Pokemon kpdo - Exaioros.com - lastcatch - Tibia Pokemon Server - Otpokemon

Redes Sociais

Search catchs player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character Catchs
Name:
Last Catchs
1.
2022-12-13 16:39:02By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Psyduck.
2.
2022-11-23 19:16:42By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Shiny Zubat.
3.
2022-07-31 13:25:10By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Shiny Pichu.
4.
2022-05-28 23:31:47By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Shiny Gloom.
5.
2021-04-23 21:30:38By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Machop.
6.
2021-04-23 21:30:36By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Machop.
7.
2021-04-23 21:05:13By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Beedrill.
8.
2021-04-23 21:05:11By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Beedrill.
9.
2021-04-23 21:04:33By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Vigoroth.
10.
2021-04-06 00:02:36By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Shiny Rhydon.
11.
2020-09-27 23:08:16By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Machoke.
12.
2020-02-11 01:42:13By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Mareep.
13.
2020-02-10 01:33:15By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Vaporeon.
14.
2020-02-10 01:32:52By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Poliwag.
15.
2020-02-10 01:23:29By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Dewgong.
16.
2020-02-10 01:04:35By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Vaporeon.
17.
2020-02-10 01:04:32By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Kabutops.
18.
2020-02-10 01:00:18By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Krabby.
19.
2020-02-09 04:36:53By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Manectric.
20.
2020-02-08 07:43:10By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Cloyster.
21.
2020-02-08 05:29:13By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Vaporeon.
22.
2020-02-08 04:57:17By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Vaporeon.
23.
2020-02-08 03:25:51By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Shiny Jynx.
24.
2020-02-02 13:09:49By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Dunsparce.
25.
2020-01-31 23:33:31By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Psyduck.
26.
2020-01-31 23:32:12By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Tentacruel.
27.
2020-01-31 23:23:42By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Vaporeon.
28.
2020-01-31 23:23:20By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Lanturn.
29.
2020-01-31 23:21:16By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Goldeen.
30.
2020-01-31 23:21:07By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Poliwhirl.
31.
2020-01-31 23:21:04By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Seaking.
32.
2020-01-31 23:19:10By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Poliwhirl.
33.
2020-01-30 00:38:52By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Staryu.
34.
2020-01-30 00:36:44By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Gyarados.
35.
2020-01-30 00:35:47By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Poliwhirl.
36.
2020-01-30 00:35:30By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Vaporeon.
37.
2020-01-30 00:34:05By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Seaking.
38.
2020-01-30 00:34:03By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Poliwhirl.
39.
2020-01-30 00:32:45By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Meowth.
40.
2020-01-30 00:32:26By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Shiny Tentacruel.
41.
2020-01-30 00:22:34By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Marill.
42.
2020-01-30 00:21:14By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Poliwag.
43.
2020-01-30 00:19:18By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Poliwag.
44.
2020-01-30 00:19:01By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Machop.
45.
2020-01-30 00:16:23By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Vaporeon.
46.
2020-01-30 00:12:29By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Caterpie.
47.
2020-01-30 00:06:43By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Psyduck.
48.
2020-01-30 00:01:53By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Poliwag.
49.
2020-01-29 23:44:30By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Vaporeon.
50.
2020-01-27 01:01:45By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Golduck.
51.
2020-01-27 01:01:44By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Seaking.
52.
2020-01-27 00:51:30By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Vaporeon.
53.
2020-01-27 00:50:16By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Corsola.
54.
2020-01-27 00:46:29By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Tentacool.
55.
2020-01-27 00:46:28By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Psyduck.
56.
2020-01-27 00:25:27By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Lanturn.
57.
2020-01-27 00:18:38By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Vaporeon.
58.
2020-01-27 00:15:55By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Seel.
59.
2020-01-27 00:15:16By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Seadra.
60.
2020-01-27 00:15:12By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Krabby.
61.
2020-01-27 00:15:11By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Goldeen.
62.
2020-01-27 00:14:27By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Octillery.
63.
2020-01-27 00:14:26By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Tentacool.
64.
