yugi. [Male] : Shiny Bellsprout.
224.
2018-01-02 00:50:58By: Yami Yugi. [Male] : Pineco.
225.
2018-01-02 00:50:24By: Yami Yugi. [Female] : Shiny Pinsir.
226.
2018-01-02 00:39:39By: Yami Yugi. [Male] : Magcargo.
227.
2018-01-02 00:28:12By: Yami Yugi. [Male] : Shiny Crobat.
228.
2018-01-01 23:18:46By: Yami Yugi. [Female] : Machop.
229.
2018-01-01 22:44:39By: Yami Yugi. [Female] : Shiny Rattata.
230.
2018-01-01 00:16:05By: Yami Yugi. [Male] : Poliwrath.
231.
2018-01-01 00:16:03By: Yami Yugi. [Female] : Poliwrath.
232.
2018-01-01 00:11:59By: Yami Yugi. [Female] : Politoed.
233.
2018-01-01 00:11:09By: Yami Yugi. [Female] : Primeape.
234.
2017-12-31 23:38:39By: Yami Yugi. [Female] : Slowpoke.
235.
2017-12-31 13:50:25By: Yami Yugi. [Female] : Voltorb.
236.
2017-12-31 13:49:13By: Yami Yugi. [Male] : Magnemite.
237.
2017-12-31 13:45:27By: Yami Yugi. [Female] : Electrode.
238.
2017-12-31 13:45:09By: Yami Yugi. [Male] : Raichu.
239.
2017-12-31 11:59:32By: Yami Yugi. [Female] : Shiny Crobat.
240.
2017-12-31 10:11:22By: Yami Yugi. [Male] : Shiny Crobat.
241.
2017-12-31 09:45:17By: Yami Yugi. [Male] : Chikorita.
242.
2017-12-31 04:42:27By: Yami Yugi. [Female] : Charmander.
243.
2017-12-31 04:42:13By: Yami Yugi. [Male] : Ninetales.
244.
2017-12-31 04:41:33By: Yami Yugi. [Male] : Vulpix.
245.
2017-12-31 04:39:13By: Yami Yugi. [Male] : Charmeleon.
246.
2017-12-31 04:37:41By: Yami Yugi. [Female] : Rapidash.
247.
2017-12-31 04:30:34By: Yami Yugi. [Male] : Growlithe.
248.
2017-12-31 04:30:09By: Yami Yugi. [Female] : Vulpix.
249.
2017-12-31 01:01:18By: Yami Yugi. [Male] : Misdreavus.
250.
2017-12-31 00:41:19By: Yami Yugi. [Female] : Magmar.
251.
2017-12-31 00:37:28By: Yami Yugi. [Male] : Sneasel.
252.
2017-12-31 00:25:48By: Yami Yugi. [Male] : Hitmontop.
253.
2017-12-30 12:49:47By: Yami Yugi. [Male] : Pinsir.
254.
2017-12-30 12:22:56By: Yami Yugi. [Male] : Charizard.
255.
2017-12-30 12:21:41By: Yami Yugi. [Female] : Typhlosion.
256.
2017-12-30 12:12:52By: Yami Yugi. [Female] : Shiny Crobat.
257.
2017-12-30 12:12:00By: Yami Yugi. [Female] : Caterpie.
258.
2017-12-30 12:11:49By: Yami Yugi. [Female] : Nidoqueen.
259.
2017-12-30 12:11:38By: Yami Yugi. [Female] : Nidoking.
260.
2017-12-30 12:10:45By: Yami Yugi. [Male] : Ariados.
261.
2017-12-30 12:10:22By: Yami Yugi. [Female] : Crobat.
262.
2017-12-30 12:10:20By: Yami Yugi. [Male] : Crobat.
263.
2017-12-30 12:10:09By: Yami Yugi. [Male] : Machop.
264.
2017-12-30 12:08:39By: Yami Yugi. [Male] : Machamp.
265.
2017-12-30 12:03:45By: Yami Yugi. [Male] : Jynx.
266.
2017-12-30 12:01:43By: Yami Yugi. [Male] : Cloyster.
267.
2017-12-30 12:01:42By: Yami Yugi. [Male] : Cloyster.
268.
2017-12-30 12:01:18By: Yami Yugi. [Male] : Shellder.
269.
2017-12-30 12:00:27By: Yami Yugi. [Female] : Squirtle.
270.
2017-12-30 12:00:16By: Yami Yugi. [Male] : Machop.
271.
2017-12-30 11:42:34By: Yami Yugi. [Female] : Meowth.
272.
2017-12-30 11:41:30By: Yami Yugi. [Female] : Cacturne.
273.
2017-12-30 02:47:02By: Yami Yugi. [Female] : Makuhita.
274.
2017-12-29 01:29:35By: Yami Yugi. [Female] : Meditite.
275.
2017-12-29 01:04:43By: Yami Yugi. [Male] : Shiny Gengar.
276.
2017-12-28 08:02:39By: Yami Yugi. [Female] : Shiny Rattata.
277.
2017-12-28 08:02:38By: Yami Yugi. [Male] : Rattata.
278.
2017-12-27 10:27:27By: Yami Yugi. [Male] : Shiny Caterpie.
279.
2017-12-27 09:44:28By: Yami Yugi. [Male] : Shiny Gengar.
280.
2017-12-27 09:30:09By: Yami Yugi. [Female] : Cubone.
281.
2017-12-27 02:45:19By: Yami Yugi. [Female] : Shiny Umbreon.
282.
2017-12-27 01:47:44By: Yami Yugi. [Female] : Shiny Gengar.
283.
2017-12-26 09:47:58By: Yami Yugi. [Male] : Shiny Gengar.
284.
2017-12-26 04:46:22By: Yami Yugi. [Female] : Shiny Gengar.
285.
2017-12-26 04:08:36By: Yami Yugi. [Male] : Shiny Caterpie.
286.
2017-12-25 23:20:40By: Yami Yugi. [Female] : Sharpedo.
287.
2017-12-25 23:20:01By: Yami Yugi. [Male] : Sharpedo.
288.
2017-12-25 23:05:35By: Yami Yugi. [Male] : Dusclops.
289.
2017-12-25 11:40:25By: Yami Yugi. [Male] : Machop.
290.
2017-12-25 11:39:37By: Yami Yugi. [Male] : Shedinja.
291.
2017-12-25 11:34:42By: Yami Yugi. [Female] : Shiny Dusclops.
292.
2017-12-25 11:30:49By: Yami Yugi. [Male] : Seel.
293.
2017-12-25 11:30:47By: Yami Yugi. [Male] : Diglett.
294.
2017-12-25 11:29:08By: Yami Yugi. [Male] : Psyduck.
295.
2017-12-25 11:28:54By: Yami Yugi. [Male] : Charmander.
296.
2017-12-25 11:28:48By: Yami Yugi. [Female] : Squirtle.
297.
2017-12-25 11:28:43By: Yami Yugi. [Female] : Cubone.
298.
2017-12-25 11:28:39By: Yami Yugi. [Male] : Gastly.
299.
2017-12-25 11:15:21By: Yami Yugi. [Female] : Pikachu.
300.
2017-12-25 11:10:22By: Yami Yugi. [Female] : Umbreon.
301.
2017-12-25 05:33:33By: Yami Yugi. [Male] : Jigglypuff.
302.
2017-12-25 05:33:25By: Yami Yugi. [Male] : Abra.
303.
2017-12-25 05:32:01By: Yami Yugi. [Female] : Parasect.
304.
2017-12-25 05:22:10By: Yami Yugi. [Female] : Furret.
305.
2017-12-25 05:20:56By: Yami Yugi. [Female] : Hoothoot.
306.
2017-12-25 02:34:03By: Yami Yugi. [Male] : Shiny Geodude.
307.
2017-12-25 01:53:56By: Yami Yugi. [Female] : Shiny Rattata.
308.
2017-12-25 01:47:40By: Yami Yugi. [Female] : Shiny Zubat.
309.
2017-12-23 23:52:58By: Yami Yugi. [Male] : Doduo.
310.
2017-12-23 00:45:01By: Yami Yugi. [Female] : Shiny Magnezone.
311.