2020-01-27 00:06:57By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Magikarp.
65.
2020-01-27 00:05:05By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Vaporeon.
66.
2020-01-26 19:08:25By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Horsea.
67.
2020-01-26 18:35:24By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Horsea.
68.
2020-01-26 18:32:54By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Shiny Magikarp.
69.
2020-01-26 04:36:43By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Slowpoke.
70.
2020-01-26 04:05:29By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Abra.
71.
2020-01-26 03:36:54By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Magikarp.
72.
2020-01-26 02:17:13By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Shiny Ponyta.
73.
2020-01-26 01:46:55By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Dewgong.
74.
2020-01-26 01:45:34By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Tentacruel.
75.
2020-01-26 01:45:32By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Lombre.
76.
2020-01-26 01:39:45By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Krabby.
77.
2020-01-26 01:28:20By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Wingull.
78.
2020-01-26 01:13:45By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Charmander.
79.
2020-01-26 01:12:44By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Psyduck.
80.
2020-01-26 01:11:41By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Horsea.
81.
2020-01-26 01:05:14By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Seadra.
82.
2020-01-26 01:04:01By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Staryu.
83.
2020-01-26 01:02:24By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Chinchou.
84.
2020-01-26 00:59:35By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Slowpoke.
85.
2020-01-26 00:55:12By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Staryu.
86.
2020-01-26 00:54:40By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Seaking.
87.
2020-01-26 00:42:36By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Shellder.
88.
2020-01-26 00:33:10By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Poliwag.
89.
2020-01-26 00:30:56By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Blastoise.
90.
2020-01-26 00:29:49By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Psyduck.
91.
2020-01-26 00:29:48By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Seadra.
92.
2020-01-26 00:27:48By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Seel.
93.
2020-01-26 00:25:32By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Corphish.
94.
2020-01-25 23:48:01By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Vaporeon.
95.
2020-01-25 23:40:07By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Psyduck.
96.
2020-01-25 23:39:25By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Seadra.
97.
2020-01-25 23:31:34By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Politoed.
98.
2020-01-25 23:31:03By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Shellder.
99.
2020-01-25 23:29:23By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Shellder.
100.
2020-01-25 06:23:41By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Shiny Bellsprout.
101.
2020-01-25 05:29:52By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Seaking.
102.
2020-01-25 05:19:02By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Squirtle.
103.
2020-01-25 05:11:32By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Corphish.
104.
2020-01-25 05:08:48By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Krabby.
105.
2020-01-25 05:08:38By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Lombre.
106.
2020-01-25 05:08:13By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Omanyte.
107.
2020-01-25 05:07:55By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Goldeen.
108.
2020-01-25 05:07:04By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Golduck.
109.
2020-01-25 05:01:51By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Golduck.
110.
2020-01-25 04:54:23By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Magikarp.
111.
2020-01-25 04:02:17By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Staryu.
112.
2020-01-25 03:54:40By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Shiny Slowbro.
113.
2020-01-25 03:50:09By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Cloyster.
114.
2020-01-25 03:47:29By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Slowpoke.
115.
2020-01-25 03:44:33By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Poliwrath.
116.
2020-01-25 03:41:19By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Horsea.
117.
2020-01-25 03:10:27By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Shellder.
118.
2020-01-25 03:06:07By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Shiny Slowbro.
119.
2020-01-25 01:33:36By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Blastoise.
120.
2020-01-25 01:30:56By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Dewgong.
121.
2020-01-25 01:30:45By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Krabby.
122.
2020-01-25 01:28:02By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Staryu.
123.
2020-01-25 01:25:07By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Tentacool.
124.
2020-01-25 01:24:22By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Poliwrath.
125.
2020-01-25 01:23:33By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Goldeen.
126.
2020-01-25 01:22:05By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Psyduck.
127.
2020-01-25 01:21:42By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Golduck.
128.
2020-01-24 01:34:04By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Shiny Marill.
129.
2020-01-24 01:33:33By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Wartortle.
130.
2020-01-24 01:33:27By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Staryu.
131.
2020-01-24 00:59:12By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Tentacool.
132.