2017-12-22 22:48:56By: Yami Yugi. [Male] : Shiny Pichu.
312.
2017-12-21 21:43:57By: Yami Yugi. [Female] : Shiftry.
313.
2017-12-20 07:24:00By: Yami Yugi. [Male] : Shiny Nidoqueen.
314.
2017-12-20 07:20:27By: Yami Yugi. [Male] : Shiny Exeggutor.
315.
2017-12-20 07:17:29By: Yami Yugi. [Male] : Shiny Nidoqueen.
316.
2017-12-20 06:50:37By: Yami Yugi. [Male] : Shiny Tangela.
317.
2017-12-20 06:49:32By: Yami Yugi. [Male] : Shiny Nidoking.
318.
2017-12-18 12:26:51By: Yami Yugi. [Male] : Shiny Rattata.
319.
2017-12-18 12:03:10By: Yami Yugi. [Female] : Stantler.
320.
2017-12-18 05:28:40By: Yami Yugi. [Female] : Pichu.
321.
2017-12-18 04:17:01By: Yami Yugi. [Male] : Chatot.
322.
2017-12-17 00:19:30By: Yami Yugi. [Female] : Ledyba.
323.
2017-12-16 23:59:15By: Yami Yugi. [Female] : Shiny Caterpie.
324.
2017-12-15 09:55:10By: Yami Yugi. [Female] : Shiny Lickitung.
325.
2017-12-15 05:28:18By: Yami Yugi. [Male] : Shiny Rattata.
326.
2017-12-15 05:27:56By: Yami Yugi. [Female] : Venonat.
327.
2017-12-15 01:11:28By: Yami Yugi. [Female] : Shiny Zubat.
328.
2017-12-15 01:11:26By: Yami Yugi. [Female] : Rattata.
329.
2017-12-14 05:45:14By: Yami Yugi. [Male] : Flygon.
330.
2017-12-13 13:19:44By: Yami Yugi. [Female] : Beedrill.
331.
2017-12-13 09:23:24By: Yami Yugi. [Male] : Starmie.
332.
2017-12-13 09:23:23By: Yami Yugi. [Male] : Starmie.
333.
2017-12-13 03:22:40By: Yami Yugi. [Female] : Shiny Horsea.
334.
2017-12-11 09:34:57By: Yami Yugi. [Male] : Tangela.
335.
2017-12-11 07:13:14By: Yami Yugi. [Male] : Gengar.
336.
2017-12-10 02:37:16By: Yami Yugi. [Female] : Shiny Kingler.
337.
2017-12-10 02:29:42By: Yami Yugi. [Male] : Shiny Krabby.
338.
2017-12-10 02:21:15By: Yami Yugi. [Male] : Shiny Krabby.
339.
2017-12-09 23:36:14By: Yami Yugi. [Male] : Shiny Rattata.
340.
2017-12-09 23:21:54By: Yami Yugi. [Male] : Shiny Kingler.
341.
2017-12-08 08:58:42By: Yami Yugi. [Female] : Gengar.
342.
2017-12-06 10:02:29By: Yami Yugi. [Male] : Banette.
343.
2017-12-06 00:36:28By: Yami Yugi. [Male] : Squirtle.
344.
2017-12-05 11:19:59By: Yami Yugi. [Male] : Shiny Kingler.
345.
2017-12-05 10:57:41By: Yami Yugi. [Female] : Shiny Krabby.
346.
2017-12-05 10:55:51By: Yami Yugi. [Female] : Krabby.
347.
2017-12-05 10:55:49By: Yami Yugi. [Female] : Magikarp.
348.
2017-12-05 10:45:56By: Yami Yugi. [Male] : Shiny Krabby.
349.
2017-12-05 10:15:02By: Yami Yugi. [Female] : Seaking.
350.
2017-12-05 09:58:49By: Yami Yugi. [Male] : Staryu.
351.
2017-12-05 04:36:00By: Yami Yugi. [Female] : Poliwag.
352.
2017-12-05 01:33:56By: Yami Yugi. [Female] : Shiny Krabby.
353.
2017-12-05 01:33:46By: Yami Yugi. [Female] : Horsea.