2020-01-24 00:25:15By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Goldeen.
133.
2020-01-23 02:20:58By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Poliwag.
134.
2020-01-23 02:15:14By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Krabby.
135.
2020-01-23 02:15:13By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Horsea.
136.
2020-01-23 02:15:11By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Dewgong.
137.
2020-01-23 02:02:39By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Dewgong.
138.
2020-01-23 02:00:09By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Wartortle.
139.
2020-01-23 01:56:59By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Starmie.
140.
2020-01-23 01:46:56By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Magikarp.
141.
2020-01-23 01:44:08By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Kabuto.
142.
2020-01-23 01:37:37By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Magikarp.
143.
2020-01-23 01:34:45By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Caterpie.
144.
2020-01-23 01:26:26By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Poliwag.
145.
2020-01-23 01:25:43By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Omanyte.
146.
2020-01-23 01:23:41By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Horsea.
147.
2020-01-23 01:20:48By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Gyarados.
148.
2020-01-23 01:18:59By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Tentacool.
149.
2020-01-23 01:17:27By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Shellder.
150.
2020-01-23 01:13:41By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Shiny Vaporeon.
151.
2020-01-23 01:08:11By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Omanyte.
152.
2020-01-23 00:55:04By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Mudkip.
153.
2020-01-23 00:53:57By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Omanyte.
154.
2020-01-22 00:58:22By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Squirtle.
155.
2020-01-19 19:57:59By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Tentacool.
156.
2020-01-19 19:57:58By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Cloyster.
157.
2020-01-19 19:36:09By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Lombre.
158.
2020-01-19 19:30:38By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Seaking.
159.
2020-01-19 19:25:33By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Machop.
160.
2020-01-19 19:25:10By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Starmie.
161.
2020-01-19 19:23:25By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Seaking.
162.
2020-01-19 19:19:30By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Politoed.
163.
2020-01-19 19:18:20By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Shiny Slowbro.
164.
2020-01-19 19:14:06By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Poliwag.
165.
2020-01-19 18:55:35By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Starmie.
166.
2020-01-19 18:52:34By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Goldeen.
167.
2020-01-19 18:50:48By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Tentacool.
168.
2020-01-19 17:41:53By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Buizel.
169.
2020-01-19 02:17:34By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Poliwag.
170.
2020-01-18 20:09:58By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Krabby.
171.
2020-01-18 20:09:35By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Tentacool.
172.
2020-01-18 19:59:45By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Shiny Marill.
173.
2020-01-18 03:31:12By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Psyduck.
174.
2020-01-18 02:00:19By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Poliwrath.
175.
2020-01-18 01:21:34By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Goldeen.
176.
2020-01-18 01:14:00By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Magikarp.
177.
2020-01-18 01:10:04By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Krabby.
178.
2020-01-18 00:59:57By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Poliwhirl.
179.
2020-01-18 00:59:35By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Krabby.
180.
2020-01-18 00:34:29By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Slowking.
181.
2020-01-18 00:05:31By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Slowpoke.
182.
2020-01-18 00:04:37By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Tentacool.
183.
2020-01-18 00:00:30By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Krabby.
184.
2020-01-18 00:00:27By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Seaking.
185.
2020-01-17 23:11:57By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Slowbro.
186.
2020-01-17 23:11:02By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Poliwhirl.
187.
2020-01-17 23:09:36By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Diglett.
188.
2020-01-17 23:04:09By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Slowpoke.
189.
2020-01-17 23:04:08By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Horsea.
190.
2020-01-17 22:55:26By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Seel.
191.
2020-01-17 22:35:46By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Poliwag.
192.
2020-01-17 22:35:41By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Goldeen.
193.
2020-01-17 22:24:15By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Goldeen.
194.
2020-01-17 00:55:47By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Staryu.
195.
2020-01-17 00:45:43By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Feraligatr.
196.
2020-01-17 00:44:59By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Krabby.
197.
2020-01-17 00:44:33By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Vaporeon.
198.
2020-01-17 00:44:00By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Starmie.
199.
2020-01-17 00:43:54By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Goldeen.
200.
2020-01-16 23:57:03By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Seel.
201.
2020-01-16 23:54:13By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Krabby.
202.
2020-01-16 23:53:57By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Shellder.
203.
2020-01-16 23:37:15By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Tentacool.
204.
2020-01-16 23:18:10By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Starmie.
205.
2020-01-16 23:18:06By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Seaking.
206.
2020-01-16 23:17:43By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Shiny Slowbro.
207.
2020-01-16 23:07:38By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Venomoth.
208.
2020-01-16 23:07:37By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Venomoth.
209.
2020-01-16 22:59:41By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Squirtle.
210.
2020-01-16 22:27:23By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Krabby.
211.
2020-01-16 22:27:22By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Shellder.
212.
2020-01-16 22:26:30By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Seel.
213.
2020-01-15 22:49:46By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Venomoth.
214.
2020-01-12 22:30:06By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Kabuto.
215.
2020-01-12 22:29:56By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Horsea.
216.
2020-01-12 22:28:17By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Golduck.
217.
2020-01-12 22:28:12By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Vaporeon.
218.
2020-01-12 22:28:10By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Poliwrath.
219.
2020-01-12 22:18:49By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Krabby.
220.
2020-01-12 22:06:18By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Magikarp.
221.
2020-01-12 21:48:01By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Goldeen.
222.
2020-01-12 21:42:02By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Poliwrath.
223.
2020-01-12 21:14:08By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Geodude.
224.
2020-01-12 03:34:33By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Arcanine.
225.
2020-01-12 03:34:28By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Ninetales.
226.
2020-01-12 02:46:27By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Lapras.
227.
2020-01-12 02:13:04By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Jynx.
228.
2020-01-12 01:31:38By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Tauros.
229.
2020-01-12 01:10:43By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Shiny Metapod.
230.
2020-01-12 01:01:46By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Shiny Weezing.
231.
2020-01-12 01:00:06By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Shiny Muk.
232.
2020-01-12 00:56:40By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Muk.
233.
2020-01-12 00:55:22By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Muk.
234.
2020-01-12 00:52:07By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Koffing.
235.
2020-01-12 00:52:06By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Grimer.
236.
2020-01-12 00:51:43By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Weezing.
237.
2020-01-12 00:51:41By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Arbok.
238.
2020-01-12 00:51:34By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Arbok.
239.
2020-01-12 00:17:08By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Shiny Geodude.
240.
2020-01-11 20:58:44By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Spinarak.
241.
2020-01-11 20:44:45By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Umbreon.
242.
2020-01-11 20:34:03By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Espeon.
243.
2020-01-11 20:33:45By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Chikorita.
244.
2020-01-11 18:59:40By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Houndoom.
245.
2020-01-07 00:32:55By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Ditto.
246.
2020-01-06 23:25:12By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Alakazam.
247.
2020-01-06 22:35:52By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Exeggcute.
248.
2020-01-06 22:35:24By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Exeggutor.
249.
2020-01-05 03:21:04By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Hypno.
250.
2020-01-05 03:20:36By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Kadabra.
251.
2020-01-05 03:19:16By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Drowzee.
252.
2020-01-05 03:12:20By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Sandslash.
253.
2020-01-05 03:02:05By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Mankey.
254.
2020-01-05 03:00:59By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Primeape.
255.
2020-01-05 02:57:55By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Graveler.
256.
2020-01-05 02:55:03By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Cubone.
257.
2020-01-05 02:51:57By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Wigglytuff.
258.
2020-01-05 02:43:20By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Clefable.
259.
2020-01-05 02:18:07By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Jigglypuff.
260.
2020-01-05 02:15:46By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Venusaur.
261.
2020-01-05 02:11:24By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Pidgeot.
262.
2020-01-05 00:03:27By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Raichu.
263.
2020-01-04 23:45:02By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Electrode.
264.
2020-01-04 23:44:55By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Voltorb.
265.
2020-01-04 22:42:15By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Shiny Horsea.
266.
2020-01-04 22:41:08By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Krabby.
267.
2020-01-04 20:36:16By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Slowpoke.