354.
2017-12-05 01:21:30By: Yami Yugi. [Male] : Gengar.
355.
2017-12-05 00:42:48By: Yami Yugi. [Male] : Krabby.
356.
2017-12-04 11:59:39By: Yami Yugi. [Female] : Zubat.
357.
2017-12-04 11:59:36By: Yami Yugi. [Female] : Rattata.
358.
2017-12-04 11:59:33By: Yami Yugi. [Male] : Zubat.
359.
2017-12-04 11:59:31By: Yami Yugi. [Male] : Zubat.
360.
2017-12-04 11:59:23By: Yami Yugi. [Male] : Rattata.
361.
2017-12-04 11:59:21By: Yami Yugi. [Female] : Zubat.
362.
2017-12-04 11:06:59By: Yami Yugi. [Male] : Gligar.
363.
2017-12-04 10:24:23By: Yami Yugi. [Female] : Shiny Weepinbell.
364.
2017-12-04 10:13:11By: Yami Yugi. [Male] : Slowpoke.
365.
2017-12-04 02:37:36By: Yami Yugi. [Female] : Flygon.
366.
2017-12-03 09:21:47By: Yami Yugi. [Male] : Shiny Seel.
367.
2017-12-03 09:14:33By: Yami Yugi. [Male] : Spearow.
368.
2017-12-03 04:36:19By: Yami Yugi. [Male] : Shiny Krabby.
369.
2017-12-03 04:29:05By: Yami Yugi. [Male] : Magikarp.
370.
2017-12-03 04:19:40By: Yami Yugi. [Female] : Horsea.
371.
2017-12-03 04:19:39By: Yami Yugi. [Male] : Seel.
372.
2017-12-03 04:19:26By: Yami Yugi. [Male] : Krabby.
373.
2017-12-03 04:19:17By: Yami Yugi. [Female] : Magikarp.
374.
2017-12-03 04:19:10By: Yami Yugi. [Male] : Magikarp.
375.
2017-12-03 02:06:05By: Yami Yugi. [Male] : Shiny Krabby.
376.
2017-12-03 02:02:28By: Yami Yugi. [Male] : Shiny Horsea.
377.
2017-12-03 01:25:11By: Yami Yugi. [Female] : Shiny Horsea.
378.
2017-12-02 10:37:15By: Yami Yugi. [Female] : Horsea.
379.
2017-12-02 10:31:38By: Yami Yugi. [Male] : Shiny Tentacool.
380.
2017-12-02 05:49:58By: Yami Yugi. [Female] : Shiny Dewgong.
381.
2017-12-02 04:49:09By: Yami Yugi. [Male] : Bellsprout.
382.
2017-12-02 04:48:35By: Yami Yugi. [Female] : Oddish.
383.
2017-12-02 04:48:25By: Yami Yugi. [Female] : Weedle.
384.
2017-12-02 04:48:14By: Yami Yugi. [Male] : Kakuna.
385.
2017-12-02 04:47:53By: Yami Yugi. [Female] : Pidgey.
386.
2017-12-02 04:47:45By: Yami Yugi. [Male] : Caterpie.
387.
2017-12-02 04:46:55By: Yami Yugi. [Male] : Geodude.
388.
2017-12-02 04:45:15By: Yami Yugi. [Female] : Fearow.
389.
2017-12-02 04:45:09By: Yami Yugi. [Male] : Beedrill.
390.
2017-12-02 04:44:12By: Yami Yugi. [Male] : Cleffa.
391.
2017-12-02 04:44:06By: Yami Yugi. [Female] : Igglybuff.
392.
2017-12-02 02:27:29By: Yami Yugi. [Female] : Furret.
393.
2017-12-02 02:20:58By: Yami Yugi. [Female] : Eevee.
394.
2017-11-29 07:32:27By: Yami Yugi. [Female] : Shiny Pidgeotto.
395.
2017-11-29 07:31:49By: Yami Yugi. [Female] : Pidgeot.
396.
2017-11-23 12:50:29By: Yami Yugi. [Male] : Gengar.
397.
2017-11-23 05:45:54By: Yami Yugi. [Female] : Gengar.