268.
2020-01-04 20:34:53By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Magikarp.
269.
2020-01-04 20:34:51By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Clefairy.
270.
2020-01-04 20:30:04By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Psyduck.
271.
2020-01-04 20:30:01By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Omanyte.
272.
2020-01-04 20:11:36By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Tentacool.
273.
2020-01-04 19:46:03By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Caterpie.
274.
2020-01-04 19:45:55By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Wartortle.
275.
2020-01-04 18:29:05By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Blastoise.
276.
2020-01-04 18:27:56By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Shiny Marill.
277.
2020-01-04 18:23:54By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Poliwhirl.
278.
2020-01-04 18:22:41By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Golduck.
279.
2020-01-04 18:22:29By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Slowbro.
280.
2020-01-04 18:17:30By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Chinchou.
281.
2020-01-04 18:14:53By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Vaporeon.
282.
2020-01-04 18:13:31By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Seaking.
283.
2020-01-04 17:35:52By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Stantler.
284.
2020-01-04 17:28:32By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Fearow.
285.
2020-01-04 17:22:10By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Tangela.
286.
2020-01-04 17:13:15By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Victreebel.
287.
2020-01-04 17:04:43By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Sandshrew.
288.
2020-01-04 05:51:24By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Poliwrath.
289.
2020-01-04 05:49:18By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Poliwrath.
290.
2020-01-04 05:47:32By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Poliwrath.
291.
2020-01-04 05:46:26By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Poliwrath.
292.
2020-01-04 05:37:51By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Poliwrath.
293.
2020-01-04 05:37:50By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Poliwrath.
294.
2020-01-04 05:15:28By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Shiny Teddiursa.
295.
2020-01-04 05:14:14By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Snubbull.
296.
2020-01-04 05:04:43By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Beedrill.
297.
2020-01-04 04:51:31By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Lucario.
298.
2020-01-04 04:27:37By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Delibird.
299.
2020-01-04 03:56:43By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Poliwrath.
300.
2020-01-04 03:56:09By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Poliwhirl.
301.
2019-12-30 01:37:49By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Onix.
302.
2019-12-30 01:02:29By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Shiny Metapod.
303.
2019-12-29 20:45:52By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Shiny Paras.
304.
2019-12-29 20:45:48By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Paras.
305.
2019-12-28 18:17:15By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Magmar.
306.
2019-12-28 18:09:28By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Abra.
307.
2019-12-28 18:07:17By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Typhlosion.
308.
2019-12-28 18:04:40By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Pinsir.
309.
2019-12-28 18:00:41By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Muk.
310.
2019-12-28 18:00:30By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Nidoqueen.
311.
2019-12-28 18:00:09By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Charmander.
312.
2019-12-28 18:00:08By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Clefairy.
313.
2019-12-28 18:00:07By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Ledyba.
314.
2019-12-28 17:59:31By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Nidoking.
315.
2019-12-28 17:54:00By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Ariados.
316.
2019-12-28 17:52:30By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Crobat.
317.
2019-12-28 17:50:33By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Machamp.
318.
2019-12-28 17:47:01By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Meowth.
319.
2019-12-28 17:46:33By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Tyranitar.
320.
2019-12-28 17:19:36By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Shiny Vulpix.
321.
2019-12-28 02:24:39By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Elder Charizard.
322.
2019-12-28 00:12:10By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Ivysaur.
323.
2019-12-28 00:12:07By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Ivysaur.
324.
2019-12-27 00:01:46By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Psyduck.
325.
2019-12-26 23:51:57By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Machop.
326.
2019-12-26 23:47:57By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Cubone.
327.
2019-12-26 23:32:50By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Pikachu.
328.
2019-12-25 20:45:26By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Poliwag.
329.
2019-12-25 20:40:17By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Shellder.
330.
2019-12-25 19:01:00By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Shiny Weedle.
331.
2019-12-25 19:00:43By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Shiny Weedle.
332.
2019-12-25 18:58:22By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Shiny Caterpie.
333.
2019-12-25 18:38:07By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Shiny Caterpie.
334.
2019-12-25 18:05:53By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Wartortle.
335.
2019-12-03 00:55:47By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Shiny Gloom.
336.
2019-12-02 14:32:38By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Shiny Starmie.
337.
2019-11-30 01:41:13By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Scizor.
338.
2019-11-30 01:25:34By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Nidorino.
339.
2019-11-30 00:49:41By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Exeggcute.
340.
2019-11-30 00:37:41By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Paras.
341.
2019-11-30 00:36:45By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Furret.
342.
2019-11-29 20:58:12By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Diglett.
343.
2019-11-29 20:51:43By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Rhydon.
344.
2019-11-29 20:48:45By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Dugtrio.
345.
2019-11-12 01:32:18By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Shiny Gloom.
346.
2019-07-31 18:30:11By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Shiny Victreebel.
347.
2019-05-17 15:45:40By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Tentacool.
348.
2019-05-17 15:45:27By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Shellder.
349.
2018-12-28 21:08:17By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Shiny Slowbro.
350.
2018-12-28 19:24:57By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Shiny Horsea.
351.
2018-12-28 18:14:53By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Shiny Tentacool.
352.
2018-12-23 01:16:16By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Shiny Kakuna.
353.
2018-09-25 22:55:25By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Shiny Quagsire.
354.
2018-09-20 20:21:38By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Ekans.
355.
2018-09-19 20:43:41By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Shiny Vulpix.
356.
2018-09-18 16:38:35By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Hypno.
357.
2018-09-18 16:34:01By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Gengar.
358.
2018-09-18 16:32:17By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Haunter.
359.
2018-09-18 16:32:05By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Gastly.
360.
2018-09-18 16:30:58By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Natu.
361.
2018-09-18 03:35:19By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Azumarill.
362.
2018-09-18 00:47:27By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Shiny Rapidash.
363.
2018-09-09 23:02:55By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Shiny Zubat.
364.
2018-08-27 03:12:52By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Shiny Jigglypuff.
365.
2018-07-15 18:25:18By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Shiny Krabby.
366.
2018-07-12 23:56:31By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Pinsir.
367.
2018-07-12 23:56:27By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Pinsir.
368.
2018-07-12 23:51:16By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Shiny Paras.
369.
2018-07-12 23:35:23By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Machoke.
370.
2018-07-12 23:29:50By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Rhydon.
371.
2018-07-12 23:29:14By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Machoke.
372.
2018-07-12 23:28:39By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Machoke.
373.
2018-07-12 23:28:09By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Machop.
374.
2018-07-12 23:27:06By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Machoke.
375.
2018-07-12 23:26:36By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Machop.
376.
2018-07-12 23:24:50By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Diglett.
377.
2018-07-12 23:24:42By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Geodude.
378.
2018-07-12 22:58:00By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Caterpie.
379.
2018-07-11 00:36:51By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Tentacruel.
380.
2018-07-11 00:15:23By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Exeggcute.
381.
2018-07-11 00:12:09By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Nidoqueen.
382.
2018-07-11 00:10:11By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Clefairy.
383.
2018-07-11 00:02:02By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Teddiursa.
384.
2018-07-10 23:36:25By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Venomoth.
385.
2018-07-10 23:31:08By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Parasect.
386.
2018-07-10 21:05:42By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Exeggutor.
387.
2018-07-10 21:03:30By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Paras.
388.
2018-07-10 20:52:02By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Farfetchd.
389.
2018-07-08 03:18:54By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Shiny Arcanine.
390.
2018-07-08 00:37:05By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Shiny Growlithe.
391.
2018-07-07 20:54:39By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Dodrio.
392.
2018-07-07 20:14:05By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Golbat.
393.
2018-07-07 20:12:34By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Hoothoot.
394.
2018-07-07 20:09:43By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Meowth.
395.
2018-07-07 20:05:08By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Nidorino.
396.
2018-07-07 20:00:43By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Nidorina.
397.
2018-07-07 19:59:02By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Raticate.
398.
2018-07-07 19:54:44By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Sentret.
399.
2018-07-07 19:52:06By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Eevee.
400.
2018-07-07 19:41:24By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Nidoran.
401.
2018-07-07 19:34:42By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Cleffa.
402.
2018-07-07 19:28:52By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Persian.
403.
2018-07-07 19:24:12By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Victreebel.
404.
2018-07-07 19:23:28By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Bulbasaur.
405.
2018-07-07 19:17:24By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Venonat.
406.
2018-07-07 19:15:44By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Pidgeotto.
407.
2018-07-07 19:10:36By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Spinarak.
408.
2018-07-07 19:10:22By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Nidoranfe.
409.
2018-07-07 02:23:15By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Ekans.
410.
2018-07-07 01:49:11By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Venonat.
411.
2018-07-07 01:46:47By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Spinarak.
412.
2018-07-07 01:36:03By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Ivysaur.
413.
2018-07-07 01:27:03By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Paras.
414.
2018-07-07 01:26:05By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Butterfree.
415.
2018-07-07 01:23:01By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Beedrill.
416.
2018-07-07 01:21:48By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Nidoranfe.
417.
2018-07-07 01:19:48By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Igglybuff.
418.
2018-07-07 01:17:49By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Spearow.
419.
2018-07-07 01:16:50By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Doduo.
420.
2018-07-07 01:15:08By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Spearow.
421.
2018-07-04 20:17:10By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Goldeen.
422.
2018-07-04 19:28:39By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Magikarp.
423.
2018-07-04 15:22:31By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Tentacool.
424.
2018-07-04 15:07:56By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Lotad.
425.
2018-07-04 14:47:21By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Omanyte.
426.
2018-07-04 14:41:34By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Krabby.
427.
2018-07-04 13:17:27By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Pidgey.
428.
2018-07-04 13:16:47By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Caterpie.
429.
2018-07-04 13:16:33By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Bellsprout.
430.
2018-07-04 13:16:22By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Kakuna.
431.
2018-07-04 13:16:09By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Oddish.
432.
2018-07-04 13:16:07By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Oddish.
433.
2018-07-04 13:15:58By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Oddish.
434.
2018-07-03 17:48:27By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Marill.
435.
2018-06-30 17:47:01By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Shiny Growlithe.
436.
2018-06-29 02:36:44By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Squirtle.
437.
2018-06-29 02:18:17By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Horsea.
438.
2018-06-29 00:41:18By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Poliwhirl.
439.
2018-06-29 00:38:13By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Omanyte.
440.
2018-06-28 19:41:45By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Goldeen.
441.
2018-06-28 19:41:42By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Slowpoke.
442.
2018-06-28 18:29:37By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Slowpoke.
443.
2018-06-28 16:58:00By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Cloyster.
444.
2018-06-28 16:36:38By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Dewgong.
445.
2018-06-28 16:29:50By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Horsea.
446.
2018-06-28 16:17:31By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Magikarp.
447.
2018-06-28 16:07:08By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Seadra.
448.
2018-06-28 15:31:40By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Tentacool.
449.
2018-06-27 23:24:35By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Marill.
450.
2018-06-25 23:31:34By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Shiny Vulpix.
451.
2018-06-25 17:53:47By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Magmar.
452.
2018-06-24 16:54:20By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Shiny Staryu.
453.
2018-06-24 16:40:55By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Krabby.
454.
2018-06-24 04:04:56By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Squirtle.
455.
2018-06-24 04:00:35By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Shiny Staryu.
456.
2018-06-24 00:47:40By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Poliwag.
457.
2018-06-24 00:47:35By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Tentacool.
458.
2018-06-24 00:43:38By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Seel.
459.
2018-06-24 00:43:35By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Horsea.
460.
2018-06-23 22:44:36By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Goldeen.
461.
2018-06-23 22:28:30By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Horsea.
462.
2018-06-23 21:47:19By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Krabby.
463.
2018-06-23 21:22:24By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Shiny Starmie.
464.
2018-06-23 20:17:42By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Shellder.
465.
2018-06-23 20:17:38By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Tentacool.
466.
2018-06-23 20:02:52By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Shiny Seaking.
467.
2018-06-23 19:54:20By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Poliwag.
468.
2018-06-23 18:18:52By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Tentacool.
469.
2018-06-23 17:41:58By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Shiny Marill.
470.
2018-06-23 17:39:55By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Shiny Tentacool.
471.
2018-06-23 00:27:13By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Vulpix.
472.
2018-06-22 22:59:14By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Wartortle.
473.
2018-06-22 22:43:35By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Kingler.
474.
2018-06-22 22:38:11By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Seel.
475.
2018-06-21 18:03:15By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Ponyta.
476.
2018-06-21 17:53:00By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Charizard.
477.
2018-06-21 17:07:04By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Charmeleon.
478.
2018-06-21 17:06:33By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Charmander.
479.
2018-06-21 16:54:29By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Rapidash.
480.
2018-06-21 16:50:46By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Ninetales.
481.
2018-06-21 16:38:43By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Arcanine.
482.
2018-06-21 16:31:21By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Ponyta.
483.
2018-06-21 16:31:09By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Vulpix.
484.
2018-06-20 19:03:11By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Kingler.
485.
2018-06-20 17:31:08By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Kingler.
486.
2018-06-20 17:27:59By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Tentacool.
487.
2018-06-18 20:55:12By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Magikarp.
488.
2018-06-18 20:38:25By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Wooper.
489.
2018-06-18 20:33:17By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Marill.
490.
2018-06-18 19:47:21By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Slowpoke.
491.
2018-06-18 19:15:04By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Shiny Staryu.
492.
2018-06-18 19:00:05By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Psyduck.
493.
2018-06-18 18:53:58By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Kingler.
494.
2018-06-18 18:53:57By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Squirtle.
495.
2018-06-18 18:53:54By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Tentacool.
496.
2018-06-18 18:53:38By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Seel.
497.
2018-06-18 18:53:33By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Wartortle.
498.
2018-06-18 18:52:06By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Staryu.
499.
2018-06-18 18:52:03By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Staryu.
500.
2018-06-18 18:46:13By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Slowpoke.
501.
2018-06-18 18:45:38By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Shellder.
502.
2018-06-18 18:44:03By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Starmie.
503.
2018-06-18 17:56:40By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Goldeen.
504.
2018-06-18 17:49:47By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Magikarp.
505.
2018-06-17 17:15:48By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Shiny Totodile.
506.
2018-06-17 08:16:42By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Shiny Horsea.
507.
2018-06-17 08:14:13By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Seel.
508.
2018-06-17 08:14:09By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Tentacool.
509.
2018-06-17 08:13:34By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Seel.
510.
2018-06-17 08:13:12By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Slowpoke.
511.
2018-06-17 08:13:07By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Poliwhirl.
512.
2018-06-17 08:13:05By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Tentacool.
513.
2018-06-17 08:09:05By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Krabby.
514.
2018-06-11 20:04:21By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Shiny Slowbro.
515.
2018-06-03 04:05:21By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Growlithe.
516.
2018-06-01 15:57:16By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Shiny Rapidash.
517.
2018-05-31 16:31:38By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Shiny Weepinbell.
518.
2018-04-30 22:49:09By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Shiny Sableye.
519.
2018-04-28 15:05:29By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Shiny Seaking.
520.
2018-04-22 11:16:23By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Shiny Horsea.
521.
2018-04-22 11:14:01By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Dewgong.
522.
2018-04-22 11:10:21By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Shiny Seaking.
523.
2018-02-17 19:23:34By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Rattata.
524.
2018-02-17 19:23:26By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Zubat.
525.
2018-02-17 19:23:17By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Zubat.
526.
2018-02-17 19:23:12By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Zubat.
527.
2017-08-05 01:20:54By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Shiny Raichu.
528.
2017-07-23 17:14:59By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Shiny Furret.
529.
2017-07-20 08:27:33By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Zubat.
530.
2017-06-10 23:21:23By: Yerson Bn Asycalao. [Male] : Krabby.
531.
2017-05-19 19:23:28By: Yerson Bn Asycalao. [Female] : Vileplume